BLACK WEEK PRAVIDLA A PODMÍNKY AKCE "BLACK WEEK -50 % na druhý levnější produkt!"

§ 1

 1. Následující Pravidla a podmínky definují pravidla nákupu produktů se slevou 50% počítanou z prodejní ceny (dále jen „Sleva“), závaznou pro každého Účastníka Akce. Pořadatelem Akce je LPP Czech Republic, s.r.o., sídlem Praha 9 – Prosek, Prosecká 852/66, PSČ 190 00, identifikační číslo 266 98 714  (dále jen „Pořadatel“).
 2. Akce bude probíhat 17.11.2023 - 23.11.2023 , s výhradou §7.
 3. Místem akce je internetový obchod Cropp s adresou https://www.cropp.com/cz/cz/.

§ 2

 1. Termíny použité v Pravidlech a podmínkách znamenají:
 2. Akce - nabídka prodeje kolekce Sinsay připravená Pořadatelem za podmínek stanovených v těchto Pravidlech a podmínkách. Akce probíhá pod názvem "BLACK WEEK -50 % na druhý levnější produkt!". Akci nelze kombinovat s jinými akcemi, slevami, apod.
 3. Akční produkty - všechny produkty v nabídce Internetového obchodu Cropp.com, na které se nevztahuje jiná akce.
 4. Internetový obchod Cropp – místo prodeje produktů, na které se vztahuje Akce, umístěné na webové stránce: https://www.cropp.com/cz/cz/.
 5. Účastník akce - zletilá osoba (nebo osoba starší 13 let (13 let), která má souhlas rodičů nebo opatrovníků, ledaže tento souhlas není z hlediska platných předpisů nutný), která přijímá tato Pravidla a podmínky;

§3

Prodej, na který se vztahuje Akce, se uskuteční v internetovém obchodě na adrese https://www.cropp.com/cz/cz/. Akce se nevztahuje na kamenné prodejny.

§4

 1. Účastník akce má právo, nikoli povinnost, využít výhody akce.
 2. Základní podmínkou pro to, aby Účastník akce mohl využít Akci, je nákup alespoň dvou produktů z vybraných kategorií v internetovém obchodě najednou a ve stejnou dobu.
 3. Sleva je rovnoměrně rozložena na všechny produkty v nákupním košíku.
 4. Produkty zakoupené v souladu s Pravidly a podmínkami této Akce podléhají standardním zásadám vrácení zboží online obchodu Cropp.

§ 5

 1. Akci nelze kombinovat s jinými akcemi, slevami, apod.
 2. Akce se nevztahuje na kamenné prodejny.

§ 6

Informace o Akci obsažené na plakátech a reklamních materiálech nepředstavují nabídku ani veřejný příslib. Pořadatel nenese odpovědnost za chybné nebo neúplné přečtení informací o Akci.

§ 7

Pořadatel má právo zrušit nebo zkrátit dobu trvání Akce bez udání důvodů zveřejněním informací na webových stránkách www.cropp.com/cz/cz.

§ 8

Případné stížnosti související s průběhem Akce je Účastník akce povinen do 3 dnů ode dne zakoupení zboží nebo pokusu o jeho nabytí písemně na adresu: LPP Czech Republic, s.r.o., sídlem Praha 9 – Prosek, Prosecká 852/66, PSČ 190 00, za účelem posouzení podstaty stížnosti nebo žádosti.

§ 9

Pořadatel si v průběhu Akce vyhrazuje právo na změnu těchto pravidel. Změna nabývá účinnosti dnem umístění příslušné písemné informace na webové stránky na webové stránce www.cropp.com/cz/cz/.

§ 10

 1. Pořadatel nenese odpovědnost za případné spory vzniklé z důvodů zaviněných třetí stranou.
 2. Pořadatel zpřístupňuje Pravidla a podmínky akce na webových stránkách www.cropp.com/cz/cz.
 3. Jakékoli žádosti týkající se zpracování, porušení nebo podezření na porušení Zásady ochrany osobních údajů je třeba směřovat na oddělení zákaznické linky Správce údajů jedním z následujících způsobů:

a) Odesláním e-mailu na adresu: support.pl@cropp.com

b) poštou na adresu: LPP Czech Republic, s.r.o., Praha 9 – Prosek, Prosecká 852/66, 190 00

 

Aktualizace zásad ochrany osobních údajů!

Neustále hledáme nová řešení, abychom mohli lépe reagovat na Vaše očekávání při používání naší Služby. Respektujeme Vaše soukromí a dbáme na ochranu Vašich údajů, proto Vás v souvislosti s aktualizací provozu Služby žádáme o přečtení nové verze Zásad ochrany osobních údajů, kde uvádíme zásady nakládání s osobními údaji, rozsah jejich zpracování a práva a povinnosti, které v této souvislosti máte.