Reklamių akcijų  taisyklės ir sąlygos "-50% antrai, pigesnei prekei!"

§ 1

 

 1. Šios Taisyklės apibrėžia prekių įsigijimo su 50% nuolaida, skaičiuojama nuo pardavimo kainos (toliau „Nuolaida“), taisyklės, privalomos kiekvienam Reklaminės akcijos dalyviui. Reklaminės akcijos organizatorius yra LPP LITHUANIA UAB, J. Balčikonio street 3, Vilnius (toliau „Organizatorius“).
 2. Reklama vyks nuo 17.11.2023 - 23.11.2023 , atsižvelgiant į 7 paragrafą.
 3. Akcijos vieta – Cropp internetinė parduotuvė adresu https://www.Cropp.com/lt/lt/.

§ 2

 

 1. Taisyklėse ir sąlygose vartojami terminai reiškia:
 2. Reklamos akcija – Organizatoriaus parengtas Cropp kolekcijos pardavimo pasiūlymas, šiuose Nuostatuose nustatytomis sąlygomis. Reklaminė kampanija vykdoma vadovaujantis šūkiu  "-50% antrai, pigesnei prekei!". Reklaminė kampanija negali būti derinama su kitomis akcijomis, nuolaidomis ir pan.
 3. Akcijinės prekės – visi Cropp.com internetinės parduotuvės pasiūlyme esantys modeliai, kurie pažymėti prierašu [prie kiekvienos prekės pridedamas prierašas pvz. „antra prekė -50%“] ir kuriems netaikomas kitas Reklaminis veiksmas.
 4. Cropp internetinė parduotuvė – Prekių, kurioms taikoma reklaminė kampanija, pardavimo vieta, esanti svetainėje: https://www.Cropp.com/lt/lt/.
 5. Akcijos dalyvis – pilnametis asmuo (arba vyresnis nei 13 (trylikos) metų asmuo, turintis tėvų ar globėjų sutikimą, nebent toks sutikimas pagal galiojančius teisės aktus nėra būtinas), sutinkantis su šiomis Taisyklėmis ir sąlygomis;

§3

 

Pardavimai, kuriem taikoma akcija, vyks Internetinėje parduotuvėje, esančioje https://www.Cropp.com/lt/lt/. Akcija netaikoma stacionarių prekių parduotuvėms.

§4

 

 1. Akcijos dalyvis turi teisę, o ne pareigą, pasinaudoti Akcija.
 2. Pagrindinė sąlyga, kad Akcijos dalyvis galėtų pasinaudoti Akcija, tai pirkimas internetinėje parduotuvėje bent jau dviejų prekių iš pažymėtos kategorijos vietu metu, vienu kartu.
 3. Nuolaida tolygiai paskirstoma visoms prekių krepšelyje esančioms prekėms.
 4. Produktams, įsigytiems pagal šios Akcijos sąlygas, taikoma standartinė Cropp internetinės parduotuvės grąžinimo politika.

§ 5

 

 1. Akcija negali būti derinama su kitomis akcijomis, nuolaidomis ir pan.
 2. Akcija netaikoma prekėms fizinėse parduotuvėse.

§ 6

 

Plakatuose ir reklaminėje medžiagoje esanti informacija apie Akciją nėra pasiūlymas ar viešas pažadas. Organizatorius neatsako už netinkamą ar neišsamų Akcijos šūkio perskaitymą.

§ 7

 

Organizatorius turi teisę nenurodydamas priežasčių atšaukti arba sutrumpinti Reklaminės akcijos trukmę, paskelbdamas informaciją interneto svetainėje www.Cropp.com/lt/lt/.

§ 8

 

Turėdamas bet kokius galimus skundus, susijusius su Reklaminės akcijos eiga, Reklamos akcijos dalyvis privalo per 3 dienas nuo Drabužių įsigijimo ar bandymo juos įsigyti dienos, informuoti raštu adresu: LPP LITHUANIA UAB, J. Balčikonio street 3, Vilnius, kad būtų išnagrinėtas skundas ar prašymas iš esmės.

§ 9

 

Reklaminės akcijos metu Organizatorius pasilieka teisę keisti šias nuostatas. Pakeitimas įsigalioja nuo atitinkamos rašytinės informacijos patalpinimo interneto svetainėje www.Cropp.com/lt/lt/ dienos.

§ 10

 

 1. Organizatorius neatsako už jokius ginčus, kylančius dėl trečiosios šalies kaltės.
 2. Akcijos nuostatas Organizatorius skelbia www.Cropp.com/lt/lt svetainėje.
 3. Visi prašymai dėl Asmens duomenų tvarkymo, pažeidimo ar įtariamo pažeidimo turėtų būti adresuojami Duomenų valdytojo klientų aptarnavimo skyriui vienu iš šių būdų:

a) Siųsdami el. laišką adresu: support.lt@Cropp.com

b) Paštu adresu: LPP LITHUANIA UAB, J. Balčikonio street 3, Vilnius

 

Privatumo politikos atnaujinimas!

Nuolat ieškome naujų sprendimų, kad galėtume geriau pateisinti Jūsų lūkesčius naudojantis mūsų svetaine. Mes gerbiame Jūsų privatumą ir rūpinamės informacijos apsauga, susijusia su Svetainės atnaujinimu, todėl prašome susipažinti su nauja Privatumo politikos redakcija, kurioje pristatome tvarkymosi su asmens duomenimis taisykles, taip pat jūsų teises ir pareigas.