Cropp kauplusest ostetud kaupade tagastamise ja vahetamise eeskirjad

§ 1

1. Käesolevates eeskirjades (edaspidi „eeskirjad“) täpsustatakse Cropp jaekauplustest ostetud kaupade tagastamise ja vahetamise põhimõtted.

2. Eeskirjad ei kehti tehase- ja internetipoes müüdavatele Cropp kaubamärgi toodetele. Samuti ei kehti need väljastpoolt Eesti territooriumi Cropp kauplustest ostetud toodetele.

§ 2

Eeskirjades kasutatud mõistetel on järgmised tähendused:

1. Müüja - LPP Estonia OÜ juriidilise aadressiga Endla 15, Tallinn 10122.

2. Kaubad – kõik Cropp Eestis asuvatest jaekauplustest ostetud kaubad.

3. Cropp jaekauplus – Eestis asuv Cropp kaubamärgi jaekauplus.

4. Kaupade vahetamine – ostetud toote vahetamine identse mudeli teise suuruse või värvi vastu või teise mudeli vastu.

5. Kaupade tagastamine – ostetud toote tagastamine kauplusesse ning selle eest makstud summa tagasi saamine

6. Kaupade asendamine – ostetud toote asendamine sama mudeli sama värvi ja sama suurusega tootega

§3

1. Kõigil klientidel on õigus Cropp jaekauplusest ostetud kaubad vastavalt käesoleval lingil toodud eeskirjadele ümber vahetada neljateistkümne päeva jooksul alates ostukuupäevast (st. alates tšekil, arvel või mõnel muul ostu tõendaval dokumendil toodud märgitud müügikuupäevast). Nimetatud perioodi möödudes kaupu vahetada ei saa.

2. Vahetatavad tooted peavad olema:

a. kandmisjälgedeta;

b. terved ning rikkumata;

c. varustatud müüja poolt kinnitatud kahjustamata orginaalsiltide ja -etikettidega, mis ei tohi olla eemaldatud ega kliendi poolt ise tagasi pandud;

d. kaitseribadega, mis ei tohi olla eemaldatud ega kahjustatud (ujumisriiete puhul)

e. orginaalpakendis, mis ei tohi olla ühelgi viisil kahjustatud (kehtib toodetele, mis on eraldi pakendatud, näiteks parfüümid);

3. Vahetada ei saa järgmiseid tooteid:

a. aluspesu;

b. aksessuaare;

c. kaupu, mis ei ole ostetud Eestis;

d. eritingimustel ostetud tooteid (näiteks teadlikult defektida ostetud tooteid);

4. Kaupu saab vahetada lähimas Cropp Eesti kaupluses sõltumata sellest, millisest Eesti poest kaubad osteti. Vahetamiseks tuleb kaupluses esitada ostu tõendav dokument.

5. Kui kaupade vahetamine/tagastamine/asendamine aktsepteeritakse, peab klient:

a. esitama müüjale ostu tõendava dokumendi. Müüja annab kliendile uuendatud tšeki.

või

b. esitama müüjale originaalarve. Kliendile antakse uuendatud arve.

§ 4.

Vahetuste vahesumma või tagastatud toote summa tagastatakse kliendile kaupluses kohapeal (kehtib ainult kauplustest ostetud toodetele):

a. kui klient tasus kaupade eest sularahas, tehakse tagasimakse sularahas;

b. kui makse tehti krediit- või deebetkaardiga, tagastatakse raha sularahas

c. Kui kaupade eest tasuti täies ulatuses Cropp kinkekaardiga, tehakse tagasimakse kinkekaardile.

§ 5.

Tagastamine

Tooteid on võimalik tagastada juhul, kui toodetel esineb korduv tootmisdefekt. Defekti ilmnemisel tuleb kaupluses täita pretensioonivorm. Esmase tootmisdefekti puhul toode parandatakse, vahetatakse või asendatakse. Kui samal mudelil ilmneb sama või uus tootmisdefekt pärast esmase pretensiooni lahendamist, on võimalik toode tagastada.

Pretensiooni esitamine

Ostjal on õigus esitada pretensiooni defektse kauba kohta kahe aasta jooksul alates ostu tõendavale dokumendile märgitud ostukuupäevast. Nõude rahuldamata jätmisel peab esimese kuue kuu jooksul müüja tõendama, et müüdud toode oli kvaliteetne. Enam kui kuue kuu möödumisel ostukuupäevast, peab ostja kauplusele tõendama, et toote puudus oli ostuhetkel olemas.

§ 6.

1. Kõik eeskirjade rakendamisega seotud kaebused või märkused tuleb esitada kirjalikult 3 tööpäeva jooksul peale kaebuse aluseks oleva juhtumi toimumist müüja käesolevate eeskirjade §2 punktis 1 nimetatud aadressile.

2. Eeskirjadega saab tutvuda Cropp kaupluses või internetis aadressil www.cropp.com

3. Eeskirjad kehtivad 12. maist 2015.a. kuni kehtetuks kuulutamiseni.

Privaatsuspoliitika uuendus!

Otsime pidevalt uusi lahendusi, et vastata paremini teie ootustele meie teenuse kasutamisel. Austame teie privaatsust ja hoolime teie andmete kaitsest, mistõttu palume Teenuse toimimise uuendamisega seoses tutvuda privaatsuspoliitika uue versiooniga, kus tutvustame isikuandmete käitlemise põhimõtteid, teenuse ulatust, nende töötlemist ning teil sellega seoses olevaid õiguseid ja kohustusi