Occhiali - Dichiarazione di conformità UE

Scarica la pagina in formato PDF

 

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

DECLARATION OF CONFORMITY UE


PRODUCENT
PRODUCER:

LPP S.A
UL. ŁĄKOWA 39/44;
80-769 GDAŃSK

oświadcza, że wyrób:

declare that products:

 

OKULARY PRZECIWSŁONECZNE DAMSKIE/MESKIE/DZIECIĘCE (LADIES’S/MEN’S/KIDS’S SUNGLASSES):

24.05.2023
0623S

17.05.2023      
XX473, 1002S

19.04.2023   
0627S, 0600S, 0620S

06.04.2023
0997S

22.03.2023       
3282E

15.03.2023
0996S

09.03.2023
1001S

08.03.2023      
0610S, 0607S, 0606S, 0604S

06.03.2023
0993S, 0994S, 0995S, 1003S

15.02.2023
0603S, 0609S, 0619S, 0601S

08.02.2023      
0608S, 0622S

06.02.2023      
0626S

16.01.2023     
0605S

05.01.2023      
3283E, 0613S

26.12.2022
0612S, 0611S, 0615S, 0617S, 0618S, 0616S, 0614S

 

 

Spełniają wymogi zasadnicze następującego Rozporządzenia:

Comply with European Regulation:


2016/425/UE                         ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG

(EU) 2016/425                       REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 9 March 2016 on personal protective equipment and repealing Council Directive 89/686/EEC


oraz spełniają wymogi następującej normy

and comply with harmonized standard:


ISO 12312-1:2022 Ochrona oczu i twarzy -- Okulary przeciwsłoneczne i odpowiadające im ochrony oczu -- Część 1: Okulary przeciwsłoneczne do zastosowań ogólnych

ISO 12312-1:2022 Eye and face protection — Sunglasses and related eyewear — Part 1: Sunglasses for general use

 

Niniejsza deklaracja jest sporządzona w oparciu o pozytywne wyniki wydana zostaje na wyłaczną odpowiedzialność producenta.

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer. 

                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Aggiornamento della politica sulla privacy!

Siamo costantemente alla ricerca di nuove soluzioni per poter rispondere al meglio alle tue aspettative quando utilizzi il nostro Servizio. Rispettiamo la tua privacy e ci preoccupiamo di proteggere le tue informazioni. Pertanto, in relazione all'aggiornamento del funzionamento del sito web, ti chiediamo di leggere la nuova versione dell'Informativa sulla privacy, in cui presentiamo i principi per il trattamento dei dati personali, l'ambito del loro trattamento, nonché i tuoi diritti e obblighi ad essi correlati.