0 800 555 665

Fuel your soul

Festivals 2019 Summer Collection for her & him

We waited whole year for this. To pack our bags and just go. For those legendary days of sun, music, new friendships and beautiful, unlimited freedom. And it’s time now.

What should you take? Forget about rules. Festival outfit means whatever you feel like wearing at the moment.

It’s the time to let yourself go wild. Hawaiian shirt? Sequin jacket? Of course! What better occasion could there be to wear it proudly?

(and don’t forget about the flower pattern)

It might get cloudy. It might even be raining. But should it really be stopping you?

Grab some denim jacket or a colourful hoodie – they could be handful on colder nights.

Let yourself be visible. Let yourself shine. Don’t forget about the accessories – belts, sunglasses and crazy hats can make the whole outfit.

And shoes? Well, believe us when we say that sporty sneakers match with everything!

So what? Are you ready for the best days of your summer?

More festival

More festival

Vaše dáta sú bezpečné

Vážený zákazník,
aby sme ochránili Vaše osobné údaje, ktoré ste nám zverili a vzhľadom na skutočnosť, že nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 nadobúda účinnosť 25. mája 2018, by sme Vás s ohľadom na Vašu bezpečnosť radi informovali, že sme zapracovali v našom internetovom obchode určité zmeny, ktoré sú spojené s ochranou Vašich osobných údajov. Vypracovali sme nové obchodné podmienky a nové pravidlá ochrany osobných údajov, oba dokumenty platné od 25. mája 2018. Môžete si ich prečítať na našej webovej stránke www.cropp.com, v časti : http://www.cropp.com/sk/sk/privacy-policy a http://www.cropp.com/sk/sk/terms. Odkazy na tieto dokumenty budú k dispozícii aj vtedy, keď budete zadávať súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov alebo obchodnými podmienkami pri návšteve našej webovej stránky.

Podľa daného nariadenia budete mať okrem práv na prístup, opravu a vymazanie Vašich údajov aj ďalšie práva vyplývajúce z tohto nariadenia, ako napríklad: právo požiadať o vymazanie Vašich údajov, právo odvolať súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov a právo zamietnuť spracovanie Vašich osobných údajov. Náš online obchod sme prispôsobili novým požiadavkám. Vaše údaje zostanú v bezpečí. Ak máte akékoľvek otázky alebo pochybnosti, neváhajte nás kontaktovať.