0 800 555 665

Jakub Stępień known as Hakobo is a Polish artist recognised as one of the world top 50 poster creators, still he is not limited to this filed and is not less creative in the area of design or graphic design.
His style is a mixture of traditional craft and modern street culture with a characteristic stigma of an aesthetic of excess – which reveals itself in numerous multiplications, noises and uses of camouflage.
More of he’s works can be found here: @hakobo

Igor Ilyin, who goes by a nickname of MGNG is a Russian origin graphic designer and illustrator. His original inspirations were mainly based on street art and digital art which can still be recognised in his works.
Nowadays his style is an unique mixture of modern culture, streetwear, virtual reality on the one hand and oldschool comic books drawings, cartoons and classic graffiti on the other.
More of his works can be found here: @mgngworks

Amina is a Kracow based creator, illustrator and tattoo artist. Even though she is a graduate of Painting on an Academy of Fine Arts in Krakow her everyday occupation is a Tattoo Studio.
Pietism, high creativity and obviously black colour are her hallmarks.
More of her works can be found here: @am_ink_zlydotting

Vaše dáta sú bezpečné

Vážený zákazník,
aby sme ochránili Vaše osobné údaje, ktoré ste nám zverili a vzhľadom na skutočnosť, že nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 nadobúda účinnosť 25. mája 2018, by sme Vás s ohľadom na Vašu bezpečnosť radi informovali, že sme zapracovali v našom internetovom obchode určité zmeny, ktoré sú spojené s ochranou Vašich osobných údajov. Vypracovali sme nové obchodné podmienky a nové pravidlá ochrany osobných údajov, oba dokumenty platné od 25. mája 2018. Môžete si ich prečítať na našej webovej stránke www.cropp.com, v časti : http://www.cropp.com/sk/sk/privacy-policy a http://www.cropp.com/sk/sk/terms. Odkazy na tieto dokumenty budú k dispozícii aj vtedy, keď budete zadávať súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov alebo obchodnými podmienkami pri návšteve našej webovej stránky.

Podľa daného nariadenia budete mať okrem práv na prístup, opravu a vymazanie Vašich údajov aj ďalšie práva vyplývajúce z tohto nariadenia, ako napríklad: právo požiadať o vymazanie Vašich údajov, právo odvolať súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov a právo zamietnuť spracovanie Vašich osobných údajov. Náš online obchod sme prispôsobili novým požiadavkám. Vaše údaje zostanú v bezpečí. Ak máte akékoľvek otázky alebo pochybnosti, neváhajte nás kontaktovať.