Regulamin Oferty Promocjnej

 

Regulamin Promocji „Wakacyjny Zestaw Startowy Play na Kartę w CROPP” (dalej: „Regulamin”)

 

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Organizatorem promocji „Wakacyjny Zestaw Startowy Play na Kartę w CROPP” jest P4 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Taśmowej 7, kod pocztowy 02-677, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000217207, NIP 9512120077, o kapitale zakładowym 48.846.500 zł, właściciel sieci komórkowej działającej pod marką Play. (dalej: „Organizator”).
 2. Partnerem promocji jest spółka LPP S.A. z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Łąkowej 39/44, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000000778, NIP 5831014898, Regon: 190852164, o kapitale zakładowym 3.662.246,- zł, w całości wpłaconym.
 3. Organizator  zapewnia  dedykowane darmowe Zestawy  Startowe  Play na Kartę Surf o  wartości 3 złote każdy.  Zasady korzystania z Zestawów Startowych określa regulamin Oferty Promocyjnej „Wakacyjny Starter Play na Kartę Surf w CROPP”, który stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu i jest dostępny na stronie internetowej www.play.pl. Liczba Zestawów Startowych jest ograniczona i wynosi 70000 sztuk.
 4. Partner zapewnia dystrybucję Zestawów Startowych w sklepach stacjonarnych Cropp na terenie Polski, zgodnie z listą lokalizacji zawartą w Załączniku nr 1 do wyczerpania zapasów (dalej: „Sklep Cropp”).

 

 

 § 2

ZASADY PROMOCJI

 1. Na podstawie niniejszej Oferty Promocyjnej osoba, która w okresie jej obowiązywania dokona zakupu na dowolną kwotę w Sklepie stacjonarnym Cropp, otrzymuje możliwość otrzymania Zestawu Startowego oraz kodu zapewniającego 20% zniżki na kolejne zakupy w sklepach stacjonarnych Cropp (dalej: „Kod zniżkowy”) oraz sklepie internetowym dostępnym pod adresem www.cropp.pl.
 2. Zestawy Startowe dystrybuowane są przy kasach w Sklepach Cropp, a ich liczba jest ograniczona i wynosi 70000 sztuk.
 3. Kod zniżkowy otrzymają osoby, które w okresie obowiązywania Promocji (08.07.2017-31.12.2017) lub do wcześniejszego wyczerpania zapasów) wykonają następujące czynności:

 

a)  Odbiorą i  dokonają Aktywacji  Zestawu Startowego  (wpisanie na klawiaturze telefonu kodu

*101# i zatwierdzenie go przyciskiem nawiązywana połączenia lub czynność polegająca na wykonaniu - pierwszego połączenia czy nawiązania połączenia transmisji danych);

b)  Wyślą SMSa o treści „Play” pod numer 212 z dedykowanego Zestawu Startowego „Wakacyjny Zestaw Startowy Play na Kartę w CROPP” w terminie 08.07.2017-31.12.2017

 

 

§ 3 

SZCZEGÓŁOWE ZASADY REALIZACJI KODU ZNIŻKOWEGO

 1. W ciągu 24 godzin od wysłania SMSa o treść „Play” pod numer 212 uczestnik promocji otrzyma SMSa zwrotnego z Kodem zniżkowym.
 2. Warunkiem uzyskania zniżki jest okazanie otrzymanego SMSa z Kodem zniżkowym przed dokonaniem zapłaty za zakupy w salonach CROPP oraz w sklepie internetowym pod adresem www.cropp.pl
 3. Kod zniżkowy uprawnia do skorzystania ze zniżki 10% na zakupy w dowolnym sklepie Cropp oraz w sklepie internetowym i jego zrealizowanie jest możliwe do 31.12.2017 r. Wszelkie reklamacje w tym zakresie należy zgłaszać do Partnera.
 4. Na podstawie niniejszej promocji uczestnik otrzymuje 1 Kod zniżkowy w odniesieniu do jednego Zestawu Startowego.
 5. Kod zniżkowy z SMSa upoważnia klienta do otrzymania jednorazowo rabatu w wysokości 10% ceny na asortyment marki Cropp, w tym także  przeceniony. Ilość rzeczy na paragonie jest dowolna.
 6. Jeden Kod zniżkowy uprawnia do zniżki wyłącznie przy okazji jednych zakupów.

 

 

§ 4

CZAS TRWANIA OFERTY PROMOCYJNEJ

Promocja obowiązuje od dnia 08.07.2017-31.12.2017 r. lub do wcześniejszego wyczerpania zapasów. Organizator zastrzega sobie możliwość przedłużenia okresu obowiązywania promocji. Informacja o przedłużeniu okresu obowiązywania Promocji zostanie podana do wiadomości na podstronie internetowej o adresie www.cropp.pl oraz www.play.pl.

 

 

§ 5 

REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące przyznawania Kodów  zniżkowych można zgłaszać telefonicznie do Organizatora do dnia 10.07.2016 r.,.
 2. Zasady rozpatrywania reklamacji dotyczących usług telekomunikacyjnych świadczonych przez organizatora określa Regulaminu świadczenia Usług Telekomunikacyjnych dla Użytkowników P4 sp. z o.o. dostępny na stronie www.play.pl

 

 

§ 6 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.
 2. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej www.cropp.pl oraz www.play.pl

 

 

 

Szczegółowe zasady korzystania ze zniżki – 10 % w CROPP – warunki uczestnictwa w Promocji

 

 1. Do Promocji  mogą przystąpić osoby, które w Okresie Trwania Promocji:
  1. Zrobiły zakupy w sklepach CROPP  i odebrały Starter;
  2. Następnie dokonały aktywacji Startera poprzez wybrany 1 z 3 poniższych sposobów (dalej: „Aktywacja”):
   1. wykonanie połączenie (musi zostać odebrane) na dowolny numer telefoniczny,
   2. wpisanie na klawiaturze telefonu kodu *101# i zatwierdzenie go przyciskiem nawiązywana połączenia,
   3. nawiązanie polaczenia internetowego;
 2. Możliwość aktywacji Startera może zależeć od ustawień aparatu telefonicznego będącego w dyspozycji uczestnika Promocji (w tym zwłaszcza blokady typu sim-lock).
 3. Osoba, która nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych, może brać udział w Promocji pod warunkiem posiadania skutecznej prawnie zgody przedstawiciela ustawowego na udział w Promocji.
 4. Promocja organizowana jest w salonach własnych i franczyzowych Cropp oraz w sklepie  internetowym.
 5. Promocja nie obowiązuje w salonach outletowych.
 6. Każdy klient, który w dniach od 08.07.2017-31.12.2017. zakupi produkt z asortymentu marki Cropp  oraz  przed dokonaniem zakupu okaże sprzedawcy SMSa z oryginalnym, ważnym Kodem zniżkowym, przesłanym SMSem, otrzyma  rabat  w wysokości 10 % ceny.
 7. Kod zniżkowy z SMSa upoważnia klienta do otrzymania jednorazowo rabatu w wysokości 20% ceny na asortyment marki Cropp, w tym także  przeceniony. Ilość rzeczy na paragonie jest dowolna.
 8. Promocja dotyczy również towarów na licencji.
 9. Promocja nie obejmuje towaru obcych brandów, innych niż Cropp.
 10. Promocja nie łączy się z żadną inną promocją.
 11. Towar zakupiony w promocji podlega reklamacjom / zwrotom na standardowych zasadach.
 12. Reklamacje dotyczące towarów zakupionych w ramach Promocji należy zgłaszać pisemnie w sklepach Cropp.
 13. Liczba starterów biorących udział w promocji jest ograniczona.
 14. Przy jednej transakcji zakupu uczestnik może skorzystać tylko z jednego Kodu zniżkowego. Rabaty z tytułu Kodów zniżkowych nie łączą się.

 

 

Dystrybucja  Zestawów Startowych w sklepach CROPP  na terenie Polski, odbywa się zgodnie z listą lokalizacji:

City

Shopping center

Adres

Bełchatów

Olimpia

97-400 Bełchatów ul. Kolejowa 6

Biała Podlaska

Rywal

21-500 Biała Podlaska ul. Brzeska 27

Białystok

Alfa Centrum

15-277 Białystok ul. Świętojańska 15

Białystok

Zielone Wzgórze

15-644 Białystok ul. Wrocławska 20

Białystok

Galeria Jurowiecka

15-101 Białystok Ul. Jurowiecka 1

Bielsko-Biała

Sfera

43-300 Bielsko-Biała Ul. Mostowa 5

Bielsko-Biała

Sarni Stok

43-300 Bielsko-Biała ul. Sarni Stok 2

Bielsko-Biała

Gemini Park

43-300 Bielsko-Biała ul. Leszczyńska 20

Bochnia

Galeria Rondo

32-700 Bochnia Partyzantów 2 A

Bolesławiec

City Center

59-700 Bolesławiec ul. Asnyka 1

Brodnica

Galeria Brodnica

87-300 Brodnica ul. Mostowa 2-4

Brzeg

Galeria Brzeg

49-300 Brzeg ul. Wrocławska 5

Busko-Zdrój

przy ulicy

28-100 Busko Zdrój Plac Zwycięstwa 28

Bydgoszcz

Focus Park

85-097 Bydgoszcz ul. Jagiellońska 39-47

Bydgoszcz

Zielone Arkady

85-171 Bydgoszcz ul. Wojska Polskiego 1

Bydgoszcz

Pomorska

85-739 Bydgoszcz ul. Fordońska 141

Bytom

Agora

41-902 Bytom Pl. Tadeusza Kościuszki 1

Bytom

Plejada

41-923 Bytom Al. Jana Nowaka Jeziorańskiego 25

Chełm

przy ulicy

22-100 Chełm ul. Lubelska 59

Chojnice

Brama Pomorza

89-620 Lipienice k. Chojnic ul. Podmiejska 2a

Chrzanów

Max

32-500 Chrzanów ul. Trzebińska 40

Ciechanów

Marcredo Center

06-406 Ciechanów ul. Władysławowo 65

Cieszyn

przy ulicy

43-400 Cieszyn ul. Głęboka 34

Czechowice-Dziedzice

Stara Kablownia

43-502 Czechowice-Dziedzice ul. Legionów 83 A

Czeladź

M1

41-250 Czeladź ul. Będzińska 80

Częstochowa

Galeria Jurajska

42-202 Częstochowa Al. Wojska Polskiego 207

Dąbrowa Górnicza

Pogoria

41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Jana III Sobieskiego 6

Dębica

Galeria Dębicka

39-200 Dębica ul. Księdza Nosala 2

Dziwnów

przy ulicy

72-420 Dziwnów ul. Mickiewicza 4

Elbląg

Ogrody

82-300 Elbląg ul. Pułkownika Dąbka 152

Ełk

Brama Mazur

19-300 Ełk Plac Miejski 1-2

Garwolin

Galeria Widok

08-400 Garwolin ul. Kościuszki 4A

Gdańsk

Galeria Bałtycka

80-264 Gdańsk Al. Grunwaldzka 141

Gdańsk

Galeria Przymorze

80-398 Gdańsk ul. Obrońców Wybrzeża 1

Gdańsk

Alfa Centrum

80-391 Gdańsk ul. Kołobrzeska 41 C

Gdynia

Centrum Riviera

81-304 Gdynia ul. Górskiego 2

Gdynia

Galeria Szperk

81-198 Kosakowo k. Gdyni Płk. Dąbka 338

Gliwice

Europa Centralna

44-100 Gliwice ul. Pszczyńska 315

Gliwice

Forum

44-100 Gliwice ul. Lipowa 1

Gliwice

Arena

44-102 Gliwice ul. Jeziorańskiego 1

Głogów

Galeria Glogovia

67-200 Ruszkowice k. Głogowa ul. Piłsudskiego 19

Gniezno

Galeria Gniezno

62-200 Gniezno ul. Pałucka 2

Gorlice

Rondo Center

38-300 Gorlice ul. Biecka 1

Gorzów Wielkopolski

Nova Park

66-400 Gorzów Wielkopolski Przemysłowa 2

Grójec

przy ulicy

05-600 Grójec al. Niepodległości 7

Grudziądz

Alfa Centrum

86-300 Grudziądz Chełmińska 4

Gryfice

Galeria Hosso

72-300 Gryfice ul. Wojska Polskiego 44

Iława

Galeria Jeziorak

14-200 Iława ul. Królowej Jadwigi 6

Inowrocław

Solna Acteeum

88-100 Inowrocław ul. Wojska Polskiego 16

Jarosław

przy ulicy

37-500 Jarosław ul. Słowackiego 24

Jasło

Galeria Jasło

38-200 Jasło ul. Jana Pawła II 37

Jastrzębie-Zdrój

Galeria Jastrzębie

44-335 Jastrzębie Zdrój ul. Warszawska 2

Jaworzno

Galeria Galena

43-600 Jaworzno ul. Grunwaldzka 59

Jelenia Góra

Galeria Sudecka

58-500 Jelenia Góra al. Jana Pawła II 51

Jelenia Góra

Nowy Rynek

58-500 Jelenia Góra ul. Podwale 25

Kalisz

Amber

62-800 Kalisz ul. Górnośląska 82

Kalisz

Tęcza

62-800 Kalisz ul. 3 Maja 1

Kamienna Góra

przy ulicy

58-400 Kamienna Góra ul. Plac Wolności 6

Katowice

Silesia

40-101 Katowice ul. Chorzowska 107

Katowice

Galeria Katowicka

40-097 Katowice ul. 3 Maja 30

Katowice

DTC Supersam

40-091 Katowice ul. Piotra Skargi 6

Katowice

Trzy Stawy

40-028 Katowice ul. Pułaskiego 60

Kędzierzyn-Koźle

Odrzańskie Ogrody

47-200 Kędzierzyn-Koźle al. Armii Krajowej 38

Kielce

Korona

25-312 Kielce Warszawska 26

Kielce

Galeria Echo

25-406 Kielce ul. Świętokrzyska 20

Kluczbork

Galeria Miodowa

46-203 Kluczbork Byczyńska 101

Kłodzko

Twierdza Kłodzko

57-300 Kłodzko ul. Noworudzka 2

Kołobrzeg

Galeria Hosso

78-100 Kołobrzeg pl. Ratuszowy 3

Konin

Ferio

62-571 Konin ul. Ogrodowa 31 A

Konin

Galeria nad Jeziorem

62-510 Konin ul. Paderewskiego 8

Końskie

przy ulicy

26-200 Końskie Warszawska 13

Koszalin

Atrium

75-736 Koszalin ul. Ignacego Paderewskiego 1

Kościerzyna

przy ulicy

83-400 Kościerzyna ul. Rynek 7

Kozienice

Galeria Blue

26-900 Kozienice ul. Batalionów Chłopskich 18

Kraków

Galeria Krakowska

31-154 Kraków Nowe Miasto ul. Pawia 5

Kraków

Zakopianka

30-418 Kraków ul. Zakopiańska 62

Kraków

Krokus

31-876 Kraków ul. Bora Komorowskiego 37

Kraków

Bronowice

31-346 Kraków ul. Stawowa 61

Kraków

Bonarka City Center

30-644 Kraków ul. Kamieńskiego 11

Kraków

Czyżyny

31-870 Kraków ul. Medweckiego 2

Kraków

Galeria Plaza

31-564 Kraków Al. Pokoju 44

Krasnystaw

Park Handlowy

22-300 Krasnystaw ul. Poniatowskiego 6a

Kraśnik

Galeria Londyn

23-210 Kraśnik ul. Urzędowska 551

Krosno

Elijot

38-400 Krosno ul. Legionów 17

Kutno

Marcredo

99-300 Kutno ul. Kościuszki 73

Kwidzyn

przy ulicy

82-500 Kwidzyn ul. Piłsudskiego 45

Legionowo

przy ulicy

05-120 Legionowo ul. Sienkiewicza 10

Legnica

Galeria Piastów

59-220 Legnica ul. N. Marii Panny 9

Leszno

Galeria Leszno

64-100 Leszno ul. Konstytucji 3-Maja 12

Lubartów

przy ulicy

21-100 Lubartów ul. Lubelska 22

Lubin

Cuprum

59-300 Lubin ul. Sikorskiego 20

Lublin

Tarasy Zamkowe

20-106 Lublin al. Unii Lubelskiej 2

Lublin

Plaza

20-024 Lublin ul. Lipowa 13

Lublin

Felicity

20-315 Lublin al. Witosa 32

Lublin

Orkana

20-504 Lublin Orkana 6

Lublin

Olimp

20-147 Lublin Al. Spółdzielczości Pracy 34

Łomża

Veneda

18-400 Łomża ul. Zawadzka 38

Łowicz

Galeria Łowicka

99-400 Łowicz ul. Stanisławskiego 10

Łódź

Manufaktura

91-071 Łódź ul. Karskiego 5

Łódź

Galeria Łódzka

90-307 Łódź Al. Piłsudskiego 15/23

Łódź

Port Łódź

93-457 Łódź ul. Pabianicka 245

Łódź

Sukcesja

93-590 Łódź Al. Politechniki 5

Łuków

przy ulicy

21-400 Łuków ul. Kwiatkowskiego 3

Malbork

Galeria Malborska

82-200 Malbork ul. Kościuszki  12-14

Międzyzdroje

przy ulicy

Miedzyzdroje, ul Promenada Gwiazd 12

Mińsk Mazowiecki

D.H. Partner

05-300 Mińsk Mazowiecki Konstytucji 3-ego Maja 7

Mława

przy ulicy

06-500 Mława ul. Padlewskiego 22 lok. 1/2

Mrągowo

Fabryka

11-700 Mrągowo ul. Brzozowa 16

Nowy Sącz

Trzy Korony

33-300 Nowy Sącz ul. Lwowska 80

Nowy Sącz

Europa II Plaza

33-300 Nowy Sącz ul. Nawojowska 1

Nowy Targ

E.Leclerc

34-400 Nowy Targ ul. Składowa 2

Nowy Targ

Galeria Nowotarska

34-400 Nowy Targ ul. Królowej Jadwigi 17

Nysa

Vendo Park

48-303 Nysa ul. Piłsudskiego 7

Oleśnica

Pogodne Centrum

56-400 Oleśnica ul. Oliwkowa 1

Olkusz

Echo

32-300 Olkusz ul. Rabsztyńska 2

Olsztyn

Galeria Warmińska

10-748 Olsztyn ul. Tuwima 26

Olsztyn

Aura Centrum

10-576 Olsztyn Al. J. Piłsudskiego 16

Oława

Galeria Oławska

55-200 Oława ul. Lipowa 1C

Opole

Karolinka

45-837 Opole ul. Wrocławska 152/154

Opole

Solaris Center

45-040 Opole Pl. Mikołaja Kopernika 16

Opole

Turawa

46-022 Opole ul. Dębowa 1

Ostrołęka

Galeria Bursztynowa

07-410 Ostrołęka ul. Gen. Gorbatowa 28

Ostrowiec Św.

Galeria Ostrowiec

27-400 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Mickiewicza 30

Ostróda

Galeria Mazurska

14-100 Ostróda ul. Jana Pawła II 9

Ostrów Mazowiecka

Galeria Handlowa

07-300 Ostrów Mazowiecka ul. Mieczkowskiego 23

Ostrów Wielkopolski

Galeria Ostrovia

63-400 Ostrów Wielkopolski ul. Kaliska 120

Oświęcim

Galeria Niwa

32-600 Oświęcim ul. Powstańców Śląskich 1

Pabianice

Echo

95-200 Pabianice ul. Zamkowa 31

Piła

VIVO! Piła

64-920 Piła 14 Lutego 26

Piła

Atrium Kasztanowa

64-920 Piła Al. Powstańców Wielkopolskich 99

Piotrków Tryb.

Focus Mall

97-300 Piotrków Trybunalski ul. Słowackiego 123

Płock

Atrium Mosty

09-402 Płock ul. Tysiąclecia 2a

Płock

Mazovia

09-410 Płock ul. Wyszogrodzka 127

Płońsk

Olimp

09-100 Płońsk ul. Grunwaldzka 31

Poznań

Poznań City Center

61-586 Poznań ul. Stanisława Matyi 2

Poznań

Marcelin

60-198 Poznań ul. Bukowska 156

Poznań

Plaza

61-693 Poznań ul. Drużbickiego 2

Poznań

Malta

61-131 Poznań ul. Maltańska 1

Poznań

M1

61-285 Poznań ul. Szwajcarska 14

Poznań

Stary Browar

61-888 Poznań ul. Półwiejska 42

Poznań

Półwiejska_2

61-887 Poznań ul. Półwiejska 2

Przemyśl

Galeria Sanowa

37-700 Przemyśl ul. Wojciecha Brudzewskiego 1

Puławy

Yeti

24-100 Puławy ul. Piłsudskiego 51

Racibórz

Galeria Młyńska

47-400 Racibórz ul. Mickiewicza 12

Radom

Galeria Słoneczna

26-609 Radom ul. Chrobrego 1

Radomsko

przy ulicy

97-500 Radomsko pl. 3-go Maja 15

Rawa Mazowiecka

Rawa Mode

96-200 Rawa Mazowiecka al. Konstytucji 3 Maja 2

Rumia

Galeria Rumia

84-230 Rumia ul. Sobieskiego 14A

Rybnik

Focus

44-200 Rybnik ul. Chrobrego 1

Rybnik

Plaza

44-200 Rybnik ul. Raciborska 16

Rypin

Galeria Młyn

87-500 Rypin ul. Mławska 25

Rzeszów

Galeria Rzeszów

35-001 Rzeszów AL. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 44

Rzeszów

Millenium Hall

35-315 Rzeszów Kopisto 1

Rzeszów

Plaza

35-959 Rzeszów ul. Rejtana 65

Sandomierz

Galeria Sandomierz

27-600 Sandomierz ul. Błonie 2

Sanok

Galeria Sanok

38-500 Sanok ul. Jagiellońska 30

Siedlce

Galeria S

08-110 Siedlce ul. Piłsudskiego 74

Sieradz

Galeria Sieradzka

98-200 Sieradz Al. Grunwaldzka 1

Skarżysko-Kamienna

Hermes

26-110 Skarżysko-Kamienna ul. Krasińskiego 18

Skierniewice

przy ulicy

96-100 Skierniewice ul. Rynek 2/3

Słubice

Galeria Prima

69-100 Słubice ul. Daszyńskiego 1

Słupsk

Jantar

76-200 Słupsk Szczecińska 58

Słupsk

Galeria Słupsk

76-200 Słupsk ul. Tuwima 32-32

Sochaczew

Sonata Park

96-500 Sochaczew ul. Warszawska 119

Sosnowiec

Plejada

41-200 Sosnowiec ul. Staszica 8 B

Stalowa Wola

VIVO! Stalowa Wola

37-450 Stalowa Wola ul. Fryderyka Chopina 42

Starachowice

Galardia

27-200 Starachowice ul. ks. kard. Wyszyńskiego 14

Starachowice

Kamienna

27-200 Starachowice ul. Kościelna 7

Stargard Szcze.

Zodiak

73-110 Stargard Szczeciński ul. Kardynała Wyszyńskiego 12-15a

Starogard Gdański

Neptun

83-200 Starogard Gdański Pomorska 7

Staszów

przy ulicy

28-200 Staszów ul. Kościelna 2

Suwałki

Plaza

16-400 Suwałki ul. Dwernickiego 15

Szczecin

Galaxy

70-532 Szczecin Al. Wyzwolenia 18-20

Szczecin

Galeria Kaskada

70-404 Szczecin Al. Niepodległości 36

Szczecin

Turzyn

70-342 Szczecin al. Boh. Warszawy 42

Szczecinek

Hosso

78-400 Szczecinek ul. Bohaterów Warszawy 6

Śrem

Społem

63-100 Śrem al. Solidarności 2

Środa Wielkopolska

Kupiec Średzki

63-000 Środa Wielkopolska pl. Armii Poznań 3

Świdnica

Galeria Świdnicka

58-100 Świdnica Westerplatte 29

Świdnik

Venus

21-040 Świdnik Wyszyńskiego 17

Świnoujście

Galeria Corso

72-600 Świnoujście ul. Dąbrowskiego 5

Tarnobrzeg

przy ulicy

39-400 Tarnobrzeg ul. Sienkiewicza 17

Tarnów

Gemini Park Tarnów

33-100 Tarnów ul. Nowodąbrowska 127

Tczew

Galeria Kociewska

83-110 Tczew Pomorska 1

Tomaszów Lubelski

Galeria Rynek

22-600 Tomaszów Lubelski ul. Traugutta 1

Tomaszów Mazowiecki

Tomax

97-200 Tomaszów Mazowiecki ul. P.O.W. 17

Toruń

Copernicus

87-100 Toruń ul. Żółkiewskiego 15

Toruń

Plaza

87-100 Toruń Broniewskiego 90

Turek

przy ulicy

62-700 Turek Plac Wojska Polskiego 21

Tychy

City Point

43-100 Tychy Al. Jana Pawła II 16/18

Wałbrzych

Galeria Victoria

58-300 Wałbrzych ul. 1 Maja 64

Warszawa

Złote Tarasy

00-120 Warszawa ul. Złota 59

Warszawa

Wileńska

03-734 Warszawa ul. Targowa 72

Warszawa

Atrium Promenada

04-175 Warszawa ul. Ostrobramska 75C

Warszawa

Wola Park

01-460 Warszawa ul. Gorczewska 124

Warszawa

DTC Marszałkowska

00-017 Warszawa ul. Marszałkowska 104/122

Warszawa

Galeria Mokotów

02-675 Warszawa ul. Wołoska 12

Warszawa

Targówek

03-287 Warszawa ul. Głębocka 15

Warszawa

Janki

05-090 Warszawa ul. Mszczonowska 3

Warszawa

Reduta

02-326 Warszawa Al. Jerozolimskie 148

Węgrów

Galeria Mistrza Jana

07-100 Węgrów ul. Wyszyńskiego 7

Włocławek

Wzorcownia

87-800 Włocławek ul. Kilińskiego 3

Wodzisław Śląski

Galeria Karuzela

44-300 Wodzisław Śląski ul. Targowa 19

Wolsztyn

przy ulicy

64-200 Wolsztyn ul. R. Kocha 11

Wrocław

Dominikańska

50-159 Wrocław Pl. Dominikański 3

Wrocław

Magnolia Park

54-204 Wrocław ul. Legnicka 58

Wrocław

Korona

51-421 Wrocław ul. Krzywoustego 126

Wrocław

Pasaż Grunwaldzki

50-363 Wrocław P. Grunwaldzki 22

Wrocław

Bielany Park Hand.

55-040 Bielany Wrocławskie k. Wrocławia ul. Czekoladowa 9

Wrocław

Sky Tower

53-332 Wrocław ul. Powstańców Śląskich 73-95

Września

Karuzela

62-300 Września ul. Kolejowa 15

Wyszków

Galeria Wyszków

07-200 Wyszków Gen. Słowińskiego 62

Zabrze

Platan

41-800 Zabrze Pl. Teatralny 12

Zabrze

M1

41-800 Zabrze ul. Plutonowego R. Szkubacza 1

Zamość

Galeria Twierdza

22-400 Zamość ul. Przemysłowa 10

Zgorzelec

Galeria Słowiańska

59-900 Zgorzelec ul. Jeleniogórska 42

Zielona Góra

Focus Mall

65-427 Zielona Góra ul. Wrocławska 17

Żyrardów

Stara Przędzalnia

96-300 Żyrardów ul. Mały Rynek 7

Żywiec

Galeria Lider

34-300 Żywiec ul. Zielona 3

 

Skontaktuj się z nami

* Pola Wymagane