#WEARECROPP - zasady

CROPP lubi oglądać życie swoich produktów w mediach społecznościowych i chcielibyśmy pokazać publikowane przez Ciebie zdjęcia w naszych kanałach. Takimi kanałami są głównie strony internetowe www.cropp.com, ale mogą również obejmować inne kanały prowadzone przez CROPP, na przykład social media (Facebook, Instagram, TikTok), reklamy w Internecie, ekrany w salonach sprzedaży, newslettery.

Klikając #yescropp w odpowiedzi na prośbę CROPP przy Twoim zdjęciu na Instagramie, zwane dalej "Zdjęciem", udzielasz LPP SA, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Łąkowej 39/44, wpisanej do rejestru sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku Wydział VII Gospodarczy KRS pod numerem 778 – zwanej dalej „LPP”, niewyłącznej, nieodpłatnej, obowiązującej na całym świecie zgody na wykorzystywanie według wyłącznego uznania LPP Twoich Zdjęć wraz z towarzyszącymi im opisami – w tym również wizerunku osoby widocznej na Zdjęciu do celów marketingowych LPP. LPP jest uprawnione do powielania, rozpowszechniania, zmieniania i edytowania Zdjęć - w tym również bez oznaczania twojego autorstwa - gdy jest ono wyświetlane w w kanałach wskazanych powyżej.

Oświadczasz i gwarantujesz, że jesteś właścicielem lub posiadasz prawa do umieszczanych przez siebie materiałów w kanałach internetowych, oraz że osoba widoczna na Zdjęciach wyraziła zgodę na publikację jej wizerunku (zgodę tej osoby lub jej opiekuna prawnego), a także, że Zdjęcia, ich publikacja i wykorzystanie przez LPP nie narusza praw osób trzecich. Zobowiązujesz się zwolnić LPP z wszelkich roszczeń związanych z wykorzystaniem Zdjęć.
W przypadku cofnięcia zgody na korzystanie przez LPP ze Zdjęcia przyjmujesz do wiadomości, że usuniemy je wyłącznie z kanałów, za które odpowiadamy. Nie będzie możliwe ich usunięcie z „sieci Internetowej”.

Kontakt z nami: support.pl@cropp.com

Kontakt w sprawie danych osobowych: support.pl@cropp.com

Jeśli chcesz wycofać zgodę na udostępnianie swoich zdjęć KICKS, skontaktuj się z nami, klikając na ikonę "i" w lewym dolnym rogu udostępnionego zdjęcia opublikowanego na naszej stronie internetowej. Ikona przeniesie Cię do formularza, za pomocą którego możesz złożyć wniosek o wycofanie zgody.

Aktualizacja polityki prywatności!

Nieustannie poszukujemy nowych rozwiązań, aby móc lepiej odpowiadać na Twoje oczekiwania podczas korzystania z naszego Serwisu. Szanujemy Twoją prywatność oraz dbamy o ochronę informacji, dlatego w związku z aktualizacją funkcjonowania Serwisu, prosimy Cię o zapoznanie się z nową wersją Polityki Prywatności, gdzie prezentujemy zasady postępowania z danymi osobowymi, zakres ich przetwarzania oraz prawa i obowiązki jakie w związku z tym Ci przysługują.