Termeni și condiții pentru acțiunea promoțională “BLACK WEK  -50% la al doilea articol, mai ieftin!”

 

§ 1

1. Următorii Termeni și Condiții definesc regulile de achiziționare a produselor cu o reducere de 50% (cincizeci la sută) calculată din prețul de vânzare ( denumită în continuare "Promoție"), obligatorie pentru fiecare Participant la acțiunea promoțională.

2. Organizatorul Campaniei promoționale este LPP S.A. cu sediul în Gdańsk, ul. Łąkowa 39-44 (denumit în continuare "Organizator").

3. Promoția se va desfășura în perioada 17.11.2023 - 23.11.2023, conform punctului §7.

4. Locul de desfășurare a promoției este magazinul online Cropp la adresa www.Cropp.com/ro/ro/.

§ 2

Termenii utilizați în prezentul regulament înseamnă:

1. Acțiunea promoțională - oferta elaborată de către Organizator din colecția Cropp, în condițiile prevăzute în prezentul Regulament. Acțiunea promoțională se desfășoară sub sloganul “BLACK WEK  -50% la al doilea articol, mai ieftin!”. Acțiunea promoțională nu poate fi cumulată cu alte promoții, reduceri, discounturi, rabaturi etc.

2. Articole promoționale – produselor.

3. Magazinul Online Cropp - Locul de vânzare a produselor care fac obiectul acțiunii promoționale, situat pe site-ul: www.Cropp.com/ro/ro/.

4. Participant la Promoție - o persoană adultă (sau o persoană cu vârsta de peste 13 (treisprezece) ani care are consimțământul părinților sau tutorilor, cu excepția cazului în care un astfel de consimțământ nu este necesar conform reglementărilor în vigoare), care acceptă acești Termeni și Condiții;

 

§3

Vânzarea care face obiectul acțiunii promoționale va avea loc în Magazinul online situat la adresa https://www.Cropp.com/ro/ro/. Promoția nu se aplică în magazinele de papetărie.

§4

Promoția se bazează pe următoarele principii:

1. Participantul la promoție are dreptul, și nu obligația, de a participa la promoție.

2. Condiția de bază pentru ca Participantul la Promoție să beneficieze de Promoție este achiziționarea a cel puțin două produse în magazinul online, în același timp, deodată.

3. Discountul este distribuit uniform între toate produsele din coșul de cumpărături.

§ 5

1. Promoția nu poate fi cumulate cu alte acțiuni promoționale, discounturi, rabaturi etc.

2. Promoția nu se aplică în magazinele fizice.

§ 6

Informațiile despre promoție conținute în postere și materiale publicitare nu constituie o ofertă sau o promisiune publică. Organizatorul nu este responsabil pentru citirea defectuoasă sau incompletă a sloganului Promoției.

§ 7

Organizatorul are dreptul de a anula sau de a scurta durata Campaniei promoționale fără a oferi vreun motiv, prin publicarea informațiilor pe site-ul www.Cropp.com/ro/ro/.

§ 8

Pentru orice eventuală reclamație legată de desfășurarea acțiunii promoționale, participantul la acțiunea promoțională este obligat ca, în termen de 3 zile de la data achiziționării articolelor sau a încercării de a o achiziționa, să se adreseze în scris la: LPP S.A. cu sediul în Gdańsk, ul. Łąkowa 39/44, pentru a analiza temeinicia reclamației sau a cererii.

§ 9

Pe durata campaniei promoționale, Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament. Modificarea intră în vigoare de la data plasării informațiilor scrise relevante pe site-ul web www.Cropp.com/ro/ro/.

§ 10

1. Organizatorul nu este responsabil pentru orice litigii care apar din motive imputabile unei terțe părți.

2. Organizatorul pune la dispoziție Regulamentul acțiunii promoționale pe site-ul www.Cropp.com/ro/ro/.

3. Orice solicitare privind prelucrarea, încălcarea sau suspiciunea de încălcare a datelor cu caracter personal trebuie adresată Departamentului de servicii pentru clienți al operatorului de date, prin una dintre următoarele modalități:

 

a) Prin trimiterea unui e-mail la adresa: support.ro@Cropp.com

b) Prin poștă, la adresa: LPP S.A., ul. Łąkowa 39/44, 80-769 Gdańsk.

 

 

 

 

Politica de confidențialitate actualizată!

Căutăm în mod constant noi soluții pentru a răspunde mai bine așteptărilor tale atunci când utilizezii Serviciul nostru. Îți respectăm confidențialitatea și ne pasă de protecția informațiilor tale, astfel că, în legătură cu actualizarea funcționării Serviciului, te rugăm să citești noua versiune a Politicii de Confidențialitate, în care îți prezentăm principiile de tratare a datelor cu caracter personal, domeniul de aplicare a prelucrării acestora, precum și drepturile și obligațiile pe care le ai în acest sens.