#WEARECROPP - Pravidlá

Spoločnosť Cropp rada sleduje život svojich produktov na sociálnych sieťach a radi by sme sa pochválili fotografiami, ktoré ste nahrali na naše kanály. Takéto kanály zahŕňajú webovú stránku www.cropp.com, ale zahŕňajú aj iné kanály spravované spoločnosťou Cropp, napríklad sociálne médiá (Facebook, Instagram, TikTok), reklamy na internete, výklady v stacionárnych predajniach alebo newslettre.

Kliknutím na #yescropp v reakcii na žiadosť CROPP týkajúcu sa vašej fotografie na Instagrame, ďalej označovanej ako „Fotografia“, udeľujete LPP Slovakia, s.r.o., so sídlom Janka Kráľa 9, 974 01 Banská Bystrica – ďalej označované ako „LPP“, a nevýhradnú, bezplatnú, celosvetovú licenciu na použitie vašich fotografií, ako aj ich popisov – vrátane vyobrazenia osoby viditeľnej na fotografii na marketingové účely LPP, podľa vlastného uváženia LPP. LPP je oprávnená reprodukovať, distribuovať, upravovať a upravovať Fotografie, a to aj bez označenia vášho autorstva, keď sú zobrazené na kanáloch uvedených vyššie.

Vyhlasujete a zaručujete, že ste výhradným vlastníkom materiálov, ktoré uverejňujete na online kanáloch, alebo máte práva na použitie a že osoba viditeľná na fotografiách dala súhlas na zverejnenie svojej fotografie (súhlas danej osoby alebo jej zákonného zástupcu), ako aj to, že Fotografie, ich zverejnenie a používanie spoločnosťou LPP nezasahujú do zákonných práv tretích osôb. Súhlasíte s tým, že LPP oslobodíte od akýchkoľvek nárokov súvisiacich s používaním fotografií.

V prípade, že chcete odvolať svoj súhlas s používaním vašej fotografie LPP, beriete na vedomie, že fotografiu vymažeme iba z kanálov, za ktoré zodpovedáme. Nebude možné ju odstrániť z World Wide Web.

Kontaktujte nás:support.sk@cropp.com

Kontakt týkajúci sa osobných údajov: support.sk@cropp.com

Ak chcete odvolať svoj súhlas so zdieľaním vašich fotografií KICKS, kontaktujte nás kliknutím na ikonu „i“ v ľavom dolnom rohu fotografie zdieľanej na našej webovej stránke. Ikona vás prenesie do formulára, v ktorom môžete požiadať o odvolanie súhlasu.

Aktualizácia zásad ochrany osobných údajov!

Neustále hľadáme nové riešenia, aby sme lepšie reagovali na vaše očakávania pri používaní našej Služby. Rešpektujeme Vaše súkromie a záleží nám na ochrane Vašich údajov, preto Vás v súvislosti s aktualizáciou prevádzky Služby žiadame, aby ste si prečítali novú verziu Zásad ochrany osobných údajov, kde uvádzame zásady nakladania s osobnými údajmi, rozsah ich spracúvanie a práva a povinnosti, ktoré v tejto súvislosti máte.