Splošni pogoji in določila Omnichannel

 

1. Naslednji Pogoji in določila poslovanja (v nadaljnjem besedilu "Pogoji in določila") določajo pravila za zagotavljanje storitve Omnichannel, ki vključuje dostavo blaga, ki ga kupec naroči na lokacijo, ki jo določi stranka.

 

2. Pogoji in določila veljajo izključno za prodajo blaga v trgovinah z blagovno znamko Cropp na ozemlju Republike Slovenije, ki ne vključujejo outlet trgovin.

 

3. Izrazi, uporabljeni v pogojih in določilih, imajo naslednji pomen:

 

a) Prodajalec - Reserved Fashion d.o.o. s sedežem v Ljubljani, Leskoškova c. 2, davčna številka SI: 76448487, registrska številka: 819228600

b) Trgovina - trgovina blagovne znamke Cropp na ozemlju Republike Slovenije.

c) Blago - katero koli prenosno blago, ki je na voljo za prodajo v trgovini.

d) Kupec - oseba, ki kupuje blago / oseba, ki se zanima za nakup blaga.

e) Omnichannel - storitev, ki jo Prodajalec nudi Kupcu, da lahko prevzame blago, ki ga Kupec naroči v skladu z opisanimi pogoji.

 

4. Kupec lahko uporablja storitev Omnichannel, če izdelek, ki ga zanima, ni na voljo v trgovini, kjer je Kupec takrat. Storitve Omnichannel ni mogoče uporabiti za dostavo blaga, ki je na voljo v trgovini v času, ko je Kupec v njej.

 

5. Predpogoj za uporabo storitve Omnichannel je, da je izdelek, za katerega je Kupec zainteresiran, ni na voljo v Prodajalčevem skladišču v velikosti, ki jo navede Kupec.

6. Blago, ki ga naroči Kupec, bo dostavljeno v skladu z njegovimi željami na enega od naslednjih načinov:

 

a) V navedeni trgovini na ozemlju Republike Slovenije, kjer jo bo kupec osebno prevzel - osebni prevzem.

b) Prek kurirske službe, ki jo izbere Prodajalec - na stroške Prodajalca.

 

7. Za dostavo v skladu s tukaj navedenimi pogoji in določbami mora Kupec Prodajalcu posredovati podatke, potrebne za dostavo, ki so:

 

a) V primeru osebnega prevzema - ime, priimek in telefonska številka.

b) V primeru kurirske službe - ime, priimek, naslov, kjer bo Kupec prevzel naročeno blago in telefonsko številko.

Ti podatki so potrebni za sklenitev in pravilno izvajanje pogojev prodajne pogodbe. Podatke bo Prodajalec obdeloval na podlagi "Pogojev za obdelavo osebnih podatkov znotraj storitve Omnichannel".

8. Vsa obvestila v zvezi z procesiranjem naročila, ki je del storitve Omnichannel, bodo poslana s pošiljanjem sporočil na telefonsko številko, ki jo Kupec navede med naročilom.

9. Če ima Kupec aktiven račun na spletni platformi www.cropp.com, lahko dodatno navede svoj elektronski naslov. To kupcu omogoča, da za spremljanje stanja naročila s funkcijo, ki jo ponuja servisna platforma Omnichannel. Ta možnost ne vpliva na dejstvo, da se storitev Omnichannel izvaja na podlagi prodajne pogodbe, podpisane v trgovini, in ne kot pogodbe, sklenjene na daljavo.

10. Prodajalec si pridržuje pravico, da začasno omeji dostopnost Omnichannela, ne da bi navedel razlog za to.

11. Sklepanje prodajne pogodbe prek storitve Omnichannel se šteje za enako kot sklenitev prodajne pogodbe v navzočnosti obeh strank v trgovini in ne vpliva na pravice in obveznosti Kupca iz prodajne pogodbe, sklenjene v trgovini . To pomeni, da Kupec uveljavlja pravice v zvezi z vračilom blaga in pravice v zvezi z garancijo (ugovori) v skladu s pravili, povezanimi s prodajo v trgovinah; pravica do vračila blaga, naročenega prek storitve Omnichannel, velja za vse blago, naročeno na ta način.

 

Pogoji in določila za obdelavo osebnih podatkov v storitvi Omnichannel

 

1. Naslednji Pogoji in določila poslovanja (v nadaljnjem besedilu "Pogoji in določila") določajo pravila za obdelavo osebnih podatkov, povezanih z dostavo blaga v okviru storitve Omnichannel.

 

2. Izrazi, uporabljeni v pogojih, imajo naslednji pomen:

 

a) Upravljalec obdelave podatkov - Reserved Fashion d.o.o. s sedežem v Ljubljani, Leskoškova c. 2, davčna številka SI: 76448487, registrska številka: 819228600.

b) Izvajalec obdelave - organizacija, ki ji je družba Reserved Fashion d.o.o. zaupala obdelavo osebnih podatkov, zbranih za zagotavljanje storitve Omnichannel; seznam izvajalcev  je priložen pogojem.

c) Osebni podatki - podatki, povezani s fizično osebo, ki omogočajo njeno identifikacijo in ki jih fizična oseba posreduje upravljavcu obdelave podatkov za namen uporabe storitve Omnichannel.

d) Trgovina – trgovina Cropp na ozemlju Republike Slovenije.

e) Blago - katerokoli blago, ki se prodaja v trgovini.

f) Kupec - oseba, ki uporablja storitev Omnichannel in svoje osebne podatke posreduje upravljalcu obdelave podatkov.

g) Omnichannel - sistem za naročanje blaga in dostavo blaga kupcu v skladu s tukaj opisanimi pogoji.

 

3. Stranka posreduje osebne podatke upravljavcu podatkov samo za namene uporabe storitve Omnichannel.

 

4. Kupec posreduje osebne podatke med naročilom v trgovini.

 

5. Zaposleni v trgovini shranjujejo osebne podatke v mobilni napravi prek aplikacije Store Vision.

 

6. Kupec lahko prebere kadar koli pogoji za odobritev soglasja za obdelavo osebnih podatkov, pa tudi pravice Kupca, povezane z obdelavo njegovih osebnih podatkov.

 

7. Osebni podatki, ki jih zagotovi kupec, vključujejo naslednje:

a) podatki, potrebni za osebno prevzem v trgovini Omnichannel:

- ime in priimek

- telefonska številka

b) informacije, potrebne za zagotavljanje storitve Omnichannel prek kurirske službe, ki jo izbere prodajalec:

- ime in priimek

- naslov za dostavo

- telefonska številka

c) neobvezno:

- e-poštni naslov, ki je v primeru, da ima kupec račun na platformi www.cropp.com, povezan s tem računom, tako da lahko kupec spremlja stanje naročila.

 

8. Soglasje za obdelavo osebnih podatkov v skladu s pogoji je podano prostovoljno.

 

9. Osebne podatke, ki jih posreduje Kupec, zbirajo in obdelujejo upravljavec in izvajalec podatkov samo z namenom zagotavljanja storitve Omnichannel.

 

10. Glede osebnih podatkov ima Kupec kadarkoli pravico do:

a) Preklica soglasja za obdelavo osebnih podatkov, kar ne bo vplivalo na pravilnost kakršnih koli ukrepov, sprejetih na podlagi danega soglasja, torej predvsem na pravilnost naročil in opravljenih storitev.

b) Zahtevo izbrisa osebnih podatkov, kar ne bo vplivalo na pravilnost kakršnih koli ukrepov, sprejetih na podlagi danega soglasja, torej predvsem na pravilnost naročil in opravljenih storitev.

c) Omejitve obdelave osebnih podatkov.

d) Zahteva prenosa osebnih podatkov v organizacijo, ki jo določi stranka.

e) Zahteva od upravljavca podatkov, da predloži informacije o obsegu obdelave osebnih podatkov.

 

11. Upravljalec obdelave podatkov izjavlja, da bo osebne podatke kupca izbrisal iz mobilne aplikacije Store Vision v enem mesecu od dneva, ko jih je stranka dala upravljalcu v  obdelavo.

12. Po naročilu bo upravljalec podatkov in izvajalec osebnih podatkov informacije hranili za obdobje, potrebno za procesiranje vseh zahtevkov posamezne stranke (npr. Izpolnitev garancijskih zahtev Kupca), v času, ki je določen z veljavnimi predpisi ( npr. davčni predpisi) ter jih ne bo uporabljal v druge namene.

13. Da bi zagotovil pravilno izvajanje storitve Omnichannel, bo upravljalec osebne podatke kupca prenesel naslednjim izvajalcem:

 

a) podružnica upravljalca obdelave podatkov Reserved Fashion d.o.o. s sedežem v Ljubljani, Leskoškova c. 2, davčna številka SI: 76448487, registrska številka: 819228600, Datum vpisa v register 25.4.2018

b) kurirska služba GLS General Logistics Systems Slovenia, logistične storitve d.o.o.
S sedežem: Cesta v Prod 84, 1260 Ljubljana, Matična številka:1538217000 ID za DDV:SI74531891

14. Vse zahteve z obdelavo osebnih podatkov, kršitvijo osebnih podatkov ali domnevno kršitvijo osebnih podatkov je potrebno nasloviti na službo za pomoč strankam upravljalcu obdelave podatkov:

a) z elektronskim sporočilom na: support.si@cropp.com ali office.slovenia@lppsa.com

a) s pošiljanjem pošte na naslov: Reserved Fashion d.o.o., Leskoškova 2, 1000 Ljubljana

c) s klicem na brezplačno številko službe za pomoč strankam +386 1 8280 443

 

Posodobitev pravilnika o zasebnosti!

Nenehno iščemo nove rešitve, da bi bolje izpolnili vaša pričakovanja pri uporabi naše storitve. Spoštujemo vašo zasebnost in skrbimo za zaščito vaših podatkov. V zvezi s posodobitvijo storitve vas zato prosimo, da si preberete novo različico politike zasebnosti, v kateri pojasnjujemo načela ravnanja z osebnimi podatki, obseg njihove obdelave ter pravice in obveznosti, ki jih imate v zvezi s tem.