Zásada ochrany osobných údajov

Zásada ochrany osobných údajov

Našou najvyššou prioritou je ochrana informácií a rešpektovanie vášho súkromia pri používaní našej webovej lokality, aby sme mohli prijať príslušné bezpečnostné opatrenia a zaručili vám pohodlie pri používaní našich webových stránok. Táto zásada stanovuje pravidlá a rozsah spracovania vašich údajov z našej strany a vaše súvisiace práva a povinnosti.

 Podmienky a definície:

 • Webová lokalita – online obchod na adrese https://www.cropp.com/sk/sk/
 • Používateľ – fyzická osoba používajúca webovú lokalitu.
 • LPP – LPP Slovakia, s.r.o., J. Kráľa 9, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 787 507; DIČ: 2022386729; IČ DPH: SK2022386729; OR OS Banská Bystrica, Odd. S.r.o., vl. č.:13176/S
 • GDPR – nariadenie (EÚ) 2016/679 Európskeho parlamentu a Rady z 27. apríla 2016 týkajúce sa ochrany fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a voľným pohybom takýchto údajov a zrušenou smernicou 95/46/ES.

Prevádzkovateľ údajov :

LPP Slovakia, s.r.o., J. Kráľa 9, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 787 507; DIČ: 2022386729; IČ DPH: SK2022386729; OR OS Banská Bystrica, Odd. S.r.o., vl. č.:13176/S.

Spoločnosť LPP vymenovala pracovníka zodpovedného za ochranu údajov, na ktorého sa môžete obrátiť vo všetkých záležitostiach súvisiacich so spracovaním osobných údajov a uplatňovaním si práv týkajúcich sa spracovania údajov:

– Poštou na adrese: LPP Slovakia, s.r.o., Janka Kráľa 9, 974 01 Banská Bystrica
– E-mailom na adrese: dataprivacy@lpp.com

 

Účely a právny základ spracovania osobných údajov

 1. Online nakupovanie a služby

 

Vaše údaje spracúvame v rozsahu požadovanom na uzatvorenie a realizáciu predaja a ponúkanie našich služieb, ako napríklad:

 

a)    Poskytovanie webových stránok a mobilných aplikácií na prezentáciu a predaj našich produktov.

b)    Poskytovanie miestnych služieb vrátane služieb ponúkaných v kamenných predajniach značky LPP a na podujatiach a veľtrhoch, na ktorých sa spoločnosť LPP zúčastňuje.

c)     Prevádzkovanie pravidelných a cyklických propagačných programov.

d)    Spracúvanie dokončených transakcií, ktoré napríklad zahŕňajú realizáciu platieb a dodávku tovaru.

e)    Vybavovanie a spracúvanie žiadostí týkajúcich sa práv spotrebiteľov, napríklad na základe zákonnej záruky alebo vrátenia tovaru pred realizáciou predaja a po nej, a to aj pri priamom kontakte (telefonicky, e-mailom).

f)      Poskytovanie informácií, správ, bulletinu a inej priamej komunikácie spoločnosti LPP.

g)    Zaručovanie bezpečnosti, funkčnosti a stability našich služieb na všetkých úrovniach.

h)    vyhodnotenie a merateľnosť údajov súvisiacich s nákupným procesom, vrátane vrátenia a zrušení uskutočnených Používateľom.

h)    Ponúkanie, doručovanie a spracúvanie darčekových poukazov a zliav.

i)      Prezentovanie vlastných produktov spoločnosti LPP na základe vašich módnych preferencií.

 

V prípade realizácie predaja a poskytnutia služieb, ktoré plánujete využiť, sa vaše osobné údaje spracúvajú na základe realizovaného predaja (odsek 6(1)(b) nariadenia GDPR). V ostatných prípadoch je právnym základom legitímny záujem spoločnosti LPP vyplývajúci z jej obchodných aktivít (odsek 6(1)(f) nariadenia GDPR).

 

2. Prezentácia produktov a služieb

 

Vaše údaje sa spracúvajú na tieto účely:

 

a)    Analýza frekvencie produktov zobrazovaných na webovej lokalite a toho, ako aktuálny tovar a služby spoločnosti LPP zodpovedajú vašej histórii nakupovania a preferenciám.

b)    Prispôsobovanie prezentácie produktov a služieb značiek spoločnosti LPP na základe vami poskytnutých údajov.

c)     Prispôsobenie zobrazení na webovej stránke a vytváranie odporúčaní podľa vašich módnych preferencií.

Na tento účel využívame údaje o zariadení a prístupe, ako aj analogické údaje prijaté od našich partnerov. Prispôsobená prezentácia produktov a služieb vám umožňuje webovú lokalitu používať pohodlne a ľahko a zaručuje dostupnosť všetkých ponúkaných produktov. Vďaka prispôsobovaniu môžeme prezentovať tovar a služby podľa vašich potrieb.

Právnym základom spracúvania údajov na účely prispôsobenia našich produktov vašim preferenciám je legitímny záujem spoločnosti LPP vo forme priameho marketingu (odsek 6(1)(f) nariadenia GDPR).

 

3. Reklama a prieskum trhu, analýza údajov

 

Pri analyzovaní údajov vrátane prieskumu trhu používame vaše údaje na vlastné propagačné účely s cieľom:

a)    Vytvárať cieľové skupiny používateľov (aj na sociálnych sieťach, ako je Facebook) s podobnými záujmami a očakávaniami, podobným prístupom k používaniu webovej lokality alebo nakupovaniu (segmentácia).

b)    Zhromažďovať a spracúvať informácie o demografických údajoch, módnych preferenciách, nakupovaní a zvykoch pri používaní webovej lokality a využívať tieto informácie na účely propagácie produktov a služieb značiek spoločnosti LPP.

c)     Identifikovať a predpokladať módne trendy.

d)    Vytvárať predpovede týkajúce sa online nakupovania.

e)    Propagovať naše produkty a služby.

f)      Plánovať a analyzovať efektívnosť propagačných aktivít v rámci cieľových skupín.

g)    Zlepšovať a prispôsobovať propagačné aktivity zamerané na naše produkty a služby.

 

Týmto spôsobom vám môžeme prezentovať zaujímavé produkty všetkých značiek spoločnosti LPP podľa vašich preferencií, a to na základe hromadných a anonymných štatistických údajov, ako aj údajov, ktoré možno prostredníctvom dodatočných krokov prepojiť s konkrétnou osobou.

Právnym základom spracúvania údajov je legitímny záujem spoločnosti LPP vo forme priameho marketingu (odsek 6(1)(f) nariadenia GDPR).

 

4. Vývoj produktov a technológií

 

Vaše údaje používame na vývoj našich produktov a služieb (vytváranie mobilných aplikácií, vývoj technológií, prispôsobovanie našich služieb) a na ich prispôsobovanie podľa vašich preferencií. Používame pri tom hromadné, pseudonymizované alebo anonymizované údaje, ktoré umožňujú a zrýchľujú riešenie problémov pri online nakupovaní a sú prospešné pre úroveň služieb poskytovaných zákazníkom. Týmto spôsobom dosahujeme nasledujúce ciele:

 

a)    Vytváranie technických riešení, ktoré zahŕňajú elimináciu problémov súvisiacich s vyhľadávaním príslušných produktov, čím sa zároveň zjednodušuje nakupovanie.

b)    Zjednodušovanie kanálov na komunikáciu s prevádzkovateľom pomocou automatizovaných možností kontaktu (napríklad chatovací robot).

c)     Optimalizácia prispôsobených služieb a technológií v súvislosti s analýzou údajov, propagáciou značiek spoločnosti LPP a online nakupovaním.

d)    Vývoj technológií s cieľom zaručiť zabezpečenie IT systémov či osobných údajov a predchádzať podvodom.

e)    Optimalizácia obchodných a logistických procesov pozostávajúcich z urýchľovania a zjednodušovania plnenia zrealizovaného predaja a poskytovaných služieb.

f)      Neustály vývoj technických riešení na zjednodušovanie a optimalizáciu prispôsobovania ponúkaných produktov a služieb.

g)    Implementácia a vývoj riešení na automatizované riešenie problémov nahlásených zákazníkmi.

h)    Predchádzanie podvodom.

i)      Vývoj a overovanie softvérových riešení navrhnutých na optimalizáciu potrebných obchodných a logistických procesov.

 

Právnym základom spracúvania vašich údajov je legitímny záujem prevádzkovateľa zahŕňajúci vývoj produktov a technológií, ktoré sú potrebné na správne obchodné fungovanie a prispôsobovanie produktov a služieb vašim potrebám (odsek 6(1)(f) nariadenia GDPR).

 

5. Optimalizácia služieb

 

Na účely zlepšovania našich obchodných činností a ochrany záujmov spoločnosti LPP sa vaše údaje spracúvajú s cieľom:

a)    Zlepšovať služby zákazníkom, ktoré poskytuje oddelenie služieb zákazníkom, a to najmä prostredníctvom implementácie riešení na zjednodušovanie spracúvania nahlásených problémov (automatizácia služieb).

b)    Predchádzať podvodom.

c)     Zaručovať dodržiavanie predpisov v súvislosti s právami spotrebiteľov vyplývajúcimi z predaja (právo na podávanie reklamácií alebo vrátenie tovaru).

d)    Správne plniť povinnosti spoločnosti LPP vyplývajúce z predaja (dokumentácia k transakcii a archivácia daňovej dokumentácie).

e)    Dokazovať, že naša spoločnosť dodržiava zákon, a to najmä v súvislosti s právami spotrebiteľov a ochranou osobných údajov.

f)      Zaručiť nároky spoločnosti LPP.

 

Právnym základom spracúvania vašich údajov je náš legitímny záujem, ktorým je optimalizácia našich obchodných činností. Ak potreba spracúvania údajov vyplýva z platných zákonov (napríklad z daňovej legislatívy, legislatívy týkajúcej sa ochrany spotrebiteľov), údaje sa spracúvajú s cieľom dokázať, že naša spoločnosť túto legislatívu dodržiava (odsek 6(1)(f) nariadenia GDPR).

 

Údaje, ktoré spracúvame

 1. Na účely registrácie vášho účtu na webovej lokalite: meno a priezvisko, e-mailová adresa.
 2. Na účely používania a správy vášho účtu na webovej lokalite: meno a priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, pohlavie, adresa (ulica, popisné číslo, číslo bytu, PSČ, mesto, štát), daňové identifikačné číslo alebo osobné identifikačné číslo (ak sa vystavuje faktúra).
 3. Na účely odosielania informácií (bulletinu) o propagačných kampaniach, špeciálnych ponukách, propagačných kódoch: e-mailová adresa, telefónne číslo, dátum narodenia.
 4. Na účely plnenia predaja registrovaného na webovej lokalite: meno a priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, adresa (ulica, popisné číslo, číslo bytu, PSČ, mesto, štát), daňové identifikačné číslo alebo osobné identifikačné číslo (ak sa vystavuje faktúra), podrobnosti o nakupovaní na webovej lokalite.
 5. Na účely plnenia predaja dokončeného bez registrácie na webovej lokalite: meno a priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, adresa (ulica, popisné číslo, číslo bytu, PSČ, mesto, štát), daňové identifikačné číslo (ak sa vystavuje faktúra).
 6. Na účely informovania vás o dostupnosti produktov, ktoré ste špecifikovali: e-mailová adresa.
 7. Na účely refundácie v prípade vrátenia tovaru: číslo bankového účtu.
 8. Na účely umožnenia kontaktu s nami: meno, priezvisko, údaje o transakcii (dodacia adresa, objednané položky), kontaktné údaje (poštová adresa vrátane ulice, popisného čísla, čísla bytu, PSČ, mesta, štátu, e-mailovej adresy, telefónneho čísla), hlas – na účely zlepšovania kvality služieb zákazníkom môžeme nahrávať telefonické hovory, na čo budete upozornení na začiatku hovoru.


Práva dotknutých osôb

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov máte právo:

 1. Sami odstrániť svoj účet využitím postupu na odstránenie účtu v časti Moje údaje.
 2. Vymazať svoje údaje bez uvedenia dôvodu. Môže to byť v dôsledku odstránenia účtu z webovej lokality.
 3. Namietať voči spracúvaniu všetkých alebo časti údajov a na špecifický účel.
 4. Obmedziť spracovanie údajov na špecifický čas alebo v špecifickom rozsahu.
 5. Opraviť alebo upraviť svoje osobné údaje. Zmeny môžete urobiť aj sami po prihlásení sa na webovej lokalite v časti Moje údaje.
 6. Zrušiť odber bulletinu, aj kliknutím SEM.
 7. Preniesť svoje údaje inému subjektu. V takomto prípade sa na nás môžete obrátiť využitím kontaktného formulára, v ktorom špecifikujete názov a adresu subjektu, ktorému máme údaje preniesť, a rozsah údajov, t. j. špecifikujte, ktoré informácie máme preniesť. Po potvrdení žiadosti sa prenos uskutoční elektronicky. Tento postup je potrebný na zaručenie zabezpečenia údajov a potvrdenie, že žiadosť ste poslali konkrétne vy.
 8. Byť informovaní o rozsahu spracúvania osobných údajov.
 9. Podať sťažnosť orgánu dozerajúcemu na osobné údaje. V Poľsku je to riaditeľ Úradu pre ochranu údajov so sídlom na adrese Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Odoslanie žiadostí a uplatňovanie práv nebude mať žiadny vplyv na naše dokončené aktivity. Informácie o výsledku spracovania vašej žiadosti dostanete do mesiaca.

Údaje o transakciách ukladáme na obdobie vyplývajúce z daňovej legislatívy alebo s cieľom zabezpečiť naše záujmy ako prevádzkovateľa zhromaždením evidencie súvisiacej so spracovaním sťažností alebo vrátením tovaru. Vymazaním svojich údajov nezastavíte spracúvanie údajov v tejto súvislosti.


Komunikácia týkajúca sa osobných údajov

Akékoľvek oznámenia alebo žiadosti týkajúce sa osobných údajov nám môžete posielať prostredníctvom vami preferovaného komunikačného kanála:

 1. Napíšte e-mail na adresu: support.sk@cropp.com
 2. Zavolajte na číslo: +421 222 202 145
 3. Využite kontaktný formulár na webovej lokalite
 4. Napíšte na adresu: LPP Slovakia, s.r.o., Janka Kráľa 9, 974 01 Banská Bystrica


Lehota uchovávania osobných údajov

Osobné údaje uchovávame počas lehoty:

a)  Existencie vášho účtu na webovej lokalite.

b)  Vyplývajúcej z daňovej legislatívy (údaje o transakcii) – 5 rokov po skončení daňového roka, v ktorom vznikla daňová povinnosť.

c)   Vyplývajúcej z používania služieb zákazníkom (v ľubovoľnej forme) – 2 roky po každom kontakte.

d)  Trvania našich propagačných aktivít (bulletin) – do odvolania obsahu.

e)  Priamej propagácie našich produktov – kým nevyjadríte účinnú a legitímnu námietku.

f)    Čakania na oznámenie o dostupnosti produktu – až 6 mesiacov od odoslania žiadosti.

g)  Štatistických aktivít, uplatňovania alebo obhajoby nárokov (napríklad v prípade sťažností) – až do uplynutia časového limitu, ktorý pre nároky stanovujú platné zákony.


Prenos údajov na účely spracovania a zdieľanie údajov

Vaše údaje prenášame na spracúvanie v rozsahu požadovanom na splnenie špecifických cieľov našich partnerov a spoločností v rámci skupiny LPP. Okrem iného zahŕňajú zamestnancov skladov a predajní. Pre pohodlnejšie používanie online obchodu môžeme tiež vaše údaje zdieľať s poskytovateľmi IT alebo analytických služieb (napríklad v súvislosti s prípravou prispôsobenej prezentácie produktu alebo segmentácie používateľov), poskytovateľmi cloudových služieb (napríklad pri používaní softvéru na serveroch poskytovateľov) a so stranami, ktoré odosielajú korešponenciu propagujúcu naše produkty alebo služby (bulletin). Údaje tiež poskytujeme subjektom zapojeným do predaja na webovej lokalite, napríklad kuriérskym spoločnostiam a operátorom realizujúcim platby. V okamihu zdieľania sa stávajú prevádzkovateľmi týchto údajov. Zoznam dôveryhodných partnerov, ktorým prenášame alebo s ktorými zdieľame osobné údaje, nájdete TU.

S výnimkou cieľov špecifikovaných v zásade ochrany osobných údajov sa vaše údaje nebudú zdieľať s tretími stranami ani inými subjektmi. Dostávať preto budete len naše propagačné materiály. Tretím stranám neposkytujeme služby propagácie.

Zabezpečené spracúvanie osobných údajov zaručujeme využívaním účinných a vhodne vybratých technických a organizačných opatrení.


Prenos údajov mimo územia EHP

Pri tom, ako prevádzkovateľ používa nástroje na podporu svojich aktuálnych činností, poskytovaných napríklad spoločnosťou Google, sa vaše osobné údaje môžu prenášať do krajín mimo územia Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), konkrétne do Spojených štátov amerických (USA) alebo do inej krajiny, v ktorej partner spoločnosti Google uchováva nástroje používané na spracúvanie osobných údajov v spolupráci s prevádzkovateľom. Vhodné zabezpečenie osobných údajov spracúvaných mimo územia EHP sa zaručuje uzatváraním externých zmlúv týkajúcich sa spracúvania údajov na základe štandardných zmluvných doložiek, ktoré spĺňajú požiadavky nariadenia GDPR.


Komerčné informácie – bulletin

Na odber bulletinu sa môžete prihlásiť zadaním svojej e-mailovej adresy alebo telefónneho čísla. Zadaním týchto údajov súhlasíte s prijímaním komerčných informácií, ktoré pochádzajú výlučne od spoločnosti LPP (e-mailom alebo v textovej správe). Elektronickú komunikáciu využívame na to, aby sme vás informovali o dostupných produktoch a službách, trendoch, špeciálnych ponukách, výpredajoch, propagačných kódoch (na tento účel môžeme vašu e-mailovú adresu alebo telefónne číslo poskytnúť našim dôveryhodným partnerom) a nedokončených nákupoch v online obchode. Môžeme vás tiež požiadať o vyjadrenie názoru v prieskumoch.

Prihlásenie na odber môžete kedykoľvek zrušiť kliknutím na prepojenie, ktoré nájdete v každej správe s bulletinom, alebo odoslaním e-mailu na adresu support.sk@cropp.com 


Oznámenie o dostupnosti produktov

Na požiadanie vám môžeme posielať elektronické oznámenia o dostupnosti produktov, ktoré ste špecifikovali. V prípade dostupnosti produktu dostanete oznámenie na zadanú e-mailovú adresu. Osobné údaje sa poskytujú dobrovoľne, no sú nevyhnutné na to, aby ste mohli dostávať oznámenia.


Údaje spracúvané na webových lokalitách a v mobilných zariadeniach

Na účely poskytovania služieb (ak je to potrebné alebo to vyplýva z legitímneho záujmu našej spoločnosti alebo tretích strán) máme právo automaticky získavať a registrovať údaje prenášané na server webovými prehliadačmi alebo zariadeniami (napríklad na zaručenie zabezpečenia IT prostriedkov alebo iných používateľov). Tieto údaje môžu zahŕňať napríklad súbory „cookie“, adresu IP, parametre softvéru a hardvéru, prehliadané webové lokality, ID mobilného zariadenia, informácie o používaní aplikácie a ďalšie údaje o používaných zariadeniach a systémoch. Zbieranie takýchto informácií podporuje správne fungovanie webových stránok a umožňuje vám pohodlne používať našu webovú lokalitu a získavať k nej úplný prístup.


Súbory „cookie“

Súbory „cookie“ sú malé textové súbory obsahujúce IT údaje, ktoré umožňujú správne fungovanie webovej lokality. Ukladajú sa vo vašich koncových zariadeniach. Tieto súbory povoľujú rozpoznanie zariadenia a správne prispôsobenie vzhľadu webovej lokality podľa vašich preferencií. Súbory „cookie“ sú potrebné na správne prihlásenie na webovú lokalitu a používanie všetkých funkcií bez prerušení. Súbory „cookie“ nás informujú o vašej aktivite na webovej lokalite, no nepovoľujú vašu celú identifikáciu. Súbory „cookie“ sa môžu používať napríklad na tieto účely:

a)    Prispôsobovanie obsahu webovej lokality podľa vašich preferencií a optimalizácia používania webových stránok.

b)    Vytváranie štatistík, ktoré nám pomáhajú chápať, ako používate našu webovú lokalitu. Podľa toho vám tak môžeme zobrazovať obsah podľa vašich módnych preferencií.

c)     Udržiavanie relácie.

d)    Poskytovanie propagačného obsahu o našich produktoch, ktoré spĺňajú vaše potreby.

Ďalšie informácie o súboroch „cookie“ nájdete TU.


Prihlasovanie sa v účtoch na sociálnych sieťach

Na našich webových stránkach sa môžete registrovať a potom sa môžete prihlasovať využitím účtu na sociálnych sieťach (ako sú Facebook, Google atď.). Spôsob registrácie a prihlásenia je na vás. Prihlásenie overuje lokalita príslušnej sociálnej siete.

Zároveň dostávate informácie o rozsahu údajov, ktoré nám poskytuje lokalita sociálnej siete. V takom prípade ide o požadované údaje, ktoré sú dostatočné na vašu identifikáciu a zaručenie vytvorenia účtu na našich webových stránkach. Údaje pochádzajú z vášho verejného profilu a zahŕňajú primárne meno, priezvisko a e-mailovú adresu.

 

Nemáme žiadne práva súvisiace s vaším účtom v sociálnej sieti, najmä na zverejňovanie akéhokoľvek obsahu. Ďalšie informácie o údajoch používaných na lokalitách sociálnych sietí nájdete v zásadách ochrany osobných údajov na špecifickej lokalite

(napríklad pre Facebook na adrese https://www.facebook.com/policy.php alebo pre

Google na adrese https://www.google.com/policies/privacy/partners/).

Lokalita príslušnej sociálnej siete, ktorú ste použili na registráciu na našej webovej lokalite, nás neinformuje o odstránení vášho účtu na lokalite danej sociálnej siete a o vašom rozhodnutí neprihlasovať sa prostredníctvom daného účtu, preto vaše údaje použité na prihlásenie zostanú v našej databáze. Kým ste prihlásení na našej webovej lokalite, účet môžete odstrániť sami využitím postupu na odstránenie účtu v časti Moje údaje.

Aj po vymazaní nemusíme dané údaje prestať spracúvať. Údaje o vašich transakciách ukladáme na obdobie vyplývajúce z daňovej legislatívy alebo s cieľom zabezpečiť naše záujmy ako prevádzkovateľa zhromaždením evidencie súvisiacej s analýzou sťažností alebo vrátením tovaru.

 

Facebook Custom Audience

Pri používaní nástroja Facebook Custom Audience môžeme odosielať zabezpečenú databázu e-mailových adries alebo telefónnych čísel našich klientov do nástrojov služby Facebook. Ak ste registrovaný používať služby Facebook alebo iných webových lokalít zo skupiny Meta a vaša e-mailová adresa alebo telefónne číslo je rovnaké ako e-mailová adresa alebo telefónne číslo, ktoré ste odoslali pri návšteve týchto webových lokalít, môžete dostávať sponzorované správy o našich ponukách, trendoch, špeciálnych ponukách, výpredajoch alebo zľavových kupónoch. Pomocou tohto nástroja nebudeme sprostredkovať reklamné informácie priamo cez vašu e-mailovú adresu alebo telefónne číslo. Funkciu remarketingu Vlastné publikum (Custom Audiences) môžete deaktivovať sami v nastaveniach reklám. Na tento účel musíte byť prihlásení do svojho účtu v službe Facebook. Ďalšie informácie o neštandardných cieľových skupinách nájdete na adrese

https://en-gb.facebook.com/business/help/341425252616329?id=2469097953376494.

 

Doplnok služby Facebook

Naša lokalita obsahuje doplnok služby Facebook (Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA). Doplnok služby Facebook je na našej lokalite označený logom Facebook. Tento doplnok vás priamo prepojí s naším profilom na serveri Facebook. Služba Facebook sa potom dozvie, že ste navštívili našu lokalitu zo svojej adresy IP.

Ak našu lokalitu navštívite, kým ste prihlásení vo svojom profile v službe Facebook, služba Facebook zaznamená informácie o vašej návšteve. Služba Facebook dokáže získať vašu adresu IP, aj keď nie ste prihlásení. Chceme zdôrazniť, že služba Facebook nás neinformuje o údajoch, ktoré zhromaždila, ani o spôsobe ich využitia. Účel a rozsah údajov zbieraných službou Facebook nepoznáme.

Ak chcete získať dodatočné informácie o zásade ochrany osobných údajov, obráťte sa na spoločnosť Facebook alebo si prečítajte podmienky používania služby na adrese https://www.facebook.com/about/privacy/. Ak nechcete zdieľať informácie o svojich návštevách na našich webových stránkach so službou Facebook, odporúčame, aby ste sa najskôr odhlásili z účtu v službe Facebook.


Pixel a podobné technológie

Partneri, ktorých služby využívame, môžu na naše webové stránky umiestňovať tvz. pixel. Pomocou pixelu alebo podobnej technológie sa nadväzuje pripojenie k serverom našich partnerov pri návšteve našich webových stránok. Umiestnenie pixelu vyžaduje váš súhlas, ktorý udeľujete prijatím reklamných súborov „cookie“. Naši partneri môžu prispôsobovať špeciálne ponuky zobrazované pre naše produkty podľa vašich módnych preferencií, a to na základe informácií, ktoré našim partnerom poskytnete počas používania webových stránok.

Následne budete môcť dostávať prispôsobený obsah o našich produktoch, aby boli pre vás zaujímavejšie a lepšie zodpovedali vašim preferenciám. Prijímaním týchto údajov zároveň môžeme merať mieru úspešnosti prispôsobených reklám a vytvárať správy o obsahu. Podrobné informácie o spracúvaní vašich údajov našimi partnermi nájdete TU.

 

Facebook Pixel

Naše webové stránky obsahujú nástroj Facebook Pixel, aby sme mohli propagovať produkty našich značiek na základe vašich záujmov, či už navštívite Facebook, alebo iné lokality, ktoré tiež využívajú tento nástroj. Následne môžete dostávať prispôsobené reklamy a naša webová lokalita a ponúkané produkty budú pre vás čo najzaujímavejšie a budú čo najlepšie spĺňať vaše potreby. Prijímaním týchto údajov zároveň môžeme merať mieru úspešnosti prispôsobených reklám a vytvárať správy o obsahu. Zbierané údaje sú anonymné, pretože nedostávame informácie o identite používateľa. Údaje uchováva a spracúva spoločnosť Facebook, a preto je možné sa pripojiť k správnemu používateľskému profilu. Spoločnosť Facebook využíva tieto údaje na reklamné účely. Ďalšie informácie o ochrane osobných údajov nájdete v službe Facebook na adrese https://www.facebook.com/about/privacy/. Funkciu remarketingu Vlastné publikum môžete deaktivovať sami v nastaveniach reklám. Na tento účel musíte byť prihlásení do svojho účtu.

 

TikTok Pixel

Naše webové stránky obsahujú TikTok Pixel, čo znamená, že pri každej návšteve webovej lokality TikTok sa vám zobrazujú reklamy produktov našich značiek podľa vašich záujmov. Následne môžete dostávať prispôsobené reklamy na naše produkty, ktoré sú pre vás čo najzaujímavejšie a čo najlepšie spĺňajú vaše potreby. Prijímaním týchto údajov zároveň môžeme merať mieru úspešnosti prispôsobených reklám a vytvárať správy o obsahu. Zbierané údaje sú anonymné, pretože nedostávame informácie o identite používateľa. Údaje uchováva a spracúva spoločnosť TikTok, a preto je možné sa pripojiť k správnemu používateľskému profilu. Spoločnosť TikTok využíva tieto údaje na reklamné účely.

Ďalšie informácie o ochrane osobných údajov nájdete na webovej lokalite TikTok: https://www.tiktok.com/legal/cookie-settings


Informácie o profiloch značky LPP v sociálnych sieťach

Máme profily v sociálnych sieťach: Facebook, Instagram, YouTube, Pinterest, TikTok (ďalej uvádzané ako „sociálne siete“), v ktorých publikujeme informácie o produktoch našich značiek. Správcovia sociálnych sietí zaznamenávajú vaše správanie prostredníctvom súborov „cookie“ a ďalších podobných technológií, ako aj pri každej interakcii s našimi profilmi. Úplný rozsah a účely spracúvania osobných údajov v sociálnych sieťach definujú ich správcovia.

Ak navštívite naše profily, získame prístup k všeobecným štatistikám o vašich záujmoch a k demografickým údajom (ako sú napríklad údaje o veku, pohlaví, regióne) vytvoreným správcami sociálnych sietí. Nesieme plnú zodpovednosť za spravovanie týchto profilov a zverejňovanie obsahu na nich, za informácie zverejnené používateľmi vrátane údajov v súkromných správach a za komunikáciu na lokalitách špecifických sociálnych sietí.

Služby Facebook a Instagram spravuje spoločnosť Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland („Facebook“).

Službu YouTube spravuje spoločnosť Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California, USA.

Službu Pinterest spravuje spoločnosť Pinterest Inc., 550 Brannan St, San Francisco, USA.

Ak máte konto na lokalite špecifickej sociálnej siete, máme prístup k informáciám nastaveným ako verejné, a to za rovnakých podmienok ako ostatní používatelia lokality.

Keď navštívite konkrétny profil, správca sociálnych sietí využíva súbory „cookie“ a ďalšie podobné technológie na monitorovanie vášho správania a aktivít. Informácie sa zhromažďujú napríklad na účely vytvárania štatistík lokalít. Štatistiky obsahujú len anonymizované štatistické údaje o používateľoch, ktorí navštívili daný profil, a nemožno ich priradiť ku konkrétnej osobe. Nemáme prístup k osobným údajom, ktoré sociálne siete využívajú napríklad na prípravu štatistík lokalít.

No na základe štatistík lokalít vytvorených sociálnymi sieťami máme informácie o tom, ako využívate naše profily a ktorá časť publikovaného obsahu je najobľúbenejšia. Na základe týchto informácií zlepšujeme svoje profily tým, že zverejňovaný obsah presnejšie prispôsobujeme vašim záujmom a preferenciám. Správcovia jednotlivých lokalít sociálnych sietí sú zodpovední za spracúvanie údajov na účely vytvárania štatistík lokalít. Následne sú všetci správcovia povinní informovať vás o všetkých záležitostiach súvisiacich so spracovaním osobných údajov na účely vytvárania štatistík lokalít a o možnosti uplatnenia si práva na ochranu osobných údajov, ktoré máte na základe platných zákonov.

Služby ponúkané na lokalitách sociálnych sietí využívame na propagáciu tovaru a služieb, najmä prostredníctvom segmentácie používateľov a aktivít, ktoré nám umožňujú vhodne prispôsobovať ponúkané produkty vašim potrebám (v súlade s pravidlami stanovenými v podmienkach používania týchto lokalít).

Ďalšie informácie o vašich právach na ochranu údajov v súvislosti s vytváraním štatistík lokalít a o možnosti uplatnenia si týchto práv priamo pri interakciách so sociálnymi sieťami nájdete tu:


1. Facebook:

https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data

2. Instagram:

https://privacycenter.instagram.com/

3. YouTube:

https://policies.google.com/privacy

4. Pinterest:

https://policy.pinterest.com/en-gb/privacy-policy

5. TikTok:

https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy-eea


Vyhlásenie o ochrane údajov zo služby Google Analytics

Naše lokality využívajú mechanizmy analýzy webových služieb spoločnosti Google Inc. (Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA): Google Analytics, Google Double Click a Google Tag Manager. Google Analytics, Google Double Click a Google Tag Manager využívajú súbory „cookie“ na analyzovanie používania webových lokalít. Informácie zhromaždené prostredníctvom súborov „cookie“ sa prenášajú na servery spoločnosti Google v USA a archivujú sa.

Ak je počas vašej návštevy našej webovej lokality aktívna funkcia anonymizovania adresy IP, vaša používateľská adresa IP sa spoločnosti Google poskytne skrátená. Platí to pre členské štáty Európskej únie a ďalšie štáty uvedené v zmluve o Európskom hospodárskom priestore. Kompletná adresa IP sa na server spoločnosti Google v USA odosiela len vo výnimočných prípadoch, kde sa skracuje. Týmto spôsobom je funkcia anonymizovania adresy IP na našej webovej lokalite aktívna.

Na žiadosť operátora webovej lokality využíva spoločnosť Google zozbierané informácie na analýzu prenosu údajov na webovej lokalite a vytváranie správ o používaní webovej lokality a ďalších služieb súvisiacich s používaním webovej lokality. Adresa IP sprostredkovaná vaším prehliadačom v službe Google Analytics sa neuchováva spolu s ďalšími údajmi spoločnosti Google.

Nastavenia súborov „cookie“ môžete spravovať vo svojom webovom prehliadači. Vybratá možnosť môže ohroziť kompletné používanie niektorých funkcií webovej lokality. Môžete zablokovať ukladanie údajov o používaní webovej lokality (vrátane adresy IP) zozbieraných prostredníctvom súborov „cookie“ a ich prenos spoločnosti Google, ako aj zdieľanie spoločnosťou Google. Stačí prevziať a nainštalovať doplnok dostupný na adrese https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Službu Google Analytics využívame na analýzu používania našej webovej lokality s cieľom zlepšiť ju a prezentovať na nej atraktívnej produkty našich značiek.

 

Google Ads

Pri používaní nástrojov služby Google Ads sa môžu vaše údaje odosielať ďalším partnerom a poskytovateľom služieb spoločnosti LPP. Účel používania služby Google Ads je propagovať produkty našich značiek prostredníctvom reklám Google na externých webových lokalitách. Na základe údajov prijatých z reklamných kampaní dokážeme určiť mieru úspešnosti našich propagačných aktivít. Zobrazujeme len reklamy, ktoré zodpovedajú vašim módnym preferenciám. Naším cieľom je zlepšovať našu webovú lokalitu, aby pre vás bola atraktívnejšia. Ak našu webovú stránku navštívite na základe reklamy Google zo služby Google Ads, v počítači sa vám uloží súbor „cookie“, no ten nepovoľuje vašu úplnú identifikáciu. Zozbierané informácie môžu súvisieť so zobrazovaním špecifických reklám na webových lokalitách, vo vyhľadávacom nástroji Google a od partnerov Google. Ak ste registrovaný používateľ služby Google, spoločnosť Google môže vašu návštevu našej lokality prepojiť s vaším účtom. Ak nie ste registrovaný používateľ služby Google alebo nie ste prihlásení, spoločnosť Google môže uložiť aj vašu adresu IP.


Google Ads Customer Match

Pri používaní nástroja Google Ads Customer Match môžeme odosielať zabezpečenú databázu e-mailových adries alebo telefónnych čísel našich klientov do nástrojov Google. Ak ste registrovaný používať napríklad služieb YouTube, Gmail alebo iných webových lokalít zo skupiny Google a vaša e-mailová adresa alebo telefónne číslo je rovnaké ako e-mailová adresa alebo telefónne číslo, ktoré ste odoslali pri návšteve webových lokalít skupiny Google, môžete dostávať sponzorované správy o našich ponukách, trendoch, špeciálnych ponukách, výpredajoch alebo zľavových kupónoch. Pomocou tohto nástroja nebudeme sprostredkovať reklamné informácie priamo cez vašu e-mailovú adresu alebo telefónne číslo. Ďalšie informácie o zobrazovaní reklám podľa vytvoreného zoznamu zákazníkov nájdete na adrese https://support.google.com/google-ads/answer/7474263


Google Campaign Manager, Display & Video 360, Studio, Search Ads 360

Využívame mechanizmy na analýzu webových služieb Google Marketing Platform, napríklad Display & Video 360, Campaign Manager 360 a Search Ads 360. Naše webové stránky využívajú označenie Floodlight DV360 na hodnotenie účinnosti propagačných a reklamných kampaní na naše značky. Ich účelom je optimalizovať zobrazenie určitých reklám v prospech tých, ktoré vhodne zodpovedajú vašim preferenciám alebo módnemu vkusu. Tento nástroj umožňuje zbierať a ukladať informácie o reklamách, na ktoré klikáte, ako aj informácie na základe vášho správania na webových stránkach tretích strán. Spoločnosť Google využíva ID súboru „cookie“ na zaznamenávanie toho, ktoré reklamy sa zobrazujú v ktorom prehliadači, a môže preto zabrániť ich zobrazeniu viac ako raz. Spoločnosť Google môže okrem toho používať ID súborov „cookie“ na zaznamenávanie rozhovorov týkajúcich sa žiadostí o reklamy. Súbory „cookie“ neobsahujú žiadne osobné údaje, napríklad e-mailové adresy, priezviská ani domáce adresy. Tento nástroj umožňuje vášmu prehliadaču automaticky sa pripájať k serveru Google.

 

Naším cieľom je prezentovať vám produkty našich značiek, ktoré sú v súlade s vašimi záujmami.

Ďalšie informácie o službe Google Marketing Platform nájdete na stránke https://marketingplatform.google.com/about/.

 

Odhlásenie sa z odberu marketingových nástrojov

Nastavenia súborov „cookie“ môžete spravovať vo svojom webovom prehliadači. Vybratá možnosť môže ohroziť kompletné používanie niektorých funkcií webovej lokality. Môžete zablokovať ukladanie údajov o používaní webovej lokality (vrátane adresy IP) zozbieraných prostredníctvom súborov „cookie“ a ich prenos spoločnosti Google, ako aj zdieľanie spoločnosťou Google. Stačí prevziať a nainštalovať doplnok dostupný na adrese https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Ak nechcete dostávať prispôsobené prezentácie našich produktov alebo reklamy od našich partnerov, využiť môžete nasledujúce riešenia:

 1. Vyberte v prehliadači vhodné nastavenia a zakážte súbory „cookie“ tretích strán. Ďalšie informácie nájdete v časti zameranej na zásady týkajúce sa súborov „cookie“.

 2. Zakážte sledovanie konverzií prostredníctvom súborov „cookie“, t. j. zakážte súbory „cookie“ z domény www.googleadservices.com, https://www.google.de/settings/ads. Tieto nastavenia sa vymažú po odstránení súborov „cookie“.

 3. Zakážte prispôsobené reklamy, ktoré sú súčasťou kampane About Ads na stránke http://www.aboutads.info/choices. Tieto nastavenia sa vymažú po odstránení súborov „cookie“.

 4. Vyberte trvalé zakázanie súborov „cookie“ v prehliadači Firefox, Internet Explorer alebo Google Chrome na stránke http://www.google.com/settings/ads/plugin. Upozorňujeme však, že to môže obmedziť funkcie našej webovej stránky.

 5. zakázať služby Criteo pomocou možnosti dostupnej na https://www.criteo.com/privacy/disable-criteo-services-on-internet-browsers/

 

Ďalšie informácie o zásade ochrany osobných údajov spoločnosti Google nájdete na stránke https://policies.google.com/privacy.

 

Zmeny zásady ochrany osobných údajov

Služby a funkcie na webovej lokalite sa môžu zmeniť, čo znamená, že v budúcnosti môžeme zásadu ochrany osobných údajov upraviť. O nových verziách dokumentu budeme informovať na webovej lokalite. Tento dokument sa poskytuje na informačné účely. Vyššie uvedené informácie sme revidovali dňa 17.07.2023.

Aktualizácia zásad ochrany osobných údajov!

Neustále hľadáme nové riešenia, aby sme lepšie reagovali na vaše očakávania pri používaní našej Služby. Rešpektujeme Vaše súkromie a záleží nám na ochrane Vašich údajov, preto Vás v súvislosti s aktualizáciou prevádzky Služby žiadame, aby ste si prečítali novú verziu Zásad ochrany osobných údajov, kde uvádzame zásady nakladania s osobnými údajmi, rozsah ich spracúvanie a práva a povinnosti, ktoré v tejto súvislosti máte.

Zásady ochrany osobných údajov

1. Správcom vašich osobných údajov je: spoločnosť LPP Slovakia, s.r.o., J. Kráľa 9, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 787 507; DIČ: 2022386729; IČ DPH: SK2022386729; OR OS Banská Bystrica, Odd. S.r.o., vl. č.:13176/S;

2. Kontrolu pre ochranu osobných údajov údajů můžete kontaktovat prostřednictvím e-mailu: dataprivacy@lpp.com alebo korešpondenčne na vyššie uvedenej adrese;

3. V súvislosti s vašimi osobnými údajmi kontaktujte prosím: support.sk@cropp.com;

4. Vaše údaje budú spracované na základe vášho výslovného súhlasu za účelom zasielania obchodných informácií (newsletter) o aktuálnych akciách, produktových novinkách a službách súvisiacich so značkami vo vlastníctve LPP (Reserved, House, Sinsay, Mohito, Cropp);

5. Osobné údaje budú spracované, kým neodvoláte svoj súhlas s odberom noviniek;

6. Súhlasy môžete spravovať v sekcii „Môj účet“, ak ste registrovaný užívateľ v našom internetovom obchode.