Oznámení nemožnosti vyřízení požadavku ohledně zboží zakoupeného na kamenné prodejně

Vážený zákazníku,

 

s ohledem na usnesení Vlády ČR č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým byl na území České republiky vyhlášen nouzový stav, a na veškerá navazující opatření, zejména usnesení Vlády ČR o přijetí krizového opatření č. 1376 ze dne 23. prosince 2020, Krizové opatření o zákazu maloobchodního prodeje a služeb, kterými byla zakázána činnost vybraných provozoven, a usnesení Vlády ČR č. 12 z 7.1.2021, jakož i usnesení Vlády ČR č.57 z 22.1.2021, Vás informujeme o tom, že na straně naší Společnosti došlo bohužel k takovým okolnostem, které nám bohužel znemožňují přijetí a řešení Vaší Reklamace, výměny či vrácení zboží zakoupeného na kamenné prodejně po dobu určenou shora uvedenými opatřeními.

 

Naše Společnost tímto plní svou oznamovací povinnost ve smyslu ustanovení § 2008 a § 2902 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Naše Společnost není schopna za současné situace přijmout a vyřídit Reklamace a splnit s ní související právní povinnosti, a není schopna ani zajistit službu výměny či vrácení zboží dle podmínek vypsaných na účtence Vašeho zboží zakoupenného na kamenné prodejně po dobu určenou shora uvedenými opatřeními ani za ztížených podmínek, s většími náklady či s pomocí jiné osoby. Naše společnost není schopna tyto překážky vlastními silami překonat.

 

Po otevření kamenných prodejen můžete zboží reklamovat na prodejně a nebo můžete zboží spolu s průvodním dopisem o popisu vady, s doložením datumu nákupu (ideálně kopie účtenky) a Vašimi kontaktními údaji (vč. čísla bankovního účtu pro případ vrácení částky) poslat na adresu centrály společnosti: LPP Czech Republic, s.r.o., Prosecká 855/68, 190 00 Praha 9. K přijetí a vyřízení ale stejně může dojít až po otevření kamenných prodejen.

Do doby, po kterou je výměna či vrácení zboží, možné se nezapočítává doba uzavření prodejen z příslušných vládních nařízení. Výměnu či vrácení tedy můžete uskutečnit po znovu otevření kamenných prodejen v případě splnění všech ostatních podmínek výměny či vrácení stanovených obecně závaznými právními předpisy a vypsaných na účtence zboží (čisté, nepoškozené zboží s originál visačkami a originál účtenkou).

 

Děkujeme Vám za pochopení.