Izjava o odustajanju od Ugovora na daljinu

 

Kontakt adresa:

Cropp CROATIA d.o.o.

Stupničke šipkovine 22,

10255 Donji Stupnik

Croatia

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, na 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(podaci klijenta)

 

U skladu sa Zakonom o obveznim odnosima, Zakonom o zaštiti potrošača, a koji se odnose na odgovornost za štetu nastalu na proizvodu, ovime izjavljujem da se povlačim iz ugovora koji sam zaključio putem Cropp internet trgovine (www.cropp.com/hr/hr) kojom upravlja LPP Croatia d.o.o. Asvenija Dubrovnik 16, Zagreb u vezi sa sljedećim proizvodima koji su predmet narudžbe (br.narudžbe) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ili računa (br. Računa) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ i koji su mi dostavljeni dana _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Broj narudžbe _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _*

Broj računa _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _*

* Pružanje tih podataka učinit će proces povrata jednostavnijim i bržim.

Robu prilažem u nepromijenjenom stanju.

Nadoknadite mi njihovu kupovnu cijenu prijenosom:

- na račun kreditne kartice koja je korištena za izvršenje plaćanja, ili

- na broj računa: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

- Vraćam robu u Cropp trgovinu, molim povrat na račun _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Datum i potpis: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Vraćam robu u Cropp trgovinu, molim povrat na račun_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Ažuriranje pravila o privatnosti!

Stalno tražimo nova rješenja kako bismo bolje odgovorili na vaša očekivanja pri korištenju naše usluge. Poštujemo Vašu privatnost i brinemo o zaštiti Vaših podataka, stoga Vas u vezi s ažuriranjem rada Servisa molimo da pročitate novu verziju Pravila privatnosti, gdje predstavljamo načela postupanja s osobnim podacima, opseg njihove obrade te prava i obveze koje imate u vezi s tim.