#WEARECROPP - Правила и разпоредби

Cropp обича да наблюдава живота на своите продукти в социалните медии и ще се радваме да покажем снимки, качени от вас в нашите канали. Такива канали включват уеб страницата www.cropp.com, но включват и други канали, управлявани от Cropp, например социални медии (Facebook, Instagram, TikTok), реклами в Интернет, дисплеи в стационарни магазини или бюлетини.

Щраквайки върху #yescropp в отговор на искането на CROPP относно вашата снимка в Instagram, наричано по-нататък „Снимка“, вие предоставяте на LPP SA, намиращо се в град София бул."Черни връх" 32А, 1407– наричано по-нататък „LPP“, неизключителен, безвъзмезден, световен лиценз за използване на вашите снимки, както и техните описания – включително изображението на лицето, което се вижда на снимката, за маркетингови цели на LPP, по усмотрение на LPP. LPP има право да възпроизвежда, разпространява, променя и редактира Снимките, включително без да отбелязва вашето авторство, когато се показва в каналите, посочени по-горе.

Вие декларирате и гарантирате, че сте единственият собственик или притежавате правата върху материалите, които публикувате в онлайн канали, и че лицето, което се вижда в Снимките, е дало съгласие за публикуване на тяхното изображение (съгласие на това лице или негов законен настойник) , както и че Снимките, тяхното публикуване и използване от LPP не нарушават законовите права на трети лица. Вие се съгласявате да освободите LPP от всякакви искове, свързани с използването на Снимките."

В случай, че искате да оттеглите съгласието си LPP да използва вашата снимка, вие потвърждавате, че ние ще изтрием снимката само от каналите, за които сме отговорни. Няма да е възможно да го изтриете от World Wide Web.

Свържете се с нас: support.bg@cropp.com

Контакт относно лични данни: support.bg@cropp.com

Ако искате да оттеглите съгласието си за споделяне на вашите снимки от KICKS, свържете се с нас, като щракнете върху иконата „i“ в левия долен ъгъл на снимката, споделена на нашия уебсайт. Иконата ще ви прехвърли към формуляра, който ви позволява да заявите оттегляне на вашето съгласие.

Актуализация на политиката за поверителност!

Ние непрекъснато търсим нови решения, за да отговорим по-добре на вашите очаквания, когато използвате нашитe услуги. Уважаваме вашата поверителност и се грижим за защитата на личната ви информация, затова във връзка с актуализирането ѝ ви молим да се запознаете с новата версия на Политиката за поверителност, където представяме принципите за работа с лични данни, обхвата на тяхната обработка и правата и задълженията, които имате във връзка с това.