Moja adresa

Ovdje možete ažurirati Vašu adresu, promijeniti podatke kao što su: ime i prezime primatelja, telefonski broj, ulica te grad. Ova će adresa biti automatski navedena prilikom naručivanja. Naravno, možete to promijeniti  u bilo kojem trenutku.

Ažuriranje politike privatnosti!

Konstantno tražimo nova rešenja kako bismo bolje odgovorili na vaša očekivanja kada koristite našu uslugu. Poštujemo Vašu privatnost i brinemo o zaštiti Vaših podataka, pa Vas u vezi sa ažuriranjem rada Servisa molimo da pročitate novu verziju Politike privatnosti, gde predstavljamo principe postupanja sa ličnim podacima, obim njihovu obradu i prava i obaveze koje imate u vezi sa tim.