Uvjeti usluge Omnichannel

 

1. Sljedećim se uvjetima (u nastavku: „Uvjeti”) određuju pravila pružanja usluge Omnichannel koja se temelji na dostavi dobara koje je naručio kupac na lokaciju koju je isti kupac odredio.

2. Uvjeti se odnose isključivo na prodaju dobara u trgovinama robne marke Cropp koje se nalaze na teritoriju Republike Hrvatske, uz izuzetak tvorničkih trgovina („outlet” trgovina).

3. Pojmovi u ovim Uvjetima nose sljedeća značenja:

a) prodavatelj – LPP Croatia d.o.o., Avenija Dubrovnik 16, 10160 Zagreb, Hrvatska, HR46556562723

b) trgovina – trgovina robne marke Cropp koja se nalazi na teritoriju Republike Hrvatske

c) dobra – bilo koja pokretna imovina koja se prodaje u trgovini

d) kupac – osoba koja kupuje dobra / osoba koju zanima kupnja dobara

e) Omnichannel – usluga koju nudi prodavatelj kako bi kupcu omogućio primanje dobara koja je kupac naručio u skladu s ovdje opisanim uvjetima.

4. Kupac se može koristiti uslugom Omnichannel kada proizvod koji ga zanima nije dostupan među dobrima u trgovini u kojoj se kupac u tom trenutku nalazi. Nije moguće koristiti se uslugom Omnichannel za dostavu dobara koja su dostupna u trgovini u trenutku kada se kupac nalazi u toj trgovini.

5. Usluga Omnichannel može se pružiti pod uvjetom da je proizvod koji zanima kupca, u veličini koju je kupac naznačio, dostupan u skladištima prodavatelja.

6. Dobra koja je naručio kupac dostavit će putem jedne od sljedećih metoda po izboru kupca:

a) u naznačenu trgovinu na teritoriju Republike Hrvatske, a kupac će ih zatim osobno preuzeti – metoda osobnog preuzimanja

b) putem kurirske službe po izboru prodavatelja – na trošak prodavatelja.

7. Kako bi se dostava mogla izvršiti u skladu s ovdje navedenim uvjetima, kupac prodavatelju dostavlja podatke potrebne za dostavu i to:

a) u slučaju osobnog preuzimanja – ime, prezime i telefonski broj

b) u slučaju dostave putem kurirske službe – ime, prezime i adresa na koju će se dostaviti naručena dobra te telefonski broj.

Ti su podaci potrebni za sklapanje i ispravnu provedbu kupoprodajnog ugovora. Te će podatke obraditi prodavatelj na temelju „Uvjeta obrade osobnih podataka usluge Omnichannel”.

8. Svaka obavijest koja se odnosi na provedbu narudžbe u sklopu usluge Omnichannel izvršit će se slanjem SMS poruke na telefonski broj koji je kupac dostavio tijekom postupka naručivanja.

9. Ako kupac ima aktivan korisnički račun i na platformi www.cropp.com/hr/hr/, može navesti i svoju adresu e-pošte. Na taj način kupac može iskoristiti funkcije koje ta platforma nudi za uslugu Omnichannel isključivo u svrhu praćenja statusa narudžbe. Ta mogućnost ne utječe na činjenicu da se usluga Omnichannel provodi kao rezultat sklapanja kupoprodajnog ugovora u trgovini, a ne ugovora koji se sklapa na daljinu.

 

10. Prodavatelj zadržava pravo privremeno ograničiti dostupnost usluge Omnichannel, a da pritom za to ne mora navesti razlog.

11. Sklapanje kupoprodajnog ugovora uporabom usluge Omnichannel sklapanje je kupoprodajnog ugovora u nazočnosti obje ugovorne strane te ne utječe na prava i obveze kupca povezane sa sklapanjem kupoprodajnog ugovora u trgovini. To osobito znači da se prava kupca povezana s povratom dobara te prava kupca povezana s jamstvom (prigovori) ostvaruju u skladu s pravilima koja se odnose na prodaju u trgovinama; pravo na povrat dobara naručenih putem usluge Omnichannel odnosi se na sva dobra naručena na taj način.

 

Uvjeti obrade osobnih podataka usluge Omnichannel

 

1. Sljedećim se uvjetima (u nastavku: „Uvjeti”) određuju pravila za obradu osobnih podataka u vezi s dostavom dobara u sklopu usluge Omnichannel.

2. Pojmovi u ovim Uvjetima nose sljedeća značenja:

a) voditelj obrade – LPP Croatia d.o.o., Avenija Dubrovnik 16, 10160 Zagreb, Hrvatska, HR46556562723

b) izvršitelj obrade – pravni subjekt kojem je društvo LPP povjerilo obradu osobnih podataka prikupljenih u svrhe usluge Omnichannel; popis izvršitelja obrade navodi se u Uvjetima

c) osobni podaci – podaci koji se odnose na fizičku osobu koji omogućavaju utvrđivanje identiteta te osobe, a dostavlja ih dotična osoba voditelju obrade u svrhu korištenja uslugom Omnichannel

d) trgovina – trgovina robne marke Cropp koja se nalazi na teritoriju Republike Hrvatske

c) dobra – bilo koja dobra koja se prodaju u trgovini

f) kupac – osoba koja se koristi uslugom Omnichannel te voditelju obrade dostavlja osobne podatke

g) Omnichannel – sustav za naručivanje dobara i dostavu tih dobara kupcu u skladu s ovdje opisanim uvjetima.

3. Kupac voditelju obrade dostavlja svoje osobne podatke isključivo u svrhu korištenja uslugom Omnichannel.

4. Kupac svoje osobne podatke dostavlja tijekom postupka naručivanja u trgovini.

5. Zaposlenik trgovine unosi osobne podatke putem aplikacije Store Vision na mobilnom uređaju.

 

6. Kupac u svakom trenutku može pročitati uvjete pružanja suglasnosti za obradu osobnih podataka, kao i vlastita prava povezana s obradom osobnih podataka.

7. Vrste osobnih podataka koje dostavlja kupac:

a) koji su potrebni za pružanje usluge Omnichannel putem osobnog preuzimanja u trgovini:

- ime i prezime

- broj telefona

b) koji su potrebni za pružanje usluge Omnichannel putem kurirske službe po izboru prodavatelja:

- ime i prezime

- adresa za dostavu

- broj telefona

c) neobavezni podaci:

- adresa e-pošte koja se, ako kupac ima korisnički račun na platformi www.cropp.com/hr/hr/, povezuje s tim računom te se kupcu na taj način omogućava praćenje statusa narudžbe.

8. Suglasnost za obradu osobnih podataka u skladu s Uvjetima daje se potpuno dobrovoljno.

9. Osobne podatke koje dostavi kupac prikupljaju i obrađuju voditelj obrade i izvršitelji obrade isključivo u svrhu pružanja usluge Omnichannel.

10. Kad je riječ osobnim podacima, kupac u svakom trenutku ima pravo:

a) povući suglasnost koju je dao za obradu osobnih podataka, što neće utjecati na ispravnost bilo koje radnje provedene na temelju dane suglasnosti, tj. posebice na ispravnost izvršenih narudžbi i pruženih usluga

b) zatražiti brisanje osobnih podataka, što neće utjecati na ispravnost bilo koje radnje provedene na temelju dane suglasnosti, tj. posebice na ispravnost provedenih narudžbi i pruženih usluga

c) zatražiti ograničenje obrade osobnih podataka

d) zatražiti prijenos osobnih podataka subjektu kojeg je naznačio kupac

e) od voditelja obrade zatražiti informacije o opsegu obrade osobnih podataka.

11. Voditelj obrade obvezuje se obrisati osobne podatke kupca iz aplikacije Store Vision u roku od mjesec dana od datuma na koji ih je kupac dostavio voditelju obrade.

12. Nakon izvršavanje narudžbe voditelj obrade i izvršitelji obrade pohranjuju osobne podatke kupca na razdoblje potrebno za provedbu bilo kojeg zahtjeva svake ugovorne strane (primjerice, provedbu jamstvenih zahtjeva kupca) te na razdoblje propisano primjenjivim propisima (primjerice, poreznim propisima), a ti osobni podaci neće se obrađivati u svrhe koje nisu navedene u ovom stavku.

13. U svrhu ispravnog pružanja usluge Omnichannel voditelj obrade prenijet će osobne podatke kupca sljedećim izvršiteljima obrade:

a) društvu kćeri voditelja obrade LPP Croatia d.o.o., Avenija Dubrovnik 16, 10160 Zagreb, Hrvatska, HR46556562723, u vezi s prihvaćanjem narudžbe i prikupljanjem osobnih podataka kupca

b) kurirskoj službi – General Logistics Systems Croatia d.o.o., 10360 Popovec, Varazdinska 116, Hrvatska, Komercijalni registar: 080852963.

14. Bilo koji zahtjev povezan s obradom, povredom ili sumnjom na povredu osobnih podataka treba se uputiti Odjelu za korisničku podršku voditelja obrade na jedan od sljedećih načina:

a) slanjem e pošte na adresu: [email protected]

b) slanjem pošte na adresu: LPP Croatia d.o.o., Avenija Dubrovnik 16. 10160 Zagreb, Hrvatska

c) pozivom na broj 0800 4419