Cropp kauplusest ostetud kaupade tagastamise ja vahetamise eeskirjad

§ 1

1. Käesolevates eeskirjades (edaspidi „eeskirjad“) täpsustatakse Cropp jaekauplustest ostetud kaupade tagastamise ja vahetamise põhimõtted.

2. Eeskirjad ei kehti tehase- ja internetipoes müüdavatele Cropp kaubamärgi toodetele.

 

§ 2

Eeskirjades kasutatud mõistetel on järgmised tähendused:

1. Müüja - LPP Estonia OÜ juriidilise aadressiga Endla 15, Tallinn 10122.

2. Kaubad – kõik Cropp Eestis asuvatest jaekauplustest ostetud kaubad.

3. Cropp jaekauplus – Eestis asuv Cropp kaubamärgi jaekauplus.

4. Kaupade vahetamine – ostetud toote vahetamine sama või teise toote vastu.

 

§3

1. Kõigil klientidel on õigus Cropp jaekauplusest ostetud kaubad vastavalt käesolevas dokumendis toodud eeskirjadele ümber vahetada neljateistkümne päeva jooksul alates ostukuupäevast (st. alates tšekil või arvel toodud müügikuupäevast). Nimetatud perioodi möödudes kaupu vahetada ei saa.

2. Vahetatavad tooted peavad olema:

a. kandmisjälgedeta tooted;

b. vigastusteta tooted;

c. originaalsiltidega varustatud tooted, kindlasti peavad tootel olema müüja poolt kinnitatud kahjustamata sildid ja hinnasildid, mis ei tohi olla eemaldatud ja tagasi pandud,

d. kahjustamata kaitseribadega ujumisriided (ujumispüksid)

e. vigastusteta originaalpakendis tooted, kui toode tarniti pakendis;

3. Vahetada ei saa järgmiseid kaupu:

a. aluspesu (pükse);

b. tehasepoest ostetud kaupu;

c. kaupu, mis ei ole ostetud Eestis;

d. eritingimustel ostetud tooteid (näiteks teadlikult defektida ostetud tooteid).

4. Kaupu saab vahetada teile lähimas Cropp kaupluses sõltumata sellest, millisest poest kaubad osteti. Vahetamiseks tuleb kaupluses esitada ostu tõendav dokument.

5. Vahetamiseks peab klient:

a. esemega seotud tšeki müüjale tagastama. Kui tšekil on nimetatud ka muid tooteid, saab klient uue tšeki. Originaaltšekk jääb müüjale.

b. esitama müüjale originaalarve. Kui arvel on nimetatud ka muid tooteid, saab klient parandatud arve. Originaalarve tagastatakse kliendile.

6. Kui müüja on kaupade vahetuse aktsepteerinud, peab klient:

a. esitama müüjale üle vaatamiseks punktis 4 § 3 nimetatud tšeki. Müüja annab kliendile uuendatud tšeki.

b. esitama müüjale originaalarve. Kliendile antakse uuendatud arve.

 

§ 4

Tagastuste ja vahetuste vahe tagastatakse kliendile kaupluses kohapeal (kehtib ainult kauplustest ostetud toodetele):

a. kui klient tasus kaupade eest sularahas, tehakse tagasimakse sularahas;

b. kui makse tehti krediit- või deebetkaardiga, tagastataske raha sularahas;

c. Kui kaupade eest tasuti täies ulatuses Cropp kinkekaardiga, tehakse tagasimakse kinkekaardile.

 

§ 5

1. Kõik eeskirjade rakendamisega seotud kaebused või märkused tuleb esitada kirjalikult 3 tööpäeva jooksul peale kaebuse aluseks oleva juhtumi toimumist müüja käesolevate eeskirjade §2 punktis 1 nimetatud aadressile.

2. Eeskirjadega saab tutvuda Cropp kaupluses või internetis aadressil www.cropp.com

3. Eeskirjad kehtivad 12. maist 2015.a. kuni kehtetuks kuulutamiseni.

 

Võta meiega ühendust

* Vajalikud väljad