Regulamin sklepu internetowego

1. Przedsiębiorca, kontakt

1.1. Podmiotem prowadzącym sklep internetowy za pośrednictwem sieci Internet, działający pod adresem www.croop.com jest LPP S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Łąkowa 39/44 (zwana dalej: „LPP”), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000000778, posiadająca REGON: 190852164, NIP: 583-10-14-898, kapitał zakładowy 3.708.482 zł, opłacony w całości.

1.2. Klient ma możliwość kontaktu z prowadzącym sklep internetowy w każdy z poniższych sposobów:

- pod adresem E-sklep Cropp.com, ul. Tczewska 2, budynek C, 83-000 Pruszcz Gdański

- telefonicznie pod numerem infolinii: 58 353 60 80 (Opłata za połączenie zgodna z cennikiem operatora)

- poprzez pocztę elektroniczną na adres: support.pl@cropp.com

- przez formularz kontaktowy na stronie sklepu internetowego

- przez opcję „chatu” widoczną po otwarciu strony sklepu internetowego.

2. Ogólne zasady korzystania ze sklepu internetowego Cropp

2.1. Ze sklepu internetowego mogą korzystać tylko osoby, które ukończyły 18 lat.

2.2. Osoby rejestrujące się w sklepie internetowym oraz dokonujące tam zakupów podają swoje dane osobowe, które LPP przetwarza na zasadach wskazanych w Polityce prywatności.

3. Zamawianie towarów

3.1. Zamówienia przyjmowane są poprzez stronę internetową www.cropp.com.

3.2. Towary w sklepie internetowym są szczegółowo oznaczone. Na stronie internetowej znajdują się między innymi informacje o właściwościach towaru, jego cenie, materiale, z którego jest wykonany, orientacyjnej dostępności w salonach stacjonarnych.

3.3. Klient zamawiając towar dokonuje jego wyboru, w sposób właściwy dla danej rzeczy, określając w szczególności rozmiar, kolor, a w razie potrzeby podając także inne specyficzne informacje oraz liczbę sztuk zamawianych towarów. 

4. Jak kupować w sklepie internetowym – szczegółowa instrukcja

4.1. Po wybraniu przez Klienta towaru, należy kliknąć ikonę „Do koszyka”.

4.2. Produkt zostaje przeniesiony do koszyka, który jest widoczny po kliknięciu na ikonę koszyka w pasku u góry strony. Przejść do koszyka można poprzez wybranie przycisku „Do kasy”, który uruchamia stronę pokazującą wszystkie produkty, które znajdują się w koszyku.

4.3. Po wybraniu opcji „Zamówienie”, uruchomi się strona, gdzie należy wprowadzić dane Klienta niezbędne do zrealizowania transakcji i wysyłki zamówionego towaru.

4.4. Po zalogowaniu  do sklepu internetowego Klient uzyskuje dostęp do dodatkowych opcji w panelu Klienta takich jak: historia zamówień, możliwość sprawdzenia, na jakim etapie jest ostatnie, złożone zamówienie, zapamiętanie adresów wysyłek, możliwość otrzymywania aktualnych informacji o produktach ze sklepu.

4.5. Po wybraniu sposobu dostawy (na podany adres lub do wybranego salonu Cropp) i wprowadzeniu wszystkich potrzebnych danych (w tym ewentualnie danych do faktury), należy wybrać sposób płatności. W uzasadnionych przypadkach LPP może ograniczyć dostęp Klienta do niektórych metod płatności, jednak nie wpłynie to na możliwość zawarcia umowy i dokonania zakupów w sklepie internetowym.

4.6. Klient ma możliwość wybrania sposobu płatności online (płatność kartą płatniczą lub przelew poprzez serwis PayPal lub PayU) lub opłacenia przesyłki przy odbiorze.

4.7. W przypadku wyboru opcji „płatność przy odbiorze” – dokonanie płatności jest możliwe tylko gotówką.

4.8. Płatność przy odbiorze nie jest możliwa w przypadku odbioru towaru w salonie stacjonarnym.

4.9. Klient składa zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Złóż zamówienie i zapłać”.

4.10. Po kliknięciu przycisku „Złóż zamówienie i zapłać”, a jeśli Klient wybrał płatność online, po dokonaniu płatności poprzez serwis PayPal lub PayU, Klient jest przekierowywany do strony potwierdzającej złożenie zamówienia, z której może kontynuować zakupy lub przejść do podsumowania zamówienia.

4.11. W przypadku wybrania jako formy zapłaty za towar płatności online (przelew lub płatność kartą płatniczą przez system PayPal lub PayU), dyspozycję zapłaty  należy zrealizować bezpośrednio po złożeniu zamówienia. W przypadku nieotrzymania zapłaty, zamówienie nie jest uznawane za prawidłowo złożone, co oznacza, że umowa nie dochodzi do skutku, a zamówienie nie zostanie zrealizowane. W takiej sytuacji należy złożyć nowe zamówienie.

4.12. Na każdym etapie składania zamówienia, do czasu dokonania płatności, można anulować zamówienie zaprzestając przechodzenia kolejnych kroków i wychodząc z podstrony służącej do składania zamówień. Zamówienie, którego proces składania nie zostanie doprowadzony przez Klienta do końca nie zostanie zrealizowane.

4.13. Niezwłocznie po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta, podany w danych logowania, przesłany zostanie e-mail potwierdzający złożenie zamówienia. W treści tej wiadomości Klient otrzyma zindywidualizowany numer zamówienia, którego podanie umożliwia m.in. ustalenie stanu realizacji zamówienia.

4.12. LPP może kontaktować się z Klientem na podany przez Klienta adres e-mail lub telefonicznie, na wskazany przez Klienta nr telefonu kontaktowego, w celu wyjaśnienia wątpliwości, potwierdzenia złożenia zamówienia lub we wszelkich innych kwestiach związanych z realizacją zamówienia. 

5. Ceny

5.1. Ceny na stronie sklepu internetowego podawane w złotych polskich są cenami brutto, zawierającymi podatek VAT.

5.2. Do ceny towaru doliczany jest koszt przesyłki, którego wysokość uzależniona jest od wybranej formy dostawy i płatności.

5.3. Cena podana na stronie w chwili składania zamówienia jest ceną ostateczną, wiążącą zarówno Klienta jak i LPP. Po złożeniu zamówienia cena zamówionych towarów nie zmieni się, niezależnie od wprowadzonych przez LPP zmian cen lub rozpoczętych akcji promocyjnych lub wyprzedażowych.

5.4. LPP zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w sklepie internetowym, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami kodeksu cywilnego oraz innych przepisów prawa. 

6. Dostępność zamówionych towarów

6.1. Wszystkie towary oferowane w sklepie internetowym są towarami dostępnymi.

6.2. W wyjątkowych sytuacjach np. w przypadku równoczesnego złożenia zamówienia na ten sam towar przez wielu Klientów, może zdarzyć się, że towar nie będzie dostępny. W takiej sytuacji Klient zostanie poinformowany o braku możliwości zrealizowania zamówienia.

6.3. W karcie produktu udostępniana jest pełna informacja o zakresie rozmiarów. Produktu w rozmiarze niedostępnym nie można dodać do koszyka..

7. Niemożność zrealizowania zamówienia

7.1. W przypadku braku danego towaru w magazynie lub niemożności zrealizowania zamówienia z innego powodu, Klient zostanie poinformowany na adres e-mail lub telefonicznie. W szczególnie uzasadnionych przypadkach LPP może odmówić zawarcia umowy sprzedaży w celu ochrony swoich dóbr.

7.2. W przypadku niezależnego od LPP braku możliwości doręczenia złożonego zamówienia do wskazanego przez Klienta punktu odbioru (spowodowanej np. niedostępnością wybranego punktu, czy przekroczeniem gabarytu paczki) LPP zastrzega możliwość wykorzystania w celu doręczenia przesyłki danych podanych do rachunku lub innego adresu alternatywnego, jeżeli został podany przy składaniu zamówienia.

 

8. Sposób dostawy i czas realizacji zamówienia

8.1. Dostawy towaru realizowane są jedynie na terenie Polski. 

8.2. W przypadku wybrania sposobu płatności „za pobraniem”, zamówienie zostaje przekazane do realizacji bezpośrednio po jego złożeniu. W przypadku wyboru jednego ze sposobów płatności online (PayPal bądź PayU), zamówienie zostaje przekazane do realizacji po potwierdzeniu wpływu należności za zamówiony towar. .

8.3. Jeżeli wybrany towar jest dostępny, a Klient wybrał dostawę pod wskazany adres lub do salonu, to czas dostawy wynosi od 3 do 6 dni roboczych od dnia skutecznego złożenia zamówienia. W przypadku wybrania wysyłki ekspresowej zamówienie jest kompletowane z priorytetem wysokim.

8.4. Czas dostawy może ulec wydłużeniu w okresach wyprzedaży lub akcji specjalnych.

8.5. UWAGA: W przypadku wyboru jako formy płatności, jednej z płatności online (PayPal lub PayU) realizacja zamówienia rozpoczyna się po wpływie 100% należności za zamówienie, od tego też momentu należy liczyć termin, w ciągu którego towar zostanie przekazany Klientowi.

8.6. Dostarczaniem zamówień zajmuje się wybrana przez LPP firma kurierska.

8.7. Sprzedawca okresowo i bez dodatkowych kosztów dla Klienta (to jest innych niż wskazane w Regulaminie), może udostępniać opcje dostawy „kup dziś odbierz jutro” lub „kup dziś do 15 odbierz jutro” co oznacza, iż większość zamówionych w tej opcji zakupów zostanie przekazana do odbioru przez Klienta w ciągu 24 godzin od zamówienia jednakże nie jest to gwarantowane przez Sprzedawcę. Opcja ta może być dostępna tylko przy zamówieniach na dostawę za pośrednictwem kuriera lub do paczkomatu.

 

9. Formy płatności za zamówienie

9.1. Za pobraniem: opcja dostępna wyłącznie przy zamówieniu na wskazany adres. Uwaga! Przy wyborze kuriera InPost maksymalna kwota pobrania wynosi 5000 zł.

9.2. Przelew: dostępne są wyłącznie tzw.  szybkie przelewy dokonane przy użyciu wybranego przez Klienta serwisu jednego z partnerów LPP..Po dokonaniu wyboru  Klient zostaje w sposób bezpieczny przekierowany na stronę wybranego przez siebie operatora płatności a następnie, ze strony operatora na stronę wybranego z listy banku, w celu dokonania transferu pieniędzy. Operacja płatnicza dokonywana jest pomiędzy klientem a wybranym operatorem płatności.

9.3. LPP nie akceptuje przelewów tradycyjnych, wobec czego Klient nie otrzyma numeru konta, na który należy dokonać wpłaty np. na poczcie.

9.4. W celu zaoferowania Ci metod płatności odroczonych możemy w procesie dokonywania zakupu przekazać Twoje dane osobowe w postaci danych kontaktowych oraz szczegółów zamówienia do firm, zajmujących się danymi usługami, w celu dokonania przez nie oceny, czy kwalifikujesz się do oferowanych metod płatności odroczonych i w celu dostosowania tych metod do Ciebie. Twoje przekazane dane osobowe są przetwarzane zgodnie z polityką prywatności wybranego przez Ciebie operatora płatności to jest: polityką prywatności Klarna albo polityką prywatności PayPo.

9.5. Karta płatnicza: w przypadku gdy Klient jest posiadaczem karty umożliwiającej dokonywanie płatności w Internecie (o tym czy dana karta spełnia ten warunek należy upewnić się w banku, który wydał kartę). Płatność kartą płatniczą odbywa się za pośrednictwem wybranego przez Klienta partnera LPP. Operacja płatnicza dokonywana jest pomiędzy klientem a operatorem posiadanej przez klienta karty.

9.6. Uwaga! Sklep Internetowy nigdy nie wyśle do Klienta wiadomości z informacją, iż zmieniło się konto do wpłaty, wraz z prośbą o dokonanie przelewu tradycyjnego. Jeśli Klient otrzyma takiego maila – nie należy dokonywać wpłaty, czy też odpowiadać na niego, należy przesłać niezmieniony e-mail do LPP na adres: support.pl@cropp.com.

10. Umowa sprzedaży

10.1. Informacje umieszczone na stronie internetowej sklepu www.cropp.com nie stanowią oferty zawarcia umowy w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego, co oznacza między innymi, że  LPP może odmówić zawarcia umowy w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

10.2. Umowa jest zawierana w języku polskim.

11. Wykonanie umowy – termin 

W zależności od rodzaju wybranej przez Klienta opcji dostawy (standardowa, ekspresowa lub odbiór we wskazanym salonie stacjonarnym), LPP zobowiązuje się do przekazania towaru Klientowi w terminie do 2 dni roboczych (w przypadku przesyłki ekspresowej) lub do 3 dni roboczych (w przypadku przesyłki standardowej lub w przypadku odbioru zamówienia we wskazanym salonie stacjonarnym), od poprawnego złożenia zamówienia. W przypadku braku towaru lub niemożliwości zrealizowania zamówienia z innej przyczyny, LPP niezwłocznie skontaktuje się z Klientem proponując możliwe w danej sytuacji rozwiązania. Dni robocze liczone są od poniedziałku do piątku , z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

12. Koszt dostawy

12.1. Dostawy realizowane są jedynie na terenie Polski.

12.2. Koszt dostawy uzależniony jest od wybranego sposobu dostawy i płatności i wynosi:

-          w przypadku dostawy do wybranego salonu stacjonarnego i płatności online – 0,00 PLN brutto;

-          w przypadku przesyłki standardowej kurierem i płatności online – 9,90 PLN brutto;

-          w przypadku przesyłki standardowej kurierem i płatności przy odbiorze – 13,90 PLN brutto;

-          w przypadku przesyłki do paczkomatu i płatności online – 9,90 PLN brutto.

13. Odstąpienie od umowy

13.1. Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży towaru, bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

13.2. Prawo do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 365 dni od dnia w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy.

13.3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient składa LPP jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy w jeden ze wskazanych sposobów:

- pocztą na adres:

LPP S.A.  E-commerce

Panattoni Park Tricity South II

Będzieszyn 103

83-000 Będzieszyn

- przez wysłanie wiadomości e-mail na adres: support.pl@cropp.com

- przez wydrukowanie, wypełnienie i wysłanie wzoru formularza odstąpienia od umowy dostępnego na stronie sklepu internetowego w zakładce „Przewodnik po zakupach”/”Formularz odstąpienia od umowy” – przy czym nie jest to forma obowiązkowa

- przez wypełnienie i wysłanie formularza on-line, dostępnego w panelu Klienta przy każdym zamówieniu; w przypadku skorzystania z tego formularza Klient otrzymuje niezwłocznie potwierdzenie o tym, iż LPP otrzymało jego oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

Uwaga! Każdy ze sposobów przesłania oświadczenia jest dopuszczalny i wszystkie są równorzędne pod względem skuteczności. LPP zaleca jedynie korzystanie z formularza on-line dostępnego w panelu Klienta wyłącznie ze względu na łatwość i szybkość złożenia oświadczenia.

13.4. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Klientowi prawa odstąpienia przed upływem 365 dniowego terminu, o którym mowa w punkcie 13.2. powyżej.

13.5. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, LPP zwraca Klientowi wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez LPP, nie później niż 14 dni od dnia, w którym LPP została poinformowana o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy sprzedaży.

13.6. Zwrot należności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie - na przykład w przypadku zwrotu do salonu stacjonarnego sprzedawca może zaproponować zwrot należności w gotówce, na co Klient może ale nie musi wyrazić zgodę. W każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku ze zwrotem należności w inny sposób niż sposób zapłaty za towar.

13.7. LPP może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania i sprawdzenia  zwracanej rzeczy.

13.8. Rzeczy należy odesłać na adres: LPP S.A.  E-commerce Panattoni Park Tricity South II Będzieszyn 103, 83-000 Będzieszyn, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował LPP o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

13.9. Zwrot rzeczy może być dokonany według wyboru Klienta na jego koszt bądź za pośrednictwem wskazanego przez LPP Przewoźnika na koszt LPP. W celu skorzystania z opcji zwrotu na koszt LPP konieczne jest wypełnienie przez Klienta formularza odstąpienia od umowy, dostępnego przy każdym zamówieniu w panelu Klienta i wybór metody nadania. W przypadku braku przekazania towaru Przewoźnikowi w terminie, Klient traci możliwość skorzystania ze zwrotu na koszt LPP.

13.10. Klient może skorzystać z oferowanego aktualnie przez LPP sposobu zwrotu – nie dotyczy zamówień opłaconych za pomocą odroczonej płatności.

13.11. Klient może także zwrócić rzecz w każdym salonie działającym na terenie Polski pod marką Cropp, za wyjątkiem salonu outletowego. Dostarczenie do salonu odbywa się na koszt Klienta.

13.12. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

14. Reklamacje

14.1. Przedmiotem sprzedaży są produkty nowe, w stanie nadającym się do użytku zgodnego z ich przeznaczeniem. LPP odpowiada za zgodność towaru z umową.

14.2. Każda rzecz kupiona w sklepie internetowym Cropp może być reklamowana, w przypadku gdy Klient stwierdzi, że jest ona niezgodna z umową, jeżeli ta niezgodność ujawni się w ciągu dwóch lat od jej wydania Klientowi.

14.3. Klient może żądać naprawy reklamowej rzeczy bądź wymiany na rzecz nową – zgodną z umową. W przypadku gdy wybrany przez Klienta sposób doprowadzenia towaru do zgodności z umową okaże się niemożliwy bądź związany z nadmiernymi kosztami dla LPP – LPP może  doprowadzić towar do stanu zgodnego z umową poprzez naprawę w miejsce wymiany bądź przez wymianę w miejsce żądanej przez Klienta naprawy.

14.4. W przypadku, gdy zarówno naprawa, jak i wymiana towaru okażą się nieskuteczne, Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy lub żądać obniżenia ceny reklamowanego towaru.

14.5. Mając na uwadze wygodę Klienta LPP oferuje, ponad uprawnienia wskazane w punkcie 14.3. możliwość - odstąpienia od umowy jako trzecie, dodatkowe uprawnienie Klienta związane z niezgodnością towaru z umową, które może zostać zgłoszone przy pierwszej reklamacji towaru. Prawo odstąpienia Klient może wykonać w terminie dwóch lat od dnia wydania towaru. Zapis ten pozostaje bez wpływu na ustawowe uprawnienia konsumenta związane z niezgodnością towaru z umową.

14.6. Reklamację można złożyć w każdym salonie stacjonarnym działającym pod marką Cropp (za wyjątkiem salonu outletowego) lub drogą pocztową.

14.7. W przypadku reklamacji drogą pocztową, należy wskazać przyczyny reklamacji oraz informacje niezbędne do zidentyfikowania zamówienia. Do złożenia reklamacji może zostać wykorzystany formularz „Reklamacja” (dostępny w serwisie internetowym, w panelu Klienta, przy każdym zamówieniu), który można wypełnić online lub wydrukować, a następnie odesłać towar na adres: LPP S.A.  E-commerce Panattoni Park Tricity South II Będzieszyn 103, 83-000 Będzieszyn.

14.8. LPP umożliwia Klientom składającym reklamację, odesłanie wadliwego towaru kurierem na koszt LPP. W tym celu wymagane jest wypełnienie przez Klienta elektronicznego formularza reklamacji (dostępnego w panelu Klienta) z danymi adresowymi, skąd kurier powinien odebrać przesyłkę z reklamowanymi produktami. Do skorzystania z tej możliwości stosuje się zasady wskazanego w pkt 13.9 Regulaminu.

14.9. LPP rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni i poinformuje Klienta o sposobie jej załatwienia, poprzez wiadomość e-mail bądź sms.

14.10. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji złożonej drogą pocztową, Klient otrzyma zwrot należności za towar a zwrot poniesionych, celowych kosztów wysłania wadliwego towaru do e-sklepu – po uprzednim przesłaniu kopii/skanu dowodu ich poniesienia na adres e-mail: support.pl@cropp.com.

14.11. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji złożonej w salonie Cropp, należna Klientowi kwota pieniężna wraz z ewentualnym przysługującym zwrotem kosztów, zostanie Klientowi zwrócona w salonie, w którym złożona została reklamacja.

14.12. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji wysłanej droga pocztową lub kurierem LPP, Klient otrzyma informację o przyczynach nieuznania reklamacji na adres e-mail widniejący w zamówieniu a towar zostanie odesłany na adres, z którego została wysłana reklamacja.

14.13. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji złożonej w salonie stacjonarnym – Klient otrzyma o tym informację w zależności od wyboru Klienta poprzez wiadomość e-mail lub sms i jest obowiązany odebrać towar w salonie w którym składał reklamację w terminie 14 dni od otrzymania powiadomienia.

15. Anulowanie zamówienia

15.1. Klient ma możliwość samodzielnego anulowania zamówienia, w ciągu piętnastu minut od złożenia zamówienia, w panelu Klienta, w zakładce „Moje zamówienia”, poprzez kliknięcie przy danym zamówieniu przycisku „Anuluj zamówienie”

 

16. Wystawienie faktury

 16.1. W przypadku żądania wystawienia faktury Klient podaje niezbędne dane, przy czym podania numeru NIP do faktury należy dokonać nie później niż podczas składania zamówienia.  .

16.2. LPP nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych lub niepełnych danych do faktury przez Klienta.

16.3. W przypadku faktur korygujących, niniejszy Regulamin stanowi dokumentację uzgadniającą warunki korekty w rozumieniu przepisu art. 29a ust. 13 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług i akceptację ze strony klienta, iż  momentem zmniejszenia kwoty VAT naliczonego w rozliczeniu za dany okres jest moment wystawienia faktury korygującej przez LPP. LPP wystawia fakturę korygującą z chwilą zwrotu towaru do LPP (zwrot w salonie lub do magazynu LPP), co stanowi spełnienie warunków do wystawienia faktury korekty.

17. Przetwarzanie danych osobowych

W celu utrzymania konta Użytkownika oraz zawierania i wykonywania umów sprzedaży, a także wykonywania obowiązków sprzedawcy wynikających z faktu zawierania umów sprzedaży na odległość, LPP przetwarza dane osobowe Klienta, które Klient podaje  dobrowolnie. Wszelkie informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych znajdują się w zakładce Polityka prywatności.

 

Aktualizacja polityki prywatności!

Nieustannie poszukujemy nowych rozwiązań, aby móc lepiej odpowiadać na Twoje oczekiwania podczas korzystania z naszego Serwisu. Szanujemy Twoją prywatność oraz dbamy o ochronę informacji, dlatego w związku z aktualizacją funkcjonowania Serwisu, prosimy Cię o zapoznanie się z nową wersją Polityki Prywatności, gdzie prezentujemy zasady postępowania z danymi osobowymi, zakres ich przetwarzania oraz prawa i obowiązki jakie w związku z tym Ci przysługują.