ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА

„Аз / Ние [*] уведомявам(е), че аз / ние [*] анулираме моя [*] договор за продажба на следните стоки [*] / за доставка на следната услуга [*]:

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

поръчано на [*] _________________________ получено на [*] _________________________

с номер на поръчка [**] ________________________,

номер на фактура / разписка [**] ________________________.

Име на потребителя (ите) _________________________

Адрес на потребител (и) _________________________

Подпис на потребител (и) _________________________

(само ако този формуляр е уведомен на хартия)

Дата _________________________

 

[*] Изтрийте според случая.

[**] Предоставянето на тези данни не е необходимо, но това ще направи процеса на изтегляне по-лесен и бърз. "

Актуализация на политиката за поверителност!

Ние непрекъснато търсим нови решения, за да отговорим по-добре на вашите очаквания, когато използвате нашитe услуги. Уважаваме вашата поверителност и се грижим за защитата на личната ви информация, затова във връзка с актуализирането ѝ ви молим да се запознаете с новата версия на Политиката за поверителност, където представяме принципите за работа с лични данни, обхвата на тяхната обработка и правата и задълженията, които имате във връзка с това.