NAUDAS ATMAKSAS UN PREČU APMAIŅAS NOTEIKUMI CROPP MAZUMTIRDZNIECĪBAS VEIKALOS

§ 1

1. Šie Noteikumi (turmāk tekstā - “Noteikumi”) nosaka Cropp mazumtirdzniecības veikalos iegādāto preču apmaiņas principus.

2. Noteikumi nav piemērojami Outlet veikaliem un Tiešsaistes veikalam, kurā tiek pārdoti Cropp zīmola produkti.

 

§ 2

Šeit minētajiem terminiem ir šāda nozīme:

1. Pārdevējs - LPP S.A., juridiskā adrese Gdaņska, 80-769. ul. Łąkowa 39/44.

2. Preces - visi produkti, kas iegādāti Cropp Mazumtirdzniecības veikalos, kas atrodas Latvijā.

3. Cropp Mazumtirdzniecības veikals - Cropp zīmola mazumtirdzniecības veikals, kas atrodas Latvijā.

4. Preču apmaiņa - iegādāto produktu apmaiņa pret identisku produktu ar citu izmēru vai krāsu.

 

§3

1. Katrs Klients ir tiesīgs 14 dienu laikā kopš pirkuma datuma (t.i. Sākot ar nākamo dienu pēc datuma, kas čekā / PVN rēķinā norādīts kā pārdošanas datums) veikt preces maiņu Cropp Mazumtirdzniecības veikalā. Pēc iepriekš minētā perioda apmaiņai  netiks pieņemta.

2. Apmaiņai ir pieņemamas šādas preces:

a. Produkti bez valkāšanas vai lietojuma pazīmēm;

b. produkti bez bojājumiem;

c. produkti, kuriem vēl ir klāt preču zīmes un etiķetes, kas nav bojātas, kuras produktam pievienojis Pārdevējs, un kas neizskatās kā iepriekš noņemtas vai atkārtoti pievienotas;

d. Produkti oriģinālā, nebojātā iepakojumā, ja tāds ticis sniegts. Apmaiņai nav pieņemamas šādas preces:

Apakšveļa (biksītes); peldkostīmus

preces, kas iegādātas Outlet veikalos;

preces, kas nav iegādātas Latvijā;

preces, kas iegādātas ar īpašiem nosacījumiem, piemēram, bojāti produkti.

4. Preču apmaiņu var veikt tikai tajā Veikalā, kurā veikts konkrētais pirkums. Preču apmaiņa tiks veikta tikai tad, kad tiks uzrādīts oriģinālais čeks vai PVN rēķins, un, ja maksājums tika veikts ar karti, tad jāuzrāda arī kartes maksājuma pastiprinājums no termināla.

 

5. Kad preces ir pieņemtas apmaiņai, Klients:

a. punktos 4 § 3 minēto čeku uzrāda Pārdevējam izskatīšanai. Pārdevējs čekā veic atzīmi par produkta apmaiņu. Oriģinālais čeks paliek pie Klienta.

b. sniedz Pārdevējam oriģinālo PVN rēķinu. Klients saņem labotu rēķinu. Oriģinālais PVN rēķins tiek atgriezts Klientam.

 

§ 4

1. Jebkādas sūdzības vai iebildumi saistībā ar Noteikumu izpildi ir rakstiski jāiesniedz Pārdevēja adresē, kas norādīta1. punktā, §2, trīs dienu laikā kopš notikuma, kas ir sūdzības pamatā.

2. Noteikumi atrodami Cropp veikalos vai tiešsaistē, tīmekļa vietnē www.Cropp.com

3. Noteikumi ir spēkā no 2015. gada 12. maija uz nenoteiktu laika posmu.