#WEARECROPP - Pravidla a podmínky

Společnost Cropp ráda sleduje život svých produktů na sociálních sítích a rádi bychom se na našich kanálech pochlubili vámi nahranými fotografiemi. Mezi takové kanály patří webová stránka www.cropp.com, ale také další kanály spravované společností Cropp, například sociální média (Facebook, Instagram, TikTok), reklamy na internetu, výlohy v prodejnách nebo newslettery.

Kliknutím na #yescropp v reakci na žádost CROPP týkající se vaší fotografie na Instagramu, dále jen „Fotografie“, udělujete LPP Czech Republic, s.r.o., se sídlem Praha 9 – Prosek, Prosecká 852/66, PSČ 190 00 – dále označované jako „LPP“, a nevýhradní, bezplatnou, celosvětovou licenci k použití vašich fotografií a jejich popisů – včetně vyobrazení osoby viditelné na fotografii pro marketingové účely LPP, dle vlastního uvážení LPP. LPP je oprávněna reprodukovat, distribuovat, upravovat a upravovat Fotografie, a to i bez označení vašeho autorství, když jsou zobrazeny na výše uvedených kanálech.

Prohlašujete a zaručujete, že jste výhradním vlastníkem nebo máte práva k materiálům, které zveřejňujete na online kanálech, a že osoba viditelná na fotografiích dala souhlas ke zveřejnění své fotografie (souhlas této osoby nebo jejího zákonného zástupce) , jakož i to, že Fotografie, jejich zveřejnění a použití LPP nezasahují do zákonných práv třetích osob. Souhlasíte s tím, že LPP zprostíte jakýchkoli nároků souvisejících s používáním fotografií.
V případě, že chcete odvolat svůj souhlas s používáním vaší fotografie LPP, berete na vědomí, že fotografii smažeme pouze z kanálů, za které jsme zodpovědní. Nebude možné jej odstranit z World Wide Web.

Kontaktujte nás: support.cz@cropp.com

Kontakt ohledně osobních údajů: support.cz@cropp.com

Pokud chcete odvolat svůj souhlas se sdílením vašich fotografií KICKS, kontaktujte nás kliknutím na ikonu „i“ v levém dolním rohu fotografie sdílené na našem webu. Ikona vás přenese do formuláře, který vám umožní požádat o odvolání vašeho souhlasu.

Aktualizace zásad ochrany osobních údajů!

Neustále hledáme nová řešení, abychom mohli lépe reagovat na Vaše očekávání při používání naší Služby. Respektujeme Vaše soukromí a dbáme na ochranu Vašich údajů, proto Vás v souvislosti s aktualizací provozu Služby žádáme o přečtení nové verze Zásad ochrany osobních údajů, kde uvádíme zásady nakládání s osobními údaji, rozsah jejich zpracování a práva a povinnosti, které v této souvislosti máte.