0 800 360 714

Termenii și condițiile serviciului Omnichannel

 

1. Termenii și condițiile următoare (denumite în continuare: „Termeni și condiții”) definesc regulile pentru prestarea serviciului Omnichannel, constând în livrarea de bunuri comandate de către client la o destinație specificată de către acesta.

2. Termenii și condițiile se aplică numai în cazul vânzării de bunuri în magazinele mărcii Cropp, localizate pe teritoriul României, cu excepția magazinelor de tip outlet.

3. Termenii utilizați în Termeni și condiții vor avea următoarele înțelesuri:

a) Vânzător – LPP ROMANIA FASHION S.R.L., având sediul în Bucureşti, Strada Sevastopol nr. 24, Et. 4, Birourile 1 şi 5 (401), Sector 1, înmatriculată la Registrul Comerţului din Bucureşti sub nr. J40/17329/2007 având CUI: RO22418650 (numit în cele ce urmează şi LPP RO)

b) Magazin – un magazin al mărcii Cropp, localizat pe teritoriul României;

c) Bunuri – orice bunuri mobile disponibile pentru vânzare în Magazin;

d) Client – persoană care cumpără Bunuri/este interesată să cumpere Bunuri;

e) Omnichannel – serviciu oferit de către Vânzător pentru a permite Clientului să primească bunurile comandate, în conformitate cu termenii și condițiile descrise în prezentul document.

4. Clientul poate utiliza serviciul Omnichannel atunci când produsul pe care dorește să îl achiziționeze nu este disponibil în stocul de Bunuri din Magazinul în care se află în acel moment. Serviciul Omnichannel nu poate fi utilizat pentru a livra Bunuri care sunt disponibile în Magazin în momentul în care Clientul se află acolo.

5. Serviciul Omnichannel poate fi furnizat cu condiția ca produsul de care este interesat Clientul, în mărimea indicată de acesta, să fie încă disponibil în depozitul Vânzătorului.

6. Bunurile comandate de către Client vor fi livrate, conform alegerii acestuia, prin una dintre metodele următoare:

a) într-un magazin indicat de pe teritoriul României, apoi preluate personal de către Client – ridicare personală;

b) prin intermediul unei firme de curierat, aleasă de către Vânzător – pe cheltuiala Vânzătorului.

7. Pentru ca livrarea să fie efectuată, în conformitate cu termenii și condițiile furnizate în prezentul document, Clientul oferă Vânzătorului datele necesare pentru efectuarea livrării, care sunt:

a) în cazul ridicării personale: prenumele, numele și numărul de telefon;

b) în cazul livrării prin curier: prenumele, numele, adresa la care Clientul dorește să primească bunurile comandate și numărul de telefon.

Aceste date sunt necesare pentru încheierea și executarea corectă a contractului de vânzare. Datele vor fi prelucrate de către Vânzător conform „Termenilor și condițiilor Omnichannel privind prelucrarea datelor cu caracter personal”.

8. Orice înștiințări cu privire la executarea comenzii ca parte a serviciului Omnichannel vor fi efectuate prin intermediul unui mesaj trimis la numărul de telefon furnizat de către Client la plasarea comenzii.

9. În cazul în care Clientul are și un cont de utilizator activ pe platforma www.cropp.com, acesta poate furniza, opțional, adresa de e-mail. Acest lucru va permite Clientului să utilizeze funcțiile oferite de platformă pentru serviciul Omnichannel, exclusiv în scopul de urmărire a stadiului comenzii. Această posibilitate nu influențează faptul că serviciul Omnichannel este prestat în baza contractului de vânzare încheiat în Magazin, și nu ca un contract încheiat la distanță.

10. Vânzătorul își rezervă dreptul de a limita temporar disponibilitatea serviciului Omnichannel, fără a oferi un motiv în acest sens.

11. Încheierea contractului de vânzare prin utilizarea serviciului Omnichannel constituie încheierea contractului de vânzare în prezența ambelor părți în Magazin și nu influențează drepturile și obligațiile Clientului cu privire la încheierea contractului de vânzare în Magazin. Acest lucru înseamnă, în special, că drepturile Clientului cu privire la returnarea Bunurilor și la garanție (plângeri) vor fi exercitate în conformitate cu regulile care se aplică vânzărilor în Magazin; dreptul de a returna bunurile comandate prin serviciul Omnichannel se aplică bunurilor comandate în acest fel.

 

 

Termenii și condițiile Omnichannel privind prelucrarea datelor cu caracter personal

 

1. Termenii și condițiile următoare (denumite în continuare: „Termeni și condiții”) definesc regulile pentru prelucrarea datelor cu caracter personal cu privire la livrarea bunurilor, ca parte a serviciului Omnichannel.

2. Termenii utilizați în Termeni și condiții vor avea următoarele înțelesuri:

a) Operator de date – LPP ROMANIA FASHION S.R.L., având sediul în Bucureşti, Strada Sevastopol nr. 24, Et. 4, Birourile 1 şi 5 (401), Sector 1, înmatriculată la Registrul Comerţului din Bucureşti sub nr. J40/17329/2007 având CUI: RO22418650 (numit în cele ce urmează şi LPP RO)

b) Persoana împuternicită de către operator – persoană împuternicită de LPP pentru a prelucra datele cu caracter personal în scopurile serviciului Omnichannel; o listă cu Persoanele împuternicite de către operator este inclusă în Termeni și condiții;

c) Date cu caracter personal – date cu privire la o persoană fizică ce permit identificarea acelei persoane, furnizate de către persoana respectivă Operatorului de date în scopul utilizării serviciului Omnichannel;

d) Magazin – un magazin al mărcii Cropp, localizat pe teritoriul României;

e) Bunuri – orice bunuri mobile disponibile pentru vânzare în Magazin;

f) Client – persoană care utilizează serviciul Omnichannel, furnizând Date cu caracter personal Operatorului de date;

g) Omnichannel – sistem pentru comandarea de Bunuri și livrarea acestora către Client, conform termenilor și condițiilor descrise în prezentul document.

3. Clientul furnizează Datele sale cu caracter personal Operatorului de date exclusiv în scopul utilizării serviciului Omnichannel.

4. Clientul furnizează Datele cu caracter personal în momentul plasării unei comenzi în Magazin.

5. Angajatul Magazinului introduce Datele cu caracter personal utilizând un dispozitiv mobil, prin intermediul aplicației mobile Store Vision.

6. În orice moment, Clientul poate citi atât condițiile de exprimare a consimțământului cu privire la prelucrarea Datelor cu caracter personal, cât și drepturile Clientului privind prelucrarea Datelor cu caracter personal.

7. Varietatea Datelor cu caracter personal furnizate de către Client:

a) necesare pentru a presta serviciul Omnichannel prin ridicarea personală din magazin:

- prenume și nume;

- număr de telefon.

b) necesare pentru a presta serviciul Omnichannel printr-o companie de curierat aleasă de către Vânzător:

- prenume și nume;

- adresa de livrare;

- număr de telefon.

c) opțional:

- adresa de e-mail care, în cazul în care Clientul are un cont de utilizator pe platforma www.cropp.com/ro/ro/, va fi asociată cu acel cont pentru a oferi Clientului posibilitatea de a urmări stadiul comenzii.

8. Acordul pentru prelucrarea Datelor cu caracter personal în conformitate cu Termenii și condițiile este exprimat numai în mod voluntar.

9. Datele cu caracter personal furnizate de către Client sunt colectate și vor fi prelucrate de către Operatorul de date și de către Persoanele împuternicite de către operator numai cu scopul de a furniza serviciul Omnichannel.

10. În ceea ce privește Datele cu caracter personal, în orice moment, Clientul are dreptul de a:

a) retrage consimțământul cu privire la prelucrarea Datelor cu caracter personal, ceea ce nu va afecta corectitudinea acțiunilor luate în baza consimțământului exprimat – adică, în special, corectitudinea comenzilor plasate și a serviciilor prestate;

b) solicita ștergerea Datelor cu caracter personal, ceea ce nu va afecta corectitudinea acțiunilor luate în baza consimțământului exprimat – adică, în special, corectitudinea comenzilor plasate și a serviciilor prestate;

c) solicita restricționarea prelucrării Datelor cu caracter personal;

d) solicita transferarea Datelor cu caracter personal către o persoană indicată de către Client;

e) solicita furnizarea de informații de către Operatorul de date în scopul prelucrării Datelor cu caracter personal.

11. Operatorul de date declară că va șterge Datele cu caracter personal ale Clientului din aplicația Store Vision în termen de o lună, începând din ziua în care Clientul le-a furnizat Operatorului de date.

12. După plasarea unei comenzi, Datele cu caracter personal ale Clientului vor fi stocate de către Operatorul de date și de către Persoanele împuternicite de către operator, atât pentru perioada necesară revendicării oricăror pretenții ale fiecărei părți (de exemplu, revendicarea pretențiilor de garanție ale Clientului), cât și pentru perioada stipulată de reglementările aplicabile (de exemplu, reglementări fiscale) și nu vor fi prelucrate în scopuri care nu au fost menționate în prezentul alineat.

13. Pentru furnizarea corespunzătoare a serviciului Omnichannel, Operatorul de date va transfera Datele cu caracter personal ale Clientului către următoarele Persoane împuternicite de către operator:

a) Filiala Operatorului de date – LPP ROMANIA FASHION S.R.L., având sediul în Bucureşti, Strada Sevastopol nr. 24, Et. 4, Birourile 1 şi 5 (401), Sector 1, înmatriculată la Registrul Comerţului din Bucureşti sub nr. J40/17329/2007 având CUI: RO22418650 (numit în cele ce urmează şi LPP RO), cu privire la acceptarea comenzii și colectarea Datelor cu caracter personal ale Clientului

b) Firma de curierat – General Logistics Systems Romania SRL, Înregistrată la Registrul Comerţului, număr J32/1695/2007, Ștefan cel Mare Street, no. 3, Parc Industrial Șelimbăr 557260 Șelimbăr, Sibiu County Romania, Cod de identificare fiscală.: RO 216 11 392

14. Orice solicitări cu privire la prelucrarea, încălcarea sau presupusa încălcare a Datelor cu caracter personal trebuie să fie direcționate către Departamentul de relații cu clienții al Operatorului de date, prin una dintre metodele următoare:

a) trimițând un e-mail la adresa: [email protected]

b) prin poștă la adresa: LPP Romania Fashion SRL: Bucureşti, Str. Sevastopol nr. 24, Et. 4, Birourile 1 şi 5 (401), Sector 1, România

c) sunând la 0800 360 714.

 

Datele tale personale E sigur cu noi

Dragă client,

Pentru a proteja datele cu caracter personal pe care ni le-ai încredințat și având în vedere că Regulamentul 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului (UE), din 27 aprilie 2016, intră în vigoare la 25 mai 2018, dorim să te informăm că am făcut anumite schimbări în magazinul nostru online, care sunt legate de protecția acestor date.
Am dezvoltat noi Termeni și Condiții pentru magazinul online și o nouă politică de confidențialitate, ambele documente fiind valabile începând cu data de 25 mai 2018. Le vei putea citi pe site-ul nostru, www.cropp.com, accesând taburile: https://www.cropp.com/ro/ro/terms și https://www.cropp.com/ro/ro/privacy-policy. Aceste linkuri îţi vor sta la dispoziţie oricând vei vizita magazinul nostru online.
În conformitate cu regulamentul menționat mai sus, ai următoarele drepturi: de acces, de rectificare și de ștergere a datelor tale, , dreptul de a-ți retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor și dreptul de a te opune prelucrării datelor, dreptul de a restricționa /limita prelucrarea, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a obține intervenția umană în cazul unei decizii individuale automatizate și dreptul de a adresa o plângere autorității de supraveghere a prelucrării datelor. Ne-am adaptat magazinul online la noile cerințe legale. Datele tale rămân în siguranță.
Dacă ai întrebări sau nelămuriri, ne poți contacta oricând la adresa: Bucureşti, Strada Sevastopol nr. 24, Et. 4, Birourile 1 şi 5 (401), Sector 1, e-mail: [email protected] / [email protected]