Az Omnichannel szolgáltatás használati feltételei

 

1. A következő használati feltételek (a továbbiakban: „Használati feltételek” határozzák meg az Omnichannel szolgáltatás biztosításának szabályait, amelyek az ügyfél által rendelt áruk adott ügyfél által meghatározott helyre történő kiszállítására vonatkoznak.

2. A Használati feltételek kizárólag a Cropp márka Magyarország területén található üzleteiben (az outletek kivételével) értékesített árukra vonatkoznak.

3. A Használati feltételekben található kifejezések a következőket jelentik:

a) Értékesítő – LPP S.A., bejegyzett székhelye LPP Hungary Kft. Budapest 1131 Babér u. 1-5. Adószám 11970529-2-41 Cégjegyzékszám Cg.01-09-685827 , amely a Gdańsk-Północ Körzeti Bíróság által került bejegyzésre KRS: 0000000778 szám alatt, a lengyel Központi Statisztikai Hivatal nyilvántartási számával: 190852164 és lengyelországi adószámmal: 583-10-14-898, 3 662 246 PLN társasági tőkével (a tőke teljes mértékben befizetve).

b) Üzlet – a Cropp márka Magyarország területén található üzlete

c) Áruk – az Üzletben értékesíthető áruk

d) Ügyfél – az Árukat megvásárló vagy azok megvásárlása iránt érdeklődő személy

e) Omnichannel – az Értékesítő által nyújtott szolgáltatás, amely lehetővé teszi, hogy az Ügyfél az itt leírt feltételeknek megfelelően megkapja az Ügyfél által rendelt árukat.

4. Az Ügyfél használhatja az Omnichannel szolgáltatást, amikor az általa keresett termék nem érhető el az abban az Üzletben található Áruk között, amelyben az Ügyfél tartózkodik. Az Omnichannel szolgáltatás nem használható az olyan Áruk kiszállításához, amelyek rendelkezésre állnak abban az Üzletben, amelyben az Ügyfél tartózkodik.

5. Az Omnichannel szolgáltatás azzal a feltétellel nyújtható, hogy a termék, amely után az Ügyfél érdeklődik, rendelkezésre áll az Értékesítő raktárában az Ügyfél által megadott mennyiségben.

6. Az Ügyfél által rendelt Áruk az Ügyfél választása szerint a következő módon egyikén lesznek kiszállítva:

a) Egy megadott üzletben Magyarország területén, és itt az Ügyfél által személyesen átvéve – személyes átvétel.

b) Az Értékesítő által választott szállítóvállalattal – az Értékesítő költségén.

7. A kiszállítás teljesítéséhez az itt megadott használati feltételek szerint az Ügyfél megadja az Értékesítőnek a kiszállításhoz szükséges következő adatokat:

a) Személyes átvétel esetén az utónevét, családi nevét és telefonszámát.

b) Házhozszállítás esetén az utónevét, családi nevét, címét (amelyen az Ügyfél megkapja a rendelt Árukat) és telefonszámát.

Ezek az adatok szükségesek az értékesítési szerződés megkötéséhez és megfelelő végrehajtásához. Az adatokat az Értékesítő az „Omnichannel személyes adatok feldolgozására vonatkozó használati feltételek” szerint fogja feldolgozni.

8. Az Omnichannel szolgáltatás részeként a megrendelés végrehajtásához kapcsolódó értesítések szöveges üzenetben lesznek elküldve az Ügyfél által a rendelés leadásakor megadott telefonszámra.

9. Ha az Ügyfél aktív ügyfélfiókkal rendelkezik a www.cropp.com platformon is, akkor kiegészítésként megadhatja az e-mail-címét is. Ennek eredményeként az Ügyfél használhatja a platformnak az Omnichannel szolgáltatáshoz nyújtott funkcióit kizárólag a rendelési állapot követésének céljából. Ez a lehetőség nincs hatással arra, hogy az Omnichannel szolgáltatás végrehajtása az Üzletben megkötött értékesítési szerződés, és nem egy távolból megötött szerződés következménye.

10. Az Értékesítő fenntartja a jogot, hogy bármilyen ok megjelölése nélkül ideiglenesen korlátozza Omnichannel szolgáltatás elérhetőségét.

11. Az Omnichannel szolgáltatást tartalmazó értékesítési szerződés megkötése az értékesítési szerződésnek az Üzletben, mindkét szerződő fél jelenlétében való megkötését jelenti, és nem befolyásolja az Ügyfél Üzletben történő szerződéskötéshez kapcsolódó jogait és kötelezettségeit. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az Ügyfél Árukvisszaküldéséhez való jogai és az Ügyfél garanciához (panaszok) kapcsolódó jogai az Üzletekben való értékesítésre vonatkozó szabályok szerint gyakorolhatók; az így rendelt Árukra az Omnichannel szolgáltatáson kereszül rendelt áruk visszaküldésére vonatkozó jog vonatkozik.

  

Omnichannel személyes adatok feldongozására vonatkozó használati feltételek

 

1. A következő használati feltételek (a továbbiakban: „Használati feltételek” határozzák meg az Omnichannel szolgáltatás részét képző áruszállításhoz kapcsolódó személyesadat-feldolgozásra vonatkozó szabályokat.

2. A Használati feltételekben található kifejezések a következőket jelentik:

a) Adatkezelő – LPP S.A., bejegyzett székhelye LPP Hungary Kft. Budapest 1131 Babér u. 1-5. Adószám 11970529-2-41 Cégjegyzékszám Cg.01-09-685827 , amely a Gdańsk-Północ Körzeti Bíróság által került bejegyzésre KRS: 0000000778 szám alatt, a lengyel Központi Statisztikai Hivatal nyilvántartási számával: 190852164 és lengyelországi adószámmal: 583-10-14-898, 3 662 246 PLN társasági tőkével (a tőke teljes mértékben befizetve).

b) Feldolgozó – a LPP által az szolgáltatás céljából gyűjtött személyes adatok feldolgozásával megbíziott entitás; a Feldolgozók listája megtalálható a Használati feltételekben

c) Személyes adatok – egy természetes személy olyan adatai, amelyek lehetővé teszik az adott személy azonosítását, és amelyeket az adott személy adott meg az Adatkezelőnek az Omnichannel szolgáltatás használata céljából.

d) Üzlet – a Cropp márka Magyarország területén található üzlete

e) Áruk – az Üzletben értékesíthető áruk

f) Ügyfél – az Omnichannel szolgáltatást használó személy, aki a Személyes adatokat megadja az Adatkezelőnek

g) Omnichannel – egy rendszer az Áruk itt leírt használati feltételek szerint történő megrendeléséhez és Ügyfélnek való kiszállításához.

3. Az Ügyfél kizárólag az Omnichannel szolgáltatás használatának céljából adja meg a Személyes adatait az Adatkezlőnek.

4. Az Ügyfél egy rendelés Üzletben való leadásakor megadja a Személyes adatait.

5. Az Üzlet alkalmazottai egy mobileszközzel felveszik a Személyes adatait a Store Vision mobilalkalmazás hasznáaltával.

6. Az Ügyfél bármikor elolvashatja a Személyes adatok feldolgozásához való hozzájárulás feltételeit, valamint az Ügyfél Személyes adatainak feldolgozásához kapcsolódó jogait.

7. Az Ügyfél által megadott Személyes adatok köre:

a) az Omnichannel szolgáltatás üzletben történő személyes átvételhez való biztosításához szükséges:

- utónév és családi név

- telefonszám

b) az Omnichannel szolgáltatás üzletben Értékesítő által választott futárszolgálattal való biztosításához szükséges:

- utónév és családi név

- kiszállítási cím

- telefonszám

c) nem kötelező:

- e-mail-cím, amely ha az Ügyfél rendelkezik felhasználói fiókkal a(z) www.cropp.com/hu/hu/ platformon, akkor hozzá lesz rendelve az adott fiókhoz, hogy az Ügyfél nyomon követhesse a megrendelés állapotát.

8. A Személyes adatok Használati feltételek szerint történő feldolgozásához való hozzájárulás teljes mértékben önkéntes.

9. Az Ügyfél által megadott Személyes adatokat az Adatkezelő és -feldolgozó kizárólag az Omnichannel szolgáltatás nyújtása céljából gyűjti és dolgozza fel.

10. Az Ügyfél bármikor gyakorolhatja a Személyes adataihoz kapcsolódó következő jogait:

a) Visszavonhatja a Személyes adatainak feldolgozásához való hozzájárulását, ami nem lesz hatással az adott hozzájárulás alapján végrehajtott tevékenységek megfelelőségére, különösen a leadott rendelések és a nyújtott szolgáltatás helyességére

b) Kérelmezheti a Személyes adatainak törlését, ami nem lesz hatással az adott hozzájárulás alapján végrehajtott tevékenységek megfelelőségére, különösen a leadott rendelések és a nyújtott szolgáltatás helyességére

c) Kérelmezheti a Személyes adatai feldolgozásának korlátozását

d) Kérelmezheti a Személyes adatok Ügyfél által megadott entitásnak történő átadását

e) Információkat kérelmezhet az Adatkezelőtől a Személyes adatok feldolgozásának hatóköréről

11. Az Adatkezelő kijelenti, hogy törli az Ügyfél Személyes adatait a Store Vision alkalmazásból egy hónapon belül azután, hogy az Ügyfél azokat megadta az Adatkezelőnek.

12. A rendelés leadása után az Ügyfél Személyes adatai az Adatkezlő és a Feldolgozók a felek esetleges követeléseinek (például az Ügyfél garanciális igényeinek gyakorlásához) végrehajtásához szükséges időtartamig, illetve a vonatkozó szabályozások (például adótörvények) által megkövetelt időtartamig tárolják, és ezek az adatok csak az ebben a bekezdésben leírt célokból lesznek feldolgozva.

13. Az Omnichannel szolgáltatás beállításához az Adatkezelő átadja az Ügyfél Személyes adatait a következő Feldolgozóknak:

a) Az Adatkezelő leányvállalata LPP S.A., bejegyzett székhelye LPP Hungary Kft. Budapest 1131 Babér u. 1-5. Adószám 11970529-2-41 Cégjegyzékszám Cg.01-09-685827 , amely a Gdańsk-Północ Körzeti Bíróság által került bejegyzésre KRS: 0000000778 szám alatt, a lengyel Központi Statisztikai Hivatal nyilvántartási számával: 190852164 és lengyelországi adószámmal: 583-10-14-898, 3 662 246 PLN társasági tőkével (a tőke teljes mértékben befizetve)., az Ügyfél rendeléseinek fogadása és az Ügyfél Személyes adatainak gyűjtése esetében

b) Futárcág – GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2, Cégjegyzékszám: 13-09-111755, Adószám: 12369410-2-44, Közösségi adószám: HU12369410

14. A Személyes adatok feldolgozásával, kiszivárgásával vagy kiszivárgásának gyanújával kapcsolatos kérelmeket az Adatkezelő Ügyfélszolgálati osztályának kell küldeni a következő módok egyikén:

a) E-mail következő címre való küldésével: [email protected]

b) Levél következő címre való küldésével: LPP Hungary Kft. Budapest 1131 Babér u. 1-5 Váci út 141. címen..

c) A 06 80 980 078 telefonszám felhívásával