Cropp internetveikala Privātuma Politika

Mēs ļoti nopietni uztveram Jūsu privāto datu aizsardzību un vēlamies, lai Jūs justos droši, apmeklējot mūsu tīmekļa vietni. Šī privātuma politika izskaidro Jūsu datu apstrādes formu un veidu, kā arī izskaidro Jūsu tiesības un mūsu, kā datu apstrādātāja, atbildību.

Mēs izmantojam vismodernākos tehniskos un organizatoriskos līdzekļus, lai garantētu augsta līmeņa Jūsu personas datu aizsardzību un pasargātu Jūsu datus no nesankcionētas piekļuves.

Saturs:

I. Pārskats

1. Kompetence

2. Pārzinis

3. Datu aizsardzības speciālists

II. Datu apstrāde sīkākās detaļās

1. Vispārējā informācija par datu apstrādi

2. Piekļuve tīmekļa vietnei / lietotnei

3. Jaunumu saņemšana uz e-pastu

4. Klientu apkalpošanas centrs

5. Tiešsaistes veikals

6. Sīkdatnes

III. Datu subjekta tiesība

1. Tiesības iebilst

2. Tiesības piekļūt

3. Tiesības labot

4. Tiesības dzēst (“tiesības tikt aizmirstam”)

5. Tiesības ierobežot apstrādi

6. Tiesības uz datu pārnešanu

7. Tiesības atsaukt piekrišanu

8. Tiesības iesniegt sūdzību

IV. Vārdnīca

I. PĀRSKATS

Šajā privātuma politikas sadaļā atradīsiet informāciju par kompetencēm, datu apstrādes pārzini, pārziņa datu aizsardzības speciālistu un datu drošību.

1. Kompetence

LPP LATVIA LTD veikto datu apstrādi var būtiski iedalīt divās kategorijās:

- Līgumu apstrādes nolūkā visus datus, kas nepieciešami līguma sastādīšanai, apstrādā LPP LATVIA LTD. Ja līguma apstrādē tiek iesaistīti ārējie pakalpojumu sniedzēji, piemēram, loģistikas uzņēmumi vai maksājumu pakalpojumu sniedzēji, tad Jūsu dati tiek pārsūtīti šīm pusēm nepieciešamajā apjomā.

- Piekļūstot LPP LATVIA LTD tīmekļa vietnei / lietotnei, notiek dažādu datu apmaiņa starp Jūsu termināļa iekārtu un mūsu serveri. Šī informācija var ietvert arī personas datus, ko apstrādā mātes kompānija. Šādi apkopotā informācija tiks, cita starpā, izmantota, lai optimizētu mūsu tīmekļa vietni vai attēlotu reklāmas Jūsu termināļa ierīces pārlūkā.

Šī privātuma politika attiecas uz šādiem piedāvājumiem:

- Mūsu tiešsaistes saturam, kuram var piekļūt www.cropp.com/lv/lv/;

- Vienmēr gadījumos, kad uz šo privātuma politika tiek attiecināts kāds no mūsu piedāvājumiem (piemēram, tīmekļa vietnēm, apakšdomēniem, mobilām lietotnēm, tiešsaistes pakalpojumiem vai iekļauta trešo pušu tīmekļa vietnēs), neskatoties uz to, kā Jūs tam piekļūstat vai lietojat.

Visi šie piedāvājumi turpmāk tekstā tiek kopā saukti kā "pakalpojumi".

2. Pārzinis

Cropp ir LPP LATVIA LTD preču zīme. Mēs esam daļa no LPP Grupas Polijā (LPP S.A., Łąkowa 39/44, 80-769 Gdaņska, Polija).

Datu apstrādes pārzinis, – t.i., puse, kas nosaka personas datu apstrādes mērķus un līdzekļus – saistībā ar tā pakalpojumiem ir:

LPP LATVIA LTD

Stacijas laukums 4, Riga

LV-1050 Latvia

tel.nr.: 80005579

E-pasts: support.lv@cropp.com

3. Datu aizsardzības speciālists

Jūs varat sazināties ar mūsu Datu aizsardzības speciālistu šādos veidos:

LPP LATVIA LTD

Internetveikala datu aizsardzības speciālistam

Braslas 19A-2, LV-1084

Rīga, Latvija

tel.nr.: 80005579

E-pasts: support.lv@cropp.com

II. DATU APSTRĀDE SĪKĀKĀS DETAĻĀS

Šajā privātuma politikas sadaļā mēs detalizēti informēsim Jūs par personas datu, kā daļu no mūsu pakalpojumiem, apstrādi. Skaidrības labad, mēs esam strukturējuši šo informāciju pēc mūsu pakalpojumu specifiskajām funkcijām. Mūsu pakalpojumu regulāra izmantošana var radīt dažādas funkcijas un saistībā ar tām secīgi vai vienlaicīgi spēkā stājas dažāda apstrāde.

1. Vispārējā informācija par datu apstrādi

Attiecībā uz jebkuru apstrādi tiek piemērots turpmāk aprakstītais, ja vien nav norādīts savādāk:

a. Nav pienākuma sniegt datus

Nepastāv nekāda līgumiska vai likumiska pienākuma sniegt personas datus. Jums nav pienākuma sniegt datus.

b. Datu nesniegšanas sekas

Attiecībā uz nepieciešamajiem datiem (datiem, kas tiek apzīmēti kā nepieciešamā informācija) datu nesniegšanas sekas ir tādas, ka konkrētais pakalpojums nevar tikt sniegts. Savādāk datu nesniegšanas sekas var būt tādas, ka mēs nevaram izpildīt savus pakalpojumus tādā pašā veidā vai kvalitātē.

c. Piekrišana

Vairākās situācijās Jums būs iespēja arī dot mums savu piekrišanu turpmākai datu apstrādei saistībā ar turpmāk uzskaitīto apstrādi (attiecībā uz datu daļu).

d. Nosūtīšana valsts iestādēm

Mēs nosūtīsim personas datus valsts iestādēm (tai skaitā tiesību aizsardzības iestādēm), ja to ir nepieciešams darīt, lai ievērotu juridisko pienākumu, kam mēs esam pakļauti (juridiskais pamats: VDAR 6.panta 1.punkda c) apakšpunkts), vai tas ir nepieciešams juridisko prasību izveidošanai, izpildei vai aizstāvībai (juridiskais pamats: VDAR 6.panta 1.punkta f) apakšpunkts).

e. Glabāšanas ilgums

Mēs neglabājam Jūsu datus ilgāk, kā tas mums ir nepieciešams attiecīgajam apstrādes mērķim. Ja dati vairs nav nepieciešami līgumisko vai likumisko saistību izpildei, tie tiks regulāri dzēsti, ja īslaicīga šo datu glabāšana vairs nav nepieciešama. Šādas rīcības iemeslu piemēri var būt: glabāšanas pienākumu komercnolūkos vai aplikšanas ar nodokļiem saistību izpildei vai pierādījumu saglabāšanai juridiskiem strīdiem. Mēs varam arī turpināt saglabāt Jūsu datus, ja esat devis mums savu nepārprotamu piekrišanu to darīt.

f. Datu kategorijas

- Konta dati: E-pasta adrese un parole.

- Identifikācijas dati: Dzimums, vārds, uzvārds, dzimšanas datums (ja nepieciešams).

- Adreses dati: Iela, mājas numurs, papildu adrese informācija (ja tāda ir), pasta indekss, pilsēta, valsts.

- Kontaktinformācija: Tālruņa numurs(i), e-pasta adrese(s).

- Pasūtījuma dati: Pasūtītie produkti, cenas, maksājuma un nosūtīšanas informācija.

- Maksājuma dati: Konta dati, kredītkartes dati (ja tādi ir) vai dati par citiem maksājuma pakalpojumiem, piemēram, PayPal.

- Piekļuves dati: Mūsu pakalpojumu apmeklējuma datums un laiks; tīmekļa vietne, no kurienes piekļuves sistēma piekļūst mūsu tīmekļa vietnei; lietošanas laikā apmeklētās tīmekļa vietnes; apmeklējuma identifikācijas dati (apmeklējuma ID); papildus šāda informācija no piekļuves datorsistēmas: interneta protokola adrese (IP adrese), kas tiek izmantota, pārlūka veids un versija, ierīces veids un līdzīga satura tehniska informācija.

2. Piekļuve tīmekļa vietnei / lietotnei

Šeit mēs aprakstīsim, kā mēs apstrādājam Jūsu personas datus, kad Jūs piekļūstat mūsu pakalpojumiem. Jo īpaši, mēs vēlētos norādīt, ka ir absolūti būtiski nosūtīt piekļuves datus ārējiem satura sniedzējiem (skatīt turpmāk b) punktā) informācijas tiešsaistē nosūtīšanas tehniskās funkcionalitātes dēļ.

a. Informācija par apstrādi

Datu kategorijas

Mērķis

Tiesiskais pamats

Leģitīmā interese, ja piemērojams

Glabāšanas ilgums

Piekļuves dati

Savienošanās ar pakalpojumu saturu un attēlošana, atklājot uzbrukumus mūsu tīmekļa vietnei ar neparastu darbību palīdzību, kļūdu diagnostika

VDAR 6.panta 1.punkta f) apakšpunkts

Pienācīga pakalpojumu funkcionēšana, datu un biznesa procesu nodrošināšana, ļaunprātīgas izmantošanas vai bojājumu novēršana, ko izraisa iejaukšanās informācijas sistēmās

7 dienas

b. Personas datu saņēmēji

Saņēmēju kategorijas

Skartie dati

Nosūtīšanas juridiskais pamats

Leģitīmā interese, ja piemērojams

Ārējie satura sniedzēji, kas nodrošina saturu (piemēram, attēlus, video, iegultie paziņojumi no sociālajiem tīkliem, reklāmkarogi, fonti, atjauninājuma informācija), kas ir nepieciešami pakalpojuma attēlošanai

Piekļuves dati

VDAR 6.panta 1.punkta f) apakšpunkts

Pienācīga pakalpojumu funkcionēšana, (paātrināta) satura apskatīšana

3. Jaunumu saņemšana uz e-pastu

Šeit mēs aprakstīsim, kas notiek ar Jūsu personas datiem saistībā ar parakstīšanos uz mūsu jaunumu saņemšanu uz e-pastu:

a. Informācija par apstrādi

Datu kategorijas

Mērķis

Tiesiskais pamatsa

Leģitīmā interese, ja piemērojams

Glabāšanas ilgums

E-pasta adrese un telefona numurs

Pierakstīšanās pārbaude (dubults izvēles process), informatīvās informācijas nosūtīšana

VDAR 6.panta 1.punkta a) apakšpunkts

 

Jaunumu saņemšanas abonēšanas ilgums

Jaunumu saņemēja / lietotāja profila dati

Mārketinga jaunumu ziņojumi ir izveidoti saskaņā ar interesēm

VDAR 6.panta 1.punkta f) apakšpunkts

Mūsu pakalpojumu reklāmas nolūkā

Jaunumu saņemšanas abonēšanas ilgums

b. Personas datu saņēmēji

Saņēmēju kategorijas

Skartie dati

Nosūtīšanas juridiskais pamats

Leģitīmā interese, ja piemērojams

Pakalpojuma sniedzējs mārketinga jaunumu nosūtīšanai (mātes sabiedrība)

Visi dati uzskaitīti saskaņā ar a) punktu

Pasūtījuma apstrāde (VDAR 28.pants)

 

4. Klientu apkalpošanas centrs

Šeit Jūs atradīsiet, kā mēs apstrādājam Jūsu personas datus, ja sazināties ar mūsu klientu servisu:

a. Informācija par apstrādi

Datu kategorijas

Mērķis

Tiesiskais pamats

Leģitīmā interese, ja piemērojams

Glabāšanas ilgums

Datu, kontaktinformācijas, pieprasījumu / sūdzību satura identificēšana

Apstrāde, ja ir saņemti klientu pieprasījumi un lietotāju sūdzības

6.panta 1.punkta b), f) apakšpunkts

Klientu lojalitāte, mūsu pakalpojuma uzlabošana

Pieprasījumu apstrāde

b. Personas datu saņēmēji

Saņēmēju kategorijas

Skartie dati

Nosūtīšanas juridiskais pamats

Leģitīmā interese, ja piemērojams

Pakalpojuma sniedzējs (mātes sabiedrība)

Vārds, e-pasta adrese, pasta adrese un maksājuma dati

Pasūtījuma apstrāde (VDAR 28.pants)

 

5. Tiešsaistes veikals

Šeit Jūs atradīsies, kā mēs apstrādājam Jūsu personas datus, ja Jūs kaut ko iegādājaties mūsu tiešsaistes veikalā:

a. Informācija par apstrādi

Datu kategorijas

Mērķis

Tiesiskais pamats

Leģitīmā interese, ja piemērojams

Glabāšanas ilgums

Identifikācijas dati

Preču piegāde

VDAR 6.panta 1.punkta b) apakšpunkts

 

Pasūtījuma apstrāde, 10 gadi (rēķins)

Adreses dati

Preču piegāde

VDAR 6.panta 1.punkta b) apakšpunkts

 

Pasūtījuma apstrāde, 10 gadi (rēķins)

Pasūtījuma dati

Preču piegāde

VDAR 6.panta 1.punkta b) apakšpunkts

 

Pasūtījuma apstrāde, 10 gadi (rēķins)

Konta dati

Pierakstīšanās

VDAR 6.panta 1.punkta b) apakšpunkts

 

Līdz konta dzēšanai

Maksājuma dati

Preču apmaksa

VDAR 6.panta 1.punkta b) apakšpunkts

 

Pasūtījuma apstrāde, 10 gadi (rēķins)

Kontaktinformācija

Jautājumi / pasūtījuma apstiprinājums

VDAR 6.panta 1.punkta b) apakšpunkts

 

Pasūtījuma apstrāde, 10 gadi (rēķins)

Pierakstīšanās dati

Pierakstīšanās reģistrēšana

VDAR 6.panta 1.punkta f) apakšpunkts

Drošībai un aizsardzībai pret ļaunprātīgu izmantošanu atbilstošie pasākumi

7 dienas

b. Personas datu saņēmēji

Saņēmēju kategorijas

Skartie dati

Nosūtīšanas juridiskais pamats

Leģitīmā interese, ja piemērojams

Maksājuma pakalpojuma sniedzējs

Vārds, uzvārds un maksājuma dati

Pasūtījuma apstrāde (VDAR 28.pants)

 

6. Sīkdatnes

Turpmāk mēs aprakstīsim, kā tiek apstrādāti Jūsu personas dati, izmantojot sīkdatņu tehnoloģiju mūsu pakalpojumu analīzei un optimizācijai, kā arī reklāmas nolūkos.

Sīkdatņu apraksts ietver arī informāciju par to, kā varat novērst datu apstrādi vai iebilst pret to. Lūdzu, ņemiet vērā, ka "izvairīšanās" iespēja, kas ļauj Jums atteikties no apstrādes, vispārīgi tiek glabāta pie sīkdatnēm. Ja izmantojat mūsu pakalpojumus kādā jaunā termināļa iekārtā vai atšķirīgā pārlūkā, vai esat izdzēsis sava pārlūka iestatītās sīkdatnes, tad savs atteikums ir jānorāda vēlreiz.

Sīkdatnes apraksta tikai personas datu procesus pseidonīmā formā. Tam nav nekādas saistības ar konkrētu, identificētu fizisku personu, t.i. dati netiek apvienoti ar informāciju par pseidonīmu.

a. Sīkdatņu pakalpojumu analīzes un optimizācijas un to lietošanas nolūkā, kā arī reklāmas kampaņu veiksmes mērīšanas un reklāmu apskatīšanas optimizācijas nolūkā.

- Apstrādes mērķis

Lietotāja uzvedības analīze ar izsekošanu palīdz mums pārbaudīt mūsu pakalpojumu efektivitāti, optimizēt tos un pielāgot mūsu lietotāju vajadzībām. Sīkdatnes ļauj mums arī novērst kļūdas. Turklāt tās ļauj mums noteikt parametrus mūsu pakalpojumu lietošanai (sasniedzamība, lietošanas intensitāte, lietotāja sērfošanas paradumi) statistiski, – pamatojoties uz konsekventām standarta metodēm, – un tādējādi iegūt salīdzināmas vērtības visam tirgum.

Sīkdatnes kā reklāmas kampaņu veiksmes mērīšanas veids ļauj mums turpmāk optimizēt mūsu reklāmas. Sīkdatnēm, kā reklāmas attēlošanas optimizēšanas veidam, ir mērķis attēlot lietotāju interesēm pielāgotas reklāmas un palielināt reklāmu veiksmi.

- Apstrādes juridiskais pamats

Leģitīmās intereses saskaņā ar VDAR 6.panta 1.punkta f) apakšpunktu.

- Jūs varat apskatīt izmantoto izsekošanas procesu šeit.

Ja vēlaties izlemt par uz interesēm balstītām reklāmām, varat apmeklēt arī tīmekļa vietni www.youronlinechoices.com/lv/, uzklikšķiniet uz “Jūsu reklāmas izvēles” un sekojiet norādījumiem, lai aizliegtu visiem vai atsevišķiem tur uzskaitītajiem pakalpojumu sniedzējiem izmantot datus uz interesēm balstītām reklāmām. Jūs joprojām saņemsiet reklāmas, tomēr tās nebūs uz interesēm balstītas.

III. DATU SUBJEKTA TIESĪBAS

1. Tiesības iebilst

Ja Jūsu personas dati tiek apstrādāti tiešā mārketinga mērķiem, Jums ir tiesības jebkurā laikā iebilst pret turpmāku ar sevi saistīto personas datu apstrādi šādam mārketinga mērķim, tai skaitā profilēšanu, ciktāl tā ir saistīta ar šādu tiešo mārketingu.

Jums ir tiesības, balstoties uz Jūsu konkrēto situāciju, arī jebkurā laikā iebilst pret turpmāku ar Jums saistīto personas datu apstrādi saskaņā ar 6.panta 1.punkta e) vai f) apakšpunktu, tai skaitā profilēšanu, pamatojoties uz šiem noteikumiem.

Jūs varat sazināties ar mums, izmantojot I.2. punktā sniegto kontaktinformāciju.

2. Tiesības piekļūt

Jums ir tiesības uzzināt, vai ar Jums saistītos personas datus apstrādājam mēs, kuri personas dati var tikt apstrādāti, kā arī citu informāciju saskaņā ar VDAR 15.pantu.

3. Tiesības labot

Jums ir tiesības pieprasīt mums bez liekas kavēšanās veikt ar Jums saistīto neprecīzo personas datu labošanu (VDAR 16.pants). Ņemot vērā apstrādes mērķus, Jums ir tiesības aizpildīt nepilnīgus personas datius, tai skaitā sniedzot papildu paziņojumu.

4. Tiesības dzēst ("tiesības tikt aizmirstam")

Jums ir tiesības pieprasīt mums dzēst ar Jums saistītos personas datus bez liekas kavēšanās, ja ir piemērojams kāds no VDAR 17.panta 1.punktā minētajiem pamatojumiem un apstrāde nav nepieciešama kādam no VDAR 17.panta 3.punktā regulētajiem mērķiem.

5. Tiesības ierobežot apstrādi

Jums ir tiesības pieprasīt savu personas datu apstrādes ierobežošanu, ja ir piemērojams kāds no turpmāk minētajiem VDAR 18.panta 1.punkta a) līdz d) apakšpunktā minētajiem nosacījumiem.

6. Tiesības uz datu pārnešanu

Jums ir tiesības saņemt ar sevi saistītos personas datus, ko esat mums sniedzis, strukturētā, plaši izmantotā, mašīnlasāmā formātā. Jums ir arī tiesības pārsūtīt šos datus vai tiem tikt pārsūtītiem citam pārzinim bez mūsu iejaukšanās tādā veidā, ka mēs pārsūtam personas datus tieši, ja tas ir tehniski iespējams. Šī tiesība vienmēr ir piemērojama, ja datu apstrādes pamatojums ir piekrišana vai līgums un dati tiek apstrādāti automātiski. Šī tiesība nav piemērojama datiem, kas ir saņemti tikai papīra formātā.

7. Tiesības atsaukt piekrišanu

Ja apstrāde ir atkarīga no Jūsu piekrišanas, tad Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu. Piekrišanas atsaukums neietekmē apstrādes, kas balstās uz piekrišanu pirms tās atsaukšanas, likumību.

8. Tiesības iesniegt sūdzību

Jums ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei.

IV. VĀRDNĪCA

Apstrādātājs:

Fiziska vai juridiska persona, publiska iestāde, aģentūra vai cita struktūra, kura pārziņa vārdā apstrādā personas datus.

Pārlūks:

Datorprogramma tīmekļa vietņu attēlošanai (piemēram, Chrome, Firefox, Safari).

Sīkdatnes:

Termins “sīkdatne” apraksta mazu teksta datni, kas lokāli atrodas lietotāja datorā, apmeklējot tīmekļa vietni. Šī datne glabā datus par lietotāja uzvedību. Ja pārlūkam tiek piekļūts un attiecīgā tīmekļa vietne tiek apmeklēta vairāk kā vienu reizi, tad tiek izmantota šī sīkdatne. Tā izmanto glabātos datus, lai sniegtu tīmekļa serverim informāciju par lietotāja sērfošanas paradumiem.
Sīkdatnes ir informācija, ko tīmekļa vietne glabā lokāli mazā teksta datnē tīmekļa vietnes apmeklētāja datorā. To darot, var būt tā, ka lietotājs jau ir iestatījis tīmekļa vietnes iestatījumus, bet arī informācija, ko tīmekļa vietne ir apkopojusi, ir pilnīgi neatkarīga no lietotāja. Vēlāk šīs lokāli novietotās teksta datnes tas pats tīmekļa serveris, kas tos noguldīja, var atkārtoti lasīt tās. Vairums pārlūku automātiski apstiprina sīkdatnes. Jūs varat pārvaldīt sīkdatnes, izmantojot pārlūka funkcijas (parasti sadaļā “Izvēlne” vai “Iestatījumi”). Šādi varat atspējot sīkdatnes, kas tiek saglabātas, atļaujot tās tikai atsevišķos gadījumos ar Jūsu piekrišanu vai kādā citā veidā ierobežojot tās. Jūs varat sīkdatnes jebkurā laikā dzēst.

Personas dati:

Jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu. Identificējama fiziska persona ir tāda, kuru var tieši vai netieši identificēt, jo īpaši atsaucoties uz identifikatoru, piemēram, minētās personas vārdu, uzvārdu, identifikācijas numuru, atrašanās vietas datiem, tiešsaistes identifikatoru vai vienu vai vairākiem minētajai fiziskajai personai raksturīgiem fiziskās, fizioloģiskās, ģenētiskās, garīgās, ekonomiskās, kultūras vai sociālās identitātes faktoriem.

Pikselis:

Pikseļi ir pazīstami arī kā pikseļa birkas, izsekošanas pikseļi, tīmekļa bāksignāli vai tīkla kļūdas. Tās ir mazas, neredzamas grafiskas izvades HTML e-pastos vai tīmekļa vietnēs. Ja dokuments ir atvērts, tad šis mazais attēls tiek lejuplādēts no tiešsaistes servera, kas reģistrē lejupielādi. Tā rezultātā servera operators var redzēt, vai un kad e-pasts ir atvērts, vai tīmekļa vietne ir apmeklēta. Šo funkciju parasti realizē, piezvanot mazai programmai (javascript). Šādi var tikt atpazīti un nosūtīti noteikti informācijas veidi Jūsu datorsistēmā, piemēram, sīkdatņu saturs, laiks un datums, kad ir notikusi piekļuve lapai, un lapas apraksts, kas ietver pikseļa birku.

Profilēšana:

Jebkura veida automatizēta personas datu apstrāde, kas izpaužas kā personas datu izmantošana nolūkā izvērtēt konkrētus ar fizisku personu saistītus personiskus aspektus, jo īpaši analizēt vai prognozēt aspektus saistībā ar minētās fiziskās personas sniegumu darbā, ekonomisko situāciju, veselību, personīgām vēlmēm, interesēm, uzticamību, uzvedību, atrašanās vietu vai pārvietošanos.

Pakalpojumi:

Mūsu pakalpojumi, uz kuriem attiecas šī privātuma politika (skatīt Tvērums).

Izsekošana:

Datu ievākšana un to izvērtēšana saistībā ar mūsu pakalpojumu lietotāju uzvedību.

Izsekošanas tehnoloģijas:

Izsekošanu var noteikt gan ar mūsu tīkla serveros glabāto žurnālfailu palīdzību, gan apkopojot datus par lietotāja termināļa iekārtu ar pikseļa birkām, sīkdatnēm un līdzīgām izsekošanas tehnoloģijām.

Apstrāde:

Jebkura ar personas datiem vai personas datu kopumiem veikta darbība vai darbību kopums, ko veic ar vai bez automatizētiem līdzekļiem, piemēram, vākšana, reģistrācija, organizēšana, strukturēšana, glabāšana, pielāgošana vai pārveidošana, atgūšana, aplūkošana, izmantošana, izpaušana, nosūtot, izplatot vai citādi darot tos pieejamus, saskaņošana vai kombinēšana, ierobežošana, dzēšana vai iznīcināšana.

Spēkā no: 2018.gada maija.