Polityka prywatności


Ochrona informacji dotyczących Użytkowników naszego Serwisu jest dla nas sprawą najwyższej wagi, w związku z tym dokładamy najwyższych starań, abyś czuł się bezpiecznie, powierzając nam swoje dane osobowe przy korzystaniu z naszych stron internetowych. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania przez nas twoich danych osobowych, przysługujące ci prawa i nasze obowiązki jako administratora danych.

 

 Definicje:

 • Serwis – sklep online prowadzony pod adresem www.cropp.com/pl/pl

 • Użytkownik – osoba fizyczna zarejestrowana w Serwisie

 • LPP – LPP S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Łąkowa 39/44, wpisana do krajowego rejestru sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku Wydział VII Gospodarczy KRS pod numerem KRS 778 (dalej: „LPP”), kapitał zakładowy 3.704.846 PLN (opłacony w całości), REGON 190852164, NIP 583-10-14-898

 

Administratorem danych jest:

LPP S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Łąkowa 39/44, wpisana do krajowego rejestru sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku Wydział VII Gospodarczy KRS pod numerem KRS 778, kapitał zakładowy 3.704.846 PLN (opłacony w całości), REGON 190852164, NIP 583-10-14-898

LPP wyznaczyło inspektora ochrony danych, z którym możesz się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych:

- listownie na adres: LPP S.A. ul. Łąkowa 39/44, 80-769 Gdańsk.

- poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: dataprivacy@lppsa.com

 

Cel przetwarzania

 • LPP przetwarza dane osobowe Użytkowników Serwisu, w celu prawidłowego wykonywania umów zawartych w ramach Serwisu i utrzymywania konta Użytkownika w Serwisie, co oznacza, że dane te są potrzebne w szczególności do:

- zarejestrowania się w Serwisie
- zawarcia umowy
- dokonania rozliczeń
- dostarczenia zamówionego przez Użytkownika towaru
- korzystania przez Użytkownika ze wszelkich uprawnień konsumenckich (np. odstąpienie od umowy, rękojmia)

- kontaktu z Użytkownikami bądź potencjalnymi Użytkownikami, we wszelkich sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu

 • Jeśli wyraziłeś zgodę na otrzymywanie informacji o nowościach i promocjach, LPP przetwarza twoje dane w celu przesyłania ci własnych informacji handlowych dotyczących na przykład aktualnych trendów w modzie, promocji czy wyprzedaży (newsletter).

 

Rodzaj danych

LPP przetwarza następujące dane osobowe, których podanie jest niezbędne do:


1. Założenia konta Użytkownika w Serwisie:
- imię i nazwisko
- adres e-mail

2. Dokonywania zakupów w Serwisie:
- imię i nazwisko
- płeć (poprzez zaznaczenie formy Pani/Pan)
- adres dostawy
- numer telefonu
- adres e-mail

3. Dane podawane przez Użytkownika opcjonalnie:
- data urodzenia
- NIP (w przypadku żądania wystawienia faktury zgłoszonego przez przedsiębiorcę)

4. Dane przetwarzane na stronach www

Dane gromadzone przez stronę WWW i urządzenia mobilne: Gdy jest to konieczne do świadczenia usługi Użytkownikom albo stanowi uzasadniony interes LPP lub podmiotów trzecich, LPP jest uprawnione do automatycznego pozyskiwania i rejestrowania danych przekazywanych na serwer przez przeglądarki internetowe lub urządzenia Użytkowników ( na przykład w celu zapewnienie bezpieczeństwa zasobów IT albo bezpieczeństwa innych Użytkowników). Dane takie mogą obejmować np. pliki cookies, adres IP, parametry oprogramowania i sprzętu, z którego korzysta Użytkownik przeglądane strony, numer identyfikacyjny urządzenia mobilnego, informacje o korzystaniu z aplikacji oraz inne dane dotyczące urządzeń i korzystania z systemów. Dzięki gromadzeniu powyższych informacji LPP zapewnia Użytkownikom pełen dostęp do Serwisu i może poprawiać jakość świadczonych usług.

 

 Podstawa prawna przetwarzania

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisem art. 6 ust 1 b) i c)  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – to jest wykonanie umowy zawartej za pośrednictwem Serwisu oraz spełnienie naszych ustawowych obowiązków na przykład obsługi zamówienia, rozpatrzenia reklamacji bądź zwrotu, a także wsparcie zarówno w trakcie procesu sprzedaży, jak również rozwiązywanie zgłaszanych problemów związanych z funkcjonowaniem Serwisu. W związku z przetwarzaniem przez nas twoich danych osobowych przysługują ci następujące prawa:

 1. W każdej chwili możesz żądać, abyśmy usunęli twoje dane  bez podawania przyczyny. Żądanie usunięcia danych nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności. Usunięcie danych oznacza, że zostanie usunięte twoje konto użytkownika w Serwisie.

 2. W każdej chwili możesz wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania twoich danych w całości bądź w części jak i we wskazanym przez ciebie celu. Sprzeciw nie wpłynie na już dokonane czynności. Wniesienie sprzeciwu spowoduje usunięcie twojego konta Użytkownika w Serwisie.

 3. Możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie twoich danych osobowych przez określony czas lub w określonym przez ciebie zakresie – postąpimy zgodnie z twoją decyzją Żądanie to nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.

 4. W każdej chwili możesz zażądać abyśmy poprawili lub sprostowali twoje dane osobowe. Możesz też zrobić to samodzielnie używając po zalogowaniu w Serwisie zakładki: MOJE DANE.

 5. Możesz żądać, abyśmy przekazali posiadane przez nas dane do innego podmiotu. W tym celu skontaktuj się z nami przez formularz zgłoszeniowy, podając nazwę i adres podmiotu, do którego mamy przekazać twoje dane oraz ich zakres, tzn. które informacje mamy przekazać. Przekazanie nastąpi w formie elektronicznej po potwierdzeniu przez ciebie tego żądania. Potwierdzenie żądania jest potrzebne z uwagi na bezpieczeństwo twoich danych i uzyskanie pewności, że żądanie pochodzi od osoby uprawnionej.

 6. W każdej chwili możesz zażądać od nas informacji o zakresie przetwarzania przez nas twoich danych osobowych.

 7. Przysługuje ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Mamy obowiązek poinformować cię nie później niż w ciągu miesiąca od otrzymania każdego z żądań o podjętych przez nas działaniach.

Pamiętaj, że usunięcie danych osobowych na przykład poprzez usunięcie konta Użytkownika nie spowoduje całkowitego zaprzestania ich przetwarzania, ponieważ w przypadku gdy dokonywałeś zakupów w Serwisie, jesteśmy zobowiązani przechowywać dane o dokonanych transakcjach przez okres wynikający z przepisów prawa podatkowego.

 

Czas przechowywania danych osobowych

Twoje dane osobowe przechowujemy przez cały czas istnienia twojego konta Użytkownika w Serwisie.

W celu zapewnienia wysokiej jakości obsługi nagrywamy wszystkie rozmowy z naszym Biurem Obsługi Klienta. Nagrania przechowujemy przez okres 2 lat.

Dodatkowo archiwizujemy wszelkie zgłoszenia i korespondencję mailową przez okres 2 lat.

Po usunięciu konta, w naszych systemach będą przechowywane dane dotyczące zawartych przez ciebie transakcji w Serwisie. Jest to nasz obowiązek wynikających z przepisów prawa podatkowego. Dodatkowo, będziemy przechowywać twoje dane do czasu wygaśnięcia twoich roszczeń wynikających z zawartej umowy sprzedaży np. rękojmi (reklamacji).

 

Kontakt w sprawie danych osobowych

Wszelkie zgłoszenia czy żądania dotyczące danych osobowych możesz zgłaszać do nas w wybrany przez siebie sposób:

 1. Wiadomości e-mail na adres: privacy.pl@cropp.com

 2. Telefonicznie: 58 770 92 24

 3. Poprzez formularz kontaktowy dostępny w Serwisie

 4. Listownie na adres: LPP S.A. ul. Łąkowa 39/44, 80-769 Gdańsk.

 

Powierzenie przetwarzania i udostępnianie danych

LPP powierza przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracującym z LPP, a także spółkom wchodzącym w skład z grupy kapitałowej LPP, w zakresie niezbędnym do realizacji zawartych w Serwisie transakcji. Są to na przykład operatorzy magazynów przygotowujący zamówiony towar do wysyłki, operatorzy w salonach stacjonarnych odpowiedzialni za wydawanie zamówionych towarów oraz obsługę procesu związanego ze zwrotem towaru czy reklamacjami.

LPP będzie przekazywało twoje dane osobowe podmiotom uczestniczącym w realizacji zawartej w Serwisie umowy np. firmom kurierskim, bądź operatorom płatności, które to podmioty z chwilą przekazania danych stają się ich administratorami.

Listę zaufanych partnerów, którym LPP przekazuje bądź powierza dane osobowe znajdziesz w zakładce https://www.cropp.com/pl/pl/terms

Dane osobowe Użytkowników, poza celami wskazanymi w niniejszej Polityce Prywatności nie będą w żaden sposób udostępniane osobom trzecim, w tym w szczególności nie będą przekazywane innym podmiotom, w celu przesyłania materiałów marketingowych

Dane osobowe Użytkowników (adres email), którzy zapisali się do naszego newslettera, będą powierzane do przetwarzania podmiotom wysyłającym na zlecenie LPP informacje handlowe pochodzące wyłącznie od LPP.

 

Przekazywanie danych poza EOG

Dane nie są przekazywane poza EOG.

 

Informacje Handlowe – Newsletter

Masz możliwość subskrybowania naszego newslettera, poprzez podanie adresu e-mail lub numeru telefonu w zakładce „newsletter”. Podające te informacje wyrażasz zgodę na otrzymywanie korespondencji zawierającej informacje handlowe pochodzącej wyłącznie od LPP - drogą mailową lub za pomocą wiadomości SMS. W ten sposób informujemy cię o najnowszych ofertach - nowych trendach, promocjach czy wyprzedażach. Jeżeli podałeś swoją datę urodzenia, możemy także przygotować spersonalizowaną ofertę urodzinową. W celu indywidualnego dopasowania oferty korzystamy z plików cookie (szerzej o plikach cookie w „Polityce Cookie”).

 W każdym momencie możesz zrezygnować z subskrypcji, klikając w link zawarty w każdym newsletterze lub wysyłając wiadomość e-mail na adres: privacy.pl@cropp.com.

 

Powiadomienie o dostępności produktu

Na twoje życzenie LPP przesyła drogą elektroniczną informację o dostępności wskazanych przez ciebie produktów. Zamówienie informacji o dostępności produktu spowoduje, że z chwilą, gdy wskazany produkt będzie dostępny, otrzymasz powiadomienie na podany adres e-mail. Adres e-mail z tej subskrypcji zostanie przez nas usunięty po upływie 6 miesięcy.

 

Analiza zachowań

Na podstawie posiadanych przez nas danych, a także plików  cookies, możemy analizować historię twoich zakupów np. w celu przygotowania indywidualnej oferty dobranej do twoich potrzeb lub w sytuacji, gdy zajdzie potrzeba ochrony interesów LPP. 

 
Cookies

Cookies to małe pliki umożliwiające zapisywanie i odczytywanie informacji bezpośrednio w urządzeniu, na którym odwiedzasz strony internetowe (np. komputer, smartfon, smart TV). Informacje zarejestrowane w plikach cookies są przez nas używane m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszego Serwisu do twoich indywidualnych potrzeb. Ustawienia dotyczące cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli ustawienia te pozostaną bez zmian, pliki cookies zostaną zapisane w pamięci twojego urządzenia. Zmiana ustawień dotyczących plików cookies może ograniczyć funkcjonalność Serwisu. Więcej informacji o plikach cookies znajdziesz TUTAJ: https://www.cropp.com/pl/pl/cookies-setting

 

Plugin Facebooka

Nasza strona zawiera plugin do serwisu społecznościowego Facebook (Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA). Plugin Facebooka na naszej stronie jest oznaczony logo Facebooka. Plugin ten bezpośrednio połączy cię z naszym profilem na serwerze Facebooka. Facebook może wówczas uzyskać informacje, że odwiedziłeś naszą stronę ze swojego adresu IP.

Jeżeli odwiedzasz naszą stronę, będąc zalogowanym na swój profil na Facebooku, serwis zarejestruje informację o wizycie. Nawet jeżeli nie jesteś zalogowany, Facebook jest w stanie pozyskiwać informacje o adresie IP.
Pragniemy podkreślić, że Facebook nie przekazuje nam informacji o gromadzonych danych i sposobie ich wykorzystania.

W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących polityki prywatności na portalu Facebook proponujemy kontakt bezpośrednio z Facebookiem lub zapoznanie się z polityką prywatności portalu pod adresem: https://www.facebook.com/about/privacy/.
Jeżeli nie życzysz sobie, aby Facebook mógł pozyskiwać informacje dotyczące twoich wizyt na naszych stronach, doradzamy wcześniejsze wylogowanie się z twojego konta na Facebooku.

 

Deklaracja dotycząca ochrony danych w Google Analytics

Nasze strony używają mechanizmów analizy usług sieciowych Google Inc. (”Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA “): Google Analytics, Google Double Click i Google Tag Manger. Google Analytics, Google Double Click i Google Tag Manger używają plików cookies, które umożliwiają analizę sposobu korzystania ze stron internetowych. Informacje zbieranie przez pliki cookies są przekazywane na serwery Google znajdujące się w USA i archiwizowane.

Jeżeli funkcja anonimizacji adresu IP jest włączona podczas korzystania z naszej strony internetowej, adres IP Użytkownika jest skracany przez Google. Dotyczy to państw członkowskich Unii Europejskiej i innych państw wymienionych w Umowie o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Jedynie w wyjątkowych przypadkach pełen adres IP jest wysyłany do serwera Google w USA i tam skracany. W ten sposób funkcja anonimizacji adresu IP jest aktywna na naszej stronie internetowej.

Na wniosek operatora strony internetowej, Google wykorzystuje gromadzone informacje do analizy ruchu na stronie internetowej, przygotowywania raportów dotyczących korzystania ze strony internetowej i innych usług związanych z korzystaniem z Serwisu. Adres IP przekazany przez przeglądarkę Użytkownika w ramach programu Google Analytics nie jest przechowywany wraz z innymi danymi Google.

Użytkownik może zablokować zapisywanie plików cookie w przeglądarce internetowej. W takim przypadku pełne wykorzystanie wszystkich funkcji strony internetowej nie będzie możliwe. Oprócz tego, Użytkownik może zablokować zapisywanie danych zebranych przez pliki cookies dotyczących używania strony internetowej (włącznie z adresem IP) i wysyłanie ich do Google, jak również przekazywanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę dostępną pod linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

 

Informacje dotyczące profilu CROPP w serwisach społecznościowych

LPP posiada profile w serwisach społecznościowych: Facebook, Instagram, YouTube, Pinterest (dalej „serwisy społecznościowe”), na których publikuje wiadomości dotyczące produktów poszczególnych marek. Administratorzy serwisów społecznościowych we własnym zakresie rejestrują zachowania swoich użytkowników za pomocą plików cookie i innych, podobnych technologii, w tym również przy każdej interakcji z profilami LPP. Pełny zakres i cele przetwarzania danych osobowych w serwisach społecznościowych określane są przez ich administratorów.

LPP jako podmiot prowadzący profile ma dostęp do ogólnych statystyk, generowanych przez administratorów serwisów społecznościowych, dotyczących zainteresowań i danych demograficznych (takich jak wiek, płeć, region) użytkowników odwiedzających profile LPP. LPP, jako podmiot prowadzący profile odpowiada za umieszczane w nich treści, jak również za komunikację z użytkownikami serwisów społecznościowych - w ramach tych profilów.

Serwisy Facebook i Instagram są administrowane przez spółkę Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia („Facebook”).

Serwis YouTube jest administrowany przez Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California, USA

Serwis Pinterest jest administrowany przez Pinterest Inc., 550 Brannan St, San Francisco, USA

Poprzez posiadane profile LPP gromadzi dane użytkowników serwisów społecznościowych odwiedzających profile LPP związane z: prowadzoną komunikacją, zamieszczanymi treściami oraz informacje publikowane przez samych użytkowników, w tym również w wiadomościach prywatnych. Jeśli użytkownik posiada konto w danym serwisie społecznościowym, LPP ma dostęp do informacji ustawionych przez użytkownika jako publiczne, na takich samych zasadach jak inni użytkownicy danego serwisu.

Podczas wizyty użytkownika na profilu administrator serwisu społecznościowego korzysta z plików cookie i innych podobnych technologii, w celu monitorowania zachowania i akcji podejmowanych przez użytkownika. Informacje te gromadzone są między innymi na potrzeby stworzenia tzw. statystyki strony. Statystyki zawierają wyłącznie zanonimizowane dane statystyczne na temat użytkowników odwiedzających profil i nie ma możliwości powiązania ich z konkretną osobą. LPP nie ma dostępu do danych osobowych wykorzystywanych przez serwisy społecznościowe na potrzeby przygotowywania m.in. statystyk strony.

Dzięki generowanym przez serwis społecznościowy statystykom strony LPP posiada informacje o tym, w jaki sposób użytkownicy korzystają z profili LPP oraz które z publikowanych treści są najbardziej popularne. Dzięki tym informacjom LPP może optymalizować swoje profile poprzez lepsze dopasowanie publikowanych treści do zainteresowań i zachowań użytkowników. Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych użytkowników na potrzeby generowania statystyk strony jest administrator każdego z ww. serwisów społecznościowych. W związku z tym każdy z administratorów zobowiązany jest do poinformowania użytkowników o wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych na potrzeby tworzenia statystyk strony oraz o możliwości skorzystania z prawa ochrony prywatności przysługującego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Więcej informacji na temat praw przysługujących użytkownikowi w zakresie ochrony danych w związku z tworzeniem statystyk strony oraz możliwości skorzystania z nich bezpośrednio w interakcjach z serwisami społecznościowymi można znaleźć pod adresem:


1. Facebook:

https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data

2. Instagram:

https://help.instagram.com/5195221251078753

3. YouTube:

https://policies.google.com/privacy

4. Pinterest:

https://policy.pinterest.com/en-gb/privacy-policy