0 800 360 714

Jakub Stępień known as Hakobo is a Polish artist recognised as one of the world top 50 poster creators, still he is not limited to this filed and is not less creative in the area of design or graphic design.
His style is a mixture of traditional craft and modern street culture with a characteristic stigma of an aesthetic of excess – which reveals itself in numerous multiplications, noises and uses of camouflage.
More of he’s works can be found here: @hakobo

Igor Ilyin, who goes by a nickname of MGNG is a Russian origin graphic designer and illustrator. His original inspirations were mainly based on street art and digital art which can still be recognised in his works.
Nowadays his style is an unique mixture of modern culture, streetwear, virtual reality on the one hand and oldschool comic books drawings, cartoons and classic graffiti on the other.
More of his works can be found here: @mgngworks

Amina is a Kracow based creator, illustrator and tattoo artist. Even though she is a graduate of Painting on an Academy of Fine Arts in Krakow her everyday occupation is a Tattoo Studio.
Pietism, high creativity and obviously black colour are her hallmarks.
More of her works can be found here: @am_ink_zlydotting

Datele tale personale E sigur cu noi

Dragă client,

Pentru a proteja datele cu caracter personal pe care ni le-ai încredințat și având în vedere că Regulamentul 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului (UE), din 27 aprilie 2016, intră în vigoare la 25 mai 2018, dorim să te informăm că am făcut anumite schimbări în magazinul nostru online, care sunt legate de protecția acestor date.
Am dezvoltat noi Termeni și Condiții pentru magazinul online și o nouă politică de confidențialitate, ambele documente fiind valabile începând cu data de 25 mai 2018. Le vei putea citi pe site-ul nostru, www.cropp.com, accesând taburile: https://www.cropp.com/ro/ro/terms și https://www.cropp.com/ro/ro/privacy-policy. Aceste linkuri îţi vor sta la dispoziţie oricând vei vizita magazinul nostru online.
În conformitate cu regulamentul menționat mai sus, ai următoarele drepturi: de acces, de rectificare și de ștergere a datelor tale, , dreptul de a-ți retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor și dreptul de a te opune prelucrării datelor, dreptul de a restricționa /limita prelucrarea, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a obține intervenția umană în cazul unei decizii individuale automatizate și dreptul de a adresa o plângere autorității de supraveghere a prelucrării datelor. Ne-am adaptat magazinul online la noile cerințe legale. Datele tale rămân în siguranță.
Dacă ai întrebări sau nelămuriri, ne poți contacta oricând la adresa: Bucureşti, Strada Sevastopol nr. 24, Et. 4, Birourile 1 şi 5 (401), Sector 1, e-mail: [email protected] / [email protected]