Az Lpp Hungary Kft. Adatkezelési Tájékoztató (Cropp)

 

Nagyon komolyan vesszük személyes adatainak védelmét és azt akarjuk, hogy biztonságban legyen, amikor weboldalunkat látogatja. Jelen Adatkezelési Tájékoztató személyes adatai feldolgozásának típusát és módját, az Ön jogait, illetve mi, mint adatkezelő, felelősségére vonatkozó szabályokat ismerteti.

Korszerű technikai és szervezeti intézkedésekkel biztosítjuk a személyi adatainak magas szintű védelmét és az illetéktelen hozzáférés megakadályozását.

Tartalomjegyzék:

I.Áttekintés

1. Terjedelem

2. Adat kezelő

3. Adatvédelmi tisztviselő

II. Az adatfeldolgozás részletesen

1. Általános adatfeldolgozás információ

2. Hozzáférés a weboldalhoz/alkalmazáshoz

3. Hírlevél

4. Vevőtámogatás

5. Nyomon követés

III. Az adat alany jogai

1. A kifogásolás joga

2. Hozzáférési jog

3. Helyesbítési jog

4. Törlési jog („elfelejtési jog”)

5. A feldolgozás korlátozására vonatkozó jog

6. Az adatok hordozhatóságának joga

7. A hozzájárulás visszavonásának joga

8. Panasz benyújtásának joga

IV. Szójegyzék

I. Áttekintés

Az adatkezelési tájékoztató ezen fejezetében tájékoztatjuk a terjedelemről, az adatfeldolgozás kezelőjéről, az adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjéről és az adatbiztonságról.

1. Terjedelem

Lpp Hungary Kft.-nál az adatfeldolgozás lényegében két kategóriára oszlik:

- A szerződések feldolgozásához a szerződés megkötéséhez szükséges valamennyi adatot feldolgozza, kezeli LPP Hungary Kft. Amennyiben a szerződés feldolgozásába külső szolgáltatókat is bevonnak pl. logisztikai társaságokat vagy fizetési szolgáltatókat, akkor adatai a szükséges mértékben ezekhez a felekhez is elkerülnek.

- Amikor az Lpp Hungary Kft. weblapjára/alkalmazásába lép akkor az ön terminál eszköze és a szerverünk között különféle információ csere valósul meg. Ez az információ személyes adatokat is tartalmazhat. Az így szerzett információt, többek között, weboldalunk optimalizálására vagy az Ön böngészőjében reklámok bemutatására használjuk.

Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbiakra vonatkozik:

- Online tartalmunk, amelyet a www.cropp.com/hu/hu/ címen ér el;

- Mindenkor, amikor erre az adatkezelési tájékoztatóra valamelyik ajánlatunkban másként hivatkozunk (pl. weboldalak, al-domainek, mobil alkalmazások, online szolgáltatások, vagy amikor harmadik fél weboldalába van integrálva) függetlenül attól, hogy érte el, vagy használja.

Ezeket az ajánlatokat együttesen „szolgáltatásoknak” is nevezzük.

2. Adatkezelő

Cropp az LPP Hungary Kft. védjegye. Része vagyunk az LPP lengyelországi cégcsoportjának (LPP S.A., Lakowa 39/44, 80-769, Gdansk, Lengyelország).

Az adatkezelő - vagyis az a fél, amely meghatározza a személyes adatok feldolgozásának célját és módját – az alábbi jogi személy:

- LPP Hungary Kft.

- Babér utca 1-5.

- 1131 Budapest

- Magyarország

- Telefon: +36 149 003 75 (költségek az üzemeltető árlistája szerint)

- E-mail: support.hu@cropp.com

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 13176/S (ďalej len: „Prevádzkovateľ“ alebo „LPP“).

3. Adatvédelmi tisztviselő

Személyes adataival kapcsolatban az alábbi csatornákon keresztül küldhet nekünk értesítést vagy kérést:

privacy.hu@cropp.com e-mail címen keresztül

- Telefon: +36 149 003 75 (költségek az üzemeltető árlistája szerint)

- A weboldalon megadott kapcsolattartási csatornán keresztül:

- postai úton

- LPP Hungary Kft

- Budapest 1131

- Babér u. 1-5

- Váci út 141. címen

II. Az adatfeldolgozás részletesen

A adatkezelési tájékoztató ezen fejezetéből a személyes adatok védelme kezeléséről - mint szolgáltatásunk részéről - adunk részletes információt. A pontosság kedvéért specifikus szolgáltatási funkcióinknak megfelelően állítottuk össze ezt a tájékoztatást. Szolgáltatásaink normál használata különféle funkcionalitást eredményez, melyekkel az eltérő adatkezelés lép érvénybe egymást követően, vagy egyidejűleg.

1. Általános adatkezelési információ

Az alábbiak minden adatkezelésre vonatkoznak, egyéb kikötés hiányában:

a. Nincs adatszolgáltatási kötelezettség

Az adatkezelés tekintetében nincs szerződéses vagy jogi kötelezettség. Ön nem köteles adatot megadni.

b. Az adatok meg nem adásának következményei

A szükséges adatok tekintetében (a szükséges információként megjelölt adatok) az adatok meg nem adása azzal a következménnyel jár, hogy a kérdéses szolgáltatás nem teljesíthető. Másképpen, az adatok meg nem adásának következménye, hogy nem tudjuk ugyanolyan módon és minőségben teljesíteni szolgáltatásunkat.

c. Hozzájárulás

Számos esetben lehetősége lesz hozzájárulását adni a további adatkezeléshez, az alábbi felsoroltakkal kapcsolatban (az adatok egy részénél, ahol ez alkalmazható). Ebben az esetben, ha benyújtja megfelelő hozzájárulását, akkor külön tájékoztatjuk a hozzájárulás minden feltételéről és terjedelméről és arról, hogy mi a célja az adatkezelésnek.

d. Személyes adatok átadása harmadik országoknak

Amikor harmadik országnak továbbítunk adatot, vagyis az Európai Unión kívüli országnak, akkor ez a megengedhetőségre vonatkozó törvényes szabályozás szerint történik. A megengedhetőséget a GDPR 44-49 cikkelyei szabályozzák.

e. Továbbítás kormányhatóságok felé

Akkor fogunk kormányhatóságok felé adatot továbbítani, (beleértve a végrehajtó hatóságokat is), ha erre jogi kötelezettségünk miatt van szükség. (jogi alap: GDPR 6 cikkely (1) c.) pont), vagy ha erre jogi panaszok védelme és védelmének kialakítása és gyakorlása miatt van szükség (GDPR 6. cikkely (1) pont, jogvédelem).

f. A tárolás időtartama

Csak a vonatkozó adatkezelés célhoz szükséges ideig tároljuk adataikat. Amennyiben a szerződéses, vagy jogi kötelezettségek teljesítéséhez már nincs szükség az adatokra, akkor ezeket rendszeresen töröljük, hacsak az ilyen adatok ideiglenes tárolása nem szükséges a továbbiakban. Ilyen okok lehetnek például: kereskedelmi és adózási célokra történő tárolás, vagy jogviták bizonyítékai céljára történő megőrzés, amely esetekben a jogszabályokban meghatározott elévülési ideig tároljuk adtaikat. Arra is lehetőségünk van, hogy tovább őrizzük az adatait, amennyiben ehhez Ön kifejezett hozzájárulását adta.

g. Az adatok kategóriái

- Fiók adatok: E-mail cím és jelszó

- Azonosító adatok: Nem, családi név, utónév, születési idő (ha szükséges)

- Cím adatok: Utca, házszám, egyéb cím információ (ha szükséges), irányítószám, város, ország

- Kontakt adatok: Telefonszám(ok), e-mail cím(ek)

- Egyéb adatok: A megrendelt termék, árak, fizetési és szállítási információ

- Fizetési adatok: Számla adatok, hitelkártya adatok (ha van ilyen) és egyéb - a fizetési szolgáltatással pl. PayPal szükséges adatok

- Elérési adatok: Szolgáltatásaink felkeresésének napja és időpontja; az a weboldal, ahonnan weblapunkat elérte; a használat során felkeresett weboldalak; munkamenet azonosító adatok (munkamenet ID); ezen kívül a hozzáférést adó számítógéppel kapcsolatos alábbi információk: a használt internet protokoll (IP cím), a böngésző típusa és verziója, az eszköz típusa és más hasonló műszaki információk

2. Hozzáférés a weboldalhoz/alkalmazáshoz

Itt azt ismertetjük, hogyan kezeljük személyes adataikat, amikor szolgáltatásainkat veszik igénybe. Különösképpen ki szeretnénk emelni, hogy nagyon lényeges az adatok külső tartalomszolgáltatókhoz történő eljuttatása (lásd lentebb a b. pontot), az információs online átvitel technikai funkciója miatt.

a. Általános adatfeldolgozási információ

Adatkategóriák

Cél

Jogi alap

Jogos érdek

A tárolás időtartama

Elérési adatok

Csatlakozás szolgáltatásainkhoz és a tartalom megjelenítése, szokatlan tevékenységek révén weboldalunk támadásainak észlelése, hibák diagnosztizálása

GDPR 6 cikkely (1) f.) pont

A szolgáltatások helyes működése, adatbiztonság, az információs rendszerek interferenciája által okozott téves használat és hibák megakadályozása

2 év

 

b. A személyes adatok fogadói

A fogadói kategóriák

Érintett adatok

Az átvitel jogi alapja

Jogos érdek, ha alkalmazandó

Külső tartalomszolgáltatók (pl. képek, videók, beágyazott posztok a közösségi hálóról, reklám bannerek, betűkészletek, friss információk) akik a szolgáltatás megjelenítéséhez szükséges tartalmat szolgáltatják.

Elérési adatok

GDPR 6 cikkely (1) f.) pont

A szolgáltatás helyes működése (gyorsított), a tartalom megtekintése

 

3. Hírlevél

Itt arról írunk, mi történik személyes adataival egy hírlevélre történő feliratkozáskor:

a. Általános adatfeldolgozási információ

Adatkategóriák

Cél

Jogi alap

Jogos érdek, ha alkalmazandó

A tárolás időtartama

Email cím és telefonszám

A bejelentkezés verifikálása (kettős opciós folyamat), hírlevél küldés

GDPR 6 cikkely (1) f.) pont

 

A hírlevél előfizetésének időtartama

Hírlevél felhasználói profil adatok

Az érdeklődésnek megfelelően tervezett hírlevél

GDPR 6 cikkely (1) f.) pont

Szolgáltatásaink tökéletesítése, reklámcélok

A hírlevél előfizetésének időtartama

 

b. A személyes adatok fogadói

A fogadói kategóriák

Érintett adatok

Az átvitel jogi alapja

Jogos érdek, ha alkalmazandó

A hírlevelet küldő szolgáltató (anyavállalat)

Valamennyi „a.” pont alatt érintett adat

Megrendelés feldolgozása során felsorolásra kerül (GDPR 28. cikkely)

 

 

4. Vevőtámogatás

Itt azt találja, hogy dolgozzuk fel személyes adatait, ha vevőszolgálatunkkal lép kapcsolatba:

a. Általános adatfeldolgozási információ

Adatkategóriák

Cél

Jogi alap

Jogos érdek, ha alkalmazandó

A tárolás időtartama

Adatok, kontakt adatok, ajánlatkérési/reklamációs tartalmak beazonosítása

Vevő érdeklődések és felhasználói reklamációk feldolgozása

6 cikkely (1) B pont

Vevőhűség, a szolgáltatá-saink tökéletesítése

Ajánlatkérések feldolgozása

 

b. A személyes adatok fogadói

A fogadói kategóriák

Érintett adatok

A továbbítás jogi alapja

Jogos érdek, ha alkalmazandó

Szolgáltató (anyavállalat)

Név, e-mail cím, postai cím és fizetési adatok

Megrendelés adatainak feldolgozása (GDPR 28. cikkely)

 

 

5. Online shop

Itt azt találja, hogy dolgozzuk fel személyes adatait, ha vásárol valamit online boltunkban:

a. Általános adatfeldolgozási információ

Adatkategóriák

Cél

Jogi alap

Jogos érdek, ha alkalmazandó

A tárolás időtartama

Azonosító adatok

Áruszállítás

GDPR 6 cikkely (1) b pont

 

A megrendelés feldolgozása, 10 év (számla)

Cím adatok

Áruszállítás

GDPR 6 cikkely (1) b pont

 

A megrendelés feldolgozása, 10 év (számla)

Megrendelési adatok

Áruszállítás

GDPR 6 cikkely (1) b pont

 

A megrendelés feldolgozása, 10 év (számla)

Fiók adatok

Bejelentkezés

GDPR 6 cikkely (1) a, b pont

 

A számla törléséig

Fizetési adatok

Az áruk kifizetése

GDPR 6 cikkely (1) b pont

 

A megrendelés feldolgozása, 10 év (számla)

Kontakt adatok

Ajánlatkérés/megrendelés megerősítés

GDPR 6 cikkely (1) b pont

 

A megrendelés feldolgozása, 10 év (számla)

Bejelentkezés adatok

A bejelentkezés naplózása

GDPR 6 cikkely (1) f pont

Biztonsággal és téves használattal kapcsolatos események

7 nap

 

b. A személyes adatok fogadói

A fogadói kategóriák

Érintett adatok

A továbbítás jogi alapja

Jogos érdek, ha alkalmazandó

Fizetés szolgáltató

Családi név, utónév és fizetési adatok

Megrendelés adatainak feldolgozása (GDPR 28. cikkely)

 

 

6. Nyomon követés

A következőkben arról írunk hogyan dolgozzuk fel személyes adatait a nyomon követési technológia használatával, szolgáltatásaink elemzése és optimalizálása, valamint reklám célokból.

A nyomon követési folyamat leírása során arról is adunk információt, hogyan akadályozhatja meg adatai feldolgozását, vagy hogyan ellenezheti azt. Kérjük vegye figyelembe, hogy az „opt-out” opció, mellyel elutasíthatja a feldolgozást, rendszerint a sütikben található. Ha egy új terminál eszközön használja szolgáltatásainkat, vagy más böngészőt használ, vagy törli a böngészője által beállított sütiket azzal jelezheti elutasítását.

Az ismertetett nyomon követési eljárás csak álneves formában dolgozza fel a személyes adatokat. Nincs kapcsolata egy adott meghatározott természetes személyhez, vagyis az adatok nincsenek kapcsolatban az álnévhez kapcsolt információval.

a. Elemzési célú nyomon követés és szolgáltatásaink optimalizálása, valamint ezek felhasználása a reklámkampányok sikerének méréséhez és látogatottságuk optimalizálásához.

- A feldolgozás célja

A felhasználói viselkedés nyomon követéssel történő elemzése segít minket szolgáltatásaink hatékonyságának vizsgálatában, optimalizálásukban és felhasználóink igényeinek megfelelően történő beszabályozásában. A nyomon követés a hibák feltárásban is segít bennünket. Sőt, olyan paraméterek meghatározását teszi lehetővé szolgáltatásaink használatához (elérés, a használat intenzitása, a felhasználó szörfözési magatartása) melyek statisztikailag - következetes, szabványos módszerekre alapozottak - és így összehasonlítható értékeket adnak a piac számára.

A nyomon követés, mint a reklámkampányok sikerességének mérési módja lehetővé teszi, hogy optimalizáljuk hirdetéseinket a jövőben. A nyomon követés a hirdetések megjelenésének optimalizálására is szolgál, hogy a felhasználókra szabott módon jelentesse meg a hirdetéseket, és hogy ezzel a hirdetések sikerét fokozza.

- A feldolgozás jogi alapjai

A GDPR 6 cikkely (1) f pont szerinti jogos érdekek.

- A használat nyomon követési folyamatot itt tekintheti meg.

Amennyiben az érdekre alapozott hirdetések ellen dönt, akkor felkeresheti a www.youronlinechoices.com/hu/, weboldalt és az „Ön reklámszerkesztője” („your Ad Choices”-re kattintva, majd az utasításokat követve az itt felsorolt összes vagy bizonyos szolgáltatókat letilthatja az adatok érdeklődésre alapozott reklámhoz történő felhasználásától. Továbbra is kapni fog azonban hirdetéseket, amelyek nem érdeklődésre alapozottak.

III. Az adat alany jogai

1. A kifogásolás joga

Ha az Ön személyes adatait direkt marketing célokra használják fel, akkor önnek joga van arra, hogy bármikor, a jövőbeni hatásával szemben az Önre vonatkozó személyes adatok feldolgozása ellen kifogást emeljen, amely magában foglalja a profilalkotást, amennyiben az ilyen közvetlen marketinghez kapcsolódik.

Bármikor joga van kifogással élni, aminek jövőbeli hatása az lesz, hogy személyes adatait a 6 (1) cikkely (e) vagy (f) pontja szerint dolgozzák fel.

Bennünket a I.2 kontakt adatokban megadott elérhetőségeken is elérhet.

2. Hozzáférési jog

Önnek joga van eldönteni, hogy az önre vonatkozó személyes adatokat feldolgozzuk-e, amik lehetnek személyes adatok, vagy a GDPR 15. cikkely szerinti egyéb információ.

3. Helyesbítési jog

Önnek joga, hogy az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatok késedelem nélküli helyesbítését kérje tőlünk (GDPR 16. cikkely). Tekintettel a kezelés céljaira Önnek joga van a hiányos személyes adatokat kiegészíteni, további információk megadása révén.

4. Törlési jog („elfelejtési jog”)

Önnek joga van kérni tőlünk személyes adatainak indokolatlan késedelem nélküli törlését, amennyiben a GDPR 17(1) cikkelyben foglalt valamelyik ok fennáll és a feldolgozás a GDPR 17 (3) cikkely céljaira nem szükséges.

5. A feldolgozás korlátozására vonatkozó jog

Önnek joga van személyes adatai feldolgozásának korlátozását kérni, amennyiben a GDPR 18 cikkely (1) (a)-(d) pontokban szabályozott valamely feltétel fennáll.

6. Az adatok hordozhatóságának joga

Önnek joga van kérnünk tőlünk az Önre vonatkozó személyes adatokat, strukturált, általánosan használt és géppel olvasható formátumban. Önnek joga van - akadályoztatásunk nélkül - egy másik adatkezelőhöz közvetlenül továbbítani, vagy továbbíttatni személyes adatait, ha ez technikailag megoldható. Ez a jog mindig fennáll, ha az adatfeldolgozás alapja a hozzájárulás vagy egy szerződés és az adatfeldolgozás automatikusan történik. A csak papírformában kapott adatokra ez a jog nem vonatkozik.

7. A hozzájárulás visszavonásának joga

Amennyiben a feldolgozás az Ön hozzájárulásának függvénye, úgy Ön bármikor visszavonhatja hozzájárulását. Ilyen visszavonás esetén a visszavonást megelőzően történt feldolgozás nem érintett.

8. Panasz benyújtásának joga

Joga van a felügyeleti hatóságnál panasszal élni.

IV. Szójegyzék

Feldolgozó:

Egy természetes vagy jogi személy, hatóság, ügynökség vagy egyéb testület, amely az adatkezelő nevében végzi a feldolgozást.

Böngésző:

Weboldalak megjelenítését szolgáló számítógépes program (pl. Chrome, Firefox, Safari).

Sütik:

A „süti” kifejezés egy kis szöveges fájlt jelent, amely a felhasználó számítógépére települ egy weboldal látogatásakor. Ez a fájl a felhasználó viselkedésére vonatkozóan tárol adatokat. A böngésző elérésekor és az adott weblap egynél többszöri meglátogatásakor lép használatba a süti. Felhasználja a tárolt adatokat arra, hogy tájékoztassa a web szervert a felhasználó szörfözési viselkedéséről.
A sütikkel ez egy olyan információ, amit a weboldal lokálisan tárol egy kis szöveges fájlban a látogató számítógépén. Ez lehet a felhasználó által a weboldalon végzett beállítás, de olyan információ is, amit a weboldal a felhasználótól függetlenül gyűjtött. Később ezeket a helyileg tárolt szöveges fájlokat ugyanaz a web szerver, amely elhelyezte, újra olvasni tudja. A legtöbb böngésző automatikusan elfogadja a sütiket. A böngésző funkcióival kezelheti a sütiket (rendszerint az „Opciók” vagy „Beállítások” pontnál). Ily módon letilthatja a sütik mentését és csak bizonyos esetekben, hozzájárulásával, vagy korlátozásával engedheti őket működni. A sütiket bármikor törölheti.

Harmadik országok:

Olyan ország, melyet az Európai Közösség Adatvédelmi irányelvének törvényes követelmények jogilag nem kötnek. (Európai Gazdasági Térség).

Személyes adatok:

A személyes adatok jelentik egy azonosított, vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bárminemű információt. Azonosítható természetes személy az a személy, aki közvetve, vagy közvetlenül olyan azonosítókkal azonosítható be, mint a neve, azonosító száma, elhelyezkedésének adatai, online azonosítója, illetve a fizikai, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy társadalmi identitására vonatkozó egy vagy több tényező.

Pixel:

A pixelek vagy pixel címkék, nyomkövető pixelek, web jeladók vagy web hibák. Kicsi, láthatatlan grafikák HTML e-mailekben, vagy a weboldalon. A dokumentum megnyitásakor ez a kicsi kép letöltésre kerül egy online szerverről, amely regisztrálja a letöltést. Ennek eredményeként a szerver operátora láthatja, hogy megnyitották-e és mikor nyitották meg, vagy mikor látogattak egy weboldalt. Ezt a funkciót rendszerint egy kis program révén valósítják meg (javascript) Ily módon, számítógép rendszerén bizonyos információ fajták felismerésre és átadásra kerülnek, mint pl. a sütik tartalma, a nap és az időpont, amikor az oldalt felkeresték és a pixel címkét tartalmazó oldal leírása.

Profilalkotás:

A személyes adatok automatizált feldolgozásának bármely formája; ami abból áll, hogy a személyes adatokat a természetes személyre vonatkozó bizonyos személyes szempontok értékelésére használnak, főleg elemzik és előre jelzik az illető természetes személy gazdasági helyzetére, személyes preferenciáira, érdeklődésére, viselkedésére, elhelyezkedésére és mozgására vonatkozó szempontokat.

Szolgáltatások:

A adatkezelési tájékoztató tárgyát képező szolgáltatásaink (lásd (Ld. terjedelem).

Nyomon követés:

Adatok gyűjtése és értékelése a szolgáltatásainkkal kapcsolatos felhasználói viselkedés értékelése céljából.

Nyomon követési technikák:

A nyomon követés történhet a web szervereinken tárolt napló fájlok révén, valamint a felhasználói terminál eszközökről a pixel címkéken, sütiken és hasonló nyomon követési technikákon keresztül.

Feldolgozás:

A feldolgozás az a művelet, vagy műveletsor, melyet a személyes adatokkal vagy személyes adatsorral végeznek, akár automatizált módon, akár nem, így például a gyűjtés, feljegyzés, szervezés, strukturálás, tárolás, adaptálás vagy módosítás, visszanyerés, konzultáció, felhasználás, tudomásra hozás, átadás, terjesztés révén vagy más módon lehetővé téve a beállítást vagy kombinációt, korlátozást, törlést vagy megsemmisítést.

2018. május