PRAVIDLÁ A PODMIENKY PROMO AKCIE "BLACK WEEK -50% na druhý, lacnejší produkt!"

§ 1

 

 1. Nasledujúce Obchodné podmienky definujú pravidlá nákupu produktov so zľavou 50% vypočítanou z predajnej ceny (ďalej len „Zľava“), záväzné pre každého Účastníka Promo kampane. Organizátorom Promo kampane je LPP Slovakia, s.r.o., J. Kráľa 9, 974 01 Banská Bystrica (ďalej len „Organizátor“).
 2. Akcia bude prebiehať od 17.11.2023 - 23.11.2023  v súlade s §7.
 3. Miestom Akcie je internetový obchod Cropp na adrese https://www.Cropp.com/sk/sk/

§ 2

 

 1. Pojmy použité v Pravidlách a podmienkach znamenajú:
 2. Promo akcia - ponuka predaja kolekcie Cropp pripravená Organizátorom za podmienok stanovených v týchto pravidlách. Promo kampaň sa uskutočňuje pod sloganom "BLACK WEEK -50% na druhý, lacnejší produkt!". Promo akciu nie je možné kombinovať s inými akciami, zľavami, rabatmi a pod.
 3. Akciové modely - všetky modely v ponuke internetového obchodu Cropp.com, na ktoré sa nevzťahuje iná Akcia.
 4. Internetový obchod Cropp – miesto predaja produktov, na ktoré sa vzťahuje propagačná kampaň, nachádzajúce sa na webovej stránke: https://www.Cropp.com/sk/sk/.
 5. Účastník akcie – dospelá osoba (alebo osoba staršia ako 13 rokov (trinásť rokov), ktorá má súhlas rodičov alebo opatrovníkov, pokiaľ takýto súhlas nie je potrebný z hľadiska platných predpisov), ktorá akceptuje tieto Podmienky;

§3

 

Predaj, na ktorý sa vzťahuje Propagačná akcia, sa uskutoční v Internetovom obchode na adrese https://www.Cropp.com/sk/sk/. Akcia sa nevzťahuje na kamenné predajne.

§4

 

 1. Účastník akcie má právo, nie povinnosť, využiť akciu.
 2. Základnou podmienkou, aby Účastník akcie mohol využiť Akciu, je nákup aspoň dvoch produktov z vybraných kategórií v internetovom obchode súčasne a naraz.
 3. Zľava je rovnomerne rozdelená medzi všetky produkty v nákupnom košíku.
 4. Na produkty zakúpené podľa podmienok tejto akcie sa vzťahujú štandardné pravidlá vrátenia tovaru online obchodu Cropp.

§ 5

 

 1. Akciu nie je možné kombinovať s inými akciami, zľavami, rabatmi a pod.
 2. Akcia neplatí v kamenných predajniach.

§ 6

 

Informácie o Akcii uvedené na plagátoch a reklamných materiáloch nepredstavujú ponuku ani verejný prísľub. Organizátor nezodpovedá za chybné alebo neúplné prečítanie sloganu Akcie.

§ 7

 

Organizátor má právo zrušiť alebo skrátiť trvanie Propagačnej kampane bez udania dôvodu zverejnením informácie na webovej stránke www.Cropp.com/sk/sk/.

§ 8

 

Akékoľvek prípadné reklamácie súvisiace s priebehom Promo akcie je Účastník Promo akcie povinný doručiť do 3 dní odo dňa zakúpenia Oblečenia alebo pokusu o jeho nadobudnutie písomne na adresu: LPP Slovakia, s.r.o., J. Kráľa 9, 974 01 Banská Bystrica s cieľom posúdiť opodstatnenosť sťažnosti alebo žiadosti.

§ 9

 

Počas propagačnej kampane si organizátor vyhradzuje právo na zmenu týchto pravidiel. Zmena je účinná odo dňa umiestnenia príslušnej písomnej informácie na webovej stránke na webovej stránke www.Cropp.com/ro/ro/.

§ 10

 

 1. Usporiadateľ nezodpovedá za prípadné spory vzniknuté z dôvodov zavinených treťou stranou.
 2. Organizátor sprístupňuje Pravidlá promo akcie na webovej stránke www.Cropp.com/sk/sk.
 3. Akékoľvek žiadosti týkajúce sa spracovania, porušenia alebo podozrenia z porušenia osobných údajov je potrebné smerovať na oddelenie služieb zákazníkom prevádzkovateľa jedným z nasledujúcich spôsobov:

a) Odoslaním e-mailu na: support.sk@Cropp.com

b) Poštou na: LPP Slovakia, s.r.o., J. Kráľa 9, 974 01 Banská Bystrica

 

Aktualizácia zásad ochrany osobných údajov!

Neustále hľadáme nové riešenia, aby sme lepšie reagovali na vaše očakávania pri používaní našej Služby. Rešpektujeme Vaše súkromie a záleží nám na ochrane Vašich údajov, preto Vás v súvislosti s aktualizáciou prevádzky Služby žiadame, aby ste si prečítali novú verziu Zásad ochrany osobných údajov, kde uvádzame zásady nakladania s osobnými údajmi, rozsah ich spracúvanie a práva a povinnosti, ktoré v tejto súvislosti máte.