Noteikumi "-50% atlaide otrai, lētākajai precei!"

§ 1

 

 1. Šie Noteikumi apraksta -50% atlaides saņemšanas nosacījumus no etiķetē norādītās cenas (turpmāk “Atlaide”), kas ir saistoši katram akcijas dalībniekam. Akcijas kampaņas organizators ir LPP LATVIA LTD, Stacijas laukums 4, Rīga (turpmāk "Organizators").
 2. Akcija ir spēkā no 2023. gada 17.11 līdz 2023. gada 23.11, saskaņā ar §7.
 3. Akcijas norises vieta ir Cropp internetveikals https://www.Cropp.com/lv/lv/.

§ 2

 

 1. Šajos noteikumos lietotie termini nozīmē:
 2. Akcija - Organizatora sagatavotais Cropp kolekcijas izpārdošanas piedāvājums, ievērojot šajos Noteikumos aprakstītos nosacījumus. Akcijas kampaņa tiek īstenota ar saukli "-50% atlaide otrai, lētākajai precei!". Akcijas kampaņa nav apvienojama ar citām akcijām, atlaidēm, utt.
 3. Akcijas preces – visi Cropp.com internetveikala piedāvājumā esošie modeļi, un uz kuriem neattiecas cita Akcija.
 4. Cropp internetveikals – reklāmas kampaņā ietverto produktu tirdzniecības vieta, kas atrodas vietnē: https://www.Cropp.com/lv/lv/.
 5. Akcijas dalībnieks - pilngadīga persona vai persona, kas vecāka par 13 (trīspadsmit) gadiem, kurai ir vecāku vai aizbildņu piekrišana (ja vien šāda piekrišana nav nepieciešama saskaņā ar valstī spēkā esošajiem noteikumiem), kura piekrīt šiem Noteikumiem;

§3

 

Izpārdošana, uz kuru attiecas Akcija, notiek internetveikalā vietnē https://www.Cropp.com/lv/lv/. Akcija neattiecas uz klātienes preču veikaliem.

§4

 

 1. Akcijas dalībniekam ir tiesības, nevis pienākums izmantot Akcijas priekšrocības.
 2. Atlaide tiek vienmērīgi sadalīta starp visām iepirkumu grozā esošajām precēm.
 3. Uz visiem produktiem, kas iegādāti šajā Akcijā, attiecas Cropp tiešsaistes veikala standarta atgriešanas politika.

§ 5

 

 1. Akciju nevar apvienot ar citām akcijām un atlaidēm.
 2. Akcija neattiecas uz klātienes preču veikaliem.

§ 6

 

Rīkotājs nav atbildīgs par Akcijas saukļa kļūdainu vai nepilnīgu izlasīšanu.

§ 7

 

Rīkotājam ir tiesības atcelt vai saīsināt Akcijas kampaņu, nenorādot iemeslus, publicējot šo informāciju vietnē www.Cropp.com/lv/lv/.

§ 8

 

Par jebkādām iespējamām sūdzībām, kas saistītas ar Akcijas norisi, dalībniekam ir pienākums ziņot 3 dienu laikā (vai saskaņā ar valstī noteikto termiņu, ja tāds ir) no pirkuma iegādes vai to iegādes mēģinājuma. Sūdzība jāiesniedz rakstveidā, sūtot uz Organizatora adresi: LPP LATVIA LTD, Stacijas laukums 4, Rīga.

§ 9

 

Akcijas laikā Organizators patur tiesības grozīt šo Nolikumu. Izmaiņas stājas spēkā ar datumu, kad attiecīgā rakstiskā informācija tiek ievietota vietnē www.Cropp.com/lv/lv/.

§ 10

 1. Organizators nav atbildīgs par jebkādiem strīdiem, kas radušies trešo pušu vainas dēļ.
 2. Organizators Akcijas noteikumus dara pieejamus vietnē www.Cropp.com/lv/lv.
 3. Jebkuri pieprasījumi par Personas datu apstrādi, pārkāpumiem vai iespējamiem pārkāpumiem ir jānosūta Datu pārziņa Klientu apkalpošanas nodaļai vienā no šiem veidiem:

a) Nosūtot e-pastu uz: support.lv@Cropp.com

b) Pa pastu uz: LPP LATVIA LTD, Stacijas laukums 4, Rīga

 

Privātuma politikas atjauninājums!

Mēs pastāvīgi meklējam jaunus risinājumus, lai labāk apmierinātu Jūsu vajadzības, izmantojot mūsu Pakalpojumus. Mēs cienām Jūsu privātumu un rūpējamies par datu aizsardzību, tāpēc saistībā ar Pakalpojuma darbības atjaunošanu lūdzam iepazīties ar Privātuma politikas atjaunoto versiju, kurā iepazīstinām ar personas datu apstrādi, darbības jomu, kā arī Jūsu tiesībām un pienākumiem.