800600109

Smluvní podmínky služby Omnichannel

 

1. Níže uvedené smluvní podmínky (dále jen „smluvní podmínky“) představují pravidla poskytování služby Omnichannel, která sestává z doručení zboží objednaného zákazníkem na místo tímto zákazníkem uvedené.

2. Tyto smluvní podmínky se vztahují pouze na prodej zboží v prodejnách značky Cropp nacházejících se na území České republiky s výjimkou outletových prodejen.

3. Pojmy používané v těchto smluvních podmínkách mají tento význam:

a. Prodejce – společnost LPP Czech Republic, s.r.o., zapsaná o obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 88159, sídlem Praha 9 – Prosek, Prosecká 852/66, PSČ 19000, identifikační číslo 26698714, se zcela splaceným základním kapitálem ve výši 13.200.000,- Kč.

b. Prodejna – prodejna značky Cropp nacházející se na území státu České republiky.

c. Zboží – jakékoli movité zboží, které je v prodejně nabízeno k prodeji.

d. Zákazník – osoba, která zboží koupila nebo má o jeho nákup zájem.

e. Omnichannel – služba, kterou prodejce poskytuje, aby zákazníkovi umožnil obdržet za zde uvedených smluvních podmínek zákazníkem objednané zboží.

4. Zákazník může službu Omnichannel využít, jestliže produkt, o nějž má zájem, není v prodejně, kde se zákazník právě nachází, v danou chvíli k dispozici. Službu Omnichannel není možné využít k doručení zboží, které je v okamžiku zákazníkovy návštěvy v prodejně k dispozici.

5. Službu Omnichannel lze poskytnout za podmínky, že produkt, o nějž má zákazník zájem, je v zákazníkem určené velikosti v prodejcových skladech dosud k dispozici.

6. Zboží objednané zákazníkem bude podle zákazníkova výběru doručeno jednou z těchto metod:

a. Do uvedené prodejny na území státu České republiky, kde si jej poté zákazník osobně vyzvedne – osobní vyzvednutí.

b. Prostřednictvím doručovací společnosti vybrané prodejcem – na náklady prodejce.

7. Aby bylo možno doručení za zde uvedených podmínek provést, předá zákazník prodejci údaje k tomu nezbytné:

a. V případě osobního vyzvednutí – jméno, příjmení a telefonní číslo.

b. V případě doručení kurýrem – jméno, příjmení, telefonní číslo a adresu, na kterou bude zákazníkovi objednané zboží doručeno.

Tyto údaje jsou nezbytné k uzavření a náležitému uskutečnění prodejní smlouvy. Tyto údaje budou prodejcem zpracovány v souladu se „Zásadami zpracování osobních údajů v rámci služby Omnichannel“.

8. Veškerá oznámení týkající se realizace objednávky v rámci služby Omnichannel budou doručena textovou zprávou zaslanou na telefonní číslo, které zákazník uvede při podání objednávky.

9. Pokud má zákazník aktivní uživatelský účet na platformě www.cropp.com, může volitelně uvést i svoji e-mailovou adresu. Díky tomu bude zákazník moci využívat funkce nabízené touto platformou pro službu Omnichannel, a to výhradně pro účely sledování stavu objednávky. Tato možnost nemá vliv na skutečnost, že je služba Omnichannel vykonávána jako následek prodejní smlouvy uzavřené v prodejně, a nejde tedy o smlouvu uzavřenou na dálku.

10. Prodejce si vyhrazuje právo dočasně omezit dostupnost služby Omnichannel, a to bez uvedení důvodu.

11. Uzavření prodejní smlouvy s využitím služby Omnichannel představuje uzavření prodejní smlouvy při osobní přítomnosti obou stran v prodejně a nemá vliv na zákazníkova práva a povinnosti související s uzavřením prodejní smlouvy v prodejně. To zejména znamená, že zákazníkova práva související s vrácením zboží a jeho práva týkající se záruky (stížností) budou uplatňována podle pravidel platných pro prodej v prodejnách; právo vrátit zboží objednané prostřednictvím služby Omnichannel se vztahuje na veškeré zboží objednané tímto způsobem.

 

 

Zásady zpracování osobních údajů v rámci služby Omnichannel

 

1. Níže uvedené zásady (dále jen „zásady“) představují pravidla zpracování osobních údajů v souvislosti s doručením zboží v rámci služby Omnichannel.

2. Pojmy používané v těchto zásadách mají tento význam:

Správce osobních údajů – společnost LPP Czech Republic, s.r.o., zapsaná o obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 88159, sídlem Praha 9 – Prosek, Prosecká 852/66, PSČ 19000, identifikační číslo 26698714.

Zpracovatel – subjekt, kterému společnost LPP Czech Republic, s.r.o. svěřila zpracování osobních údajů, získaných v rámci služby Omnichannel. Seznam zpracovatelů je součástí těchto zásad.

Osobní údaje – údaje týkající se fyzické osoby, které umožňují její identifikaci a které byly touto osobou správci osobních údajů poskytnuty v rámci využití služby Omnichannel.

Prodejna – prodejna značky Cropp nacházející se na území státu České republiky.

Zboží – jakékoli zboží, které je v prodejně nabízeno k prodeji.

Zákazník – osoba využívající službu Omnichannel, která správci údajů poskytla své osobní údaje.

Omnichannel – systém objednávání zboží a jeho doručování zákazníkovi za zde uvedených smluvních podmínek.

3. Zákazník správci údajů poskytuje své osobní údaje pouze za účelem využití služby Omnichannel.

4. Zákazník své osobní údaje poskytuje v okamžiku provedení objednávky v prodejně.

5. Zaměstnanec prodejny osobní údaje zadá pomocí mobilního zařízení a mobilní aplikace Store Vision.

6. Zákazník si může kdykoli přečíst podmínky poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů, jakožto i svá práva v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů.

7. Osobní údaje poskytnuté zákazníkem:

a. nezbytné k uskutečnění služby Omnichannel formou osobního převzetí v prodejně:

- jméno a příjmení

- telefonní číslo.

b. nezbytné k uskutečnění služby Omnichannel formou dodání doručovací společností vybranou prodejcem:

- jméno a příjmení,

- adresa pro doručení,

- telefonní číslo.

c. volitelně:

- e-mailová adresa, která bude, má-li zákazník uživatelský účet na platformě www.cropp.com/cz/cz/, s tímto účtem spojena tak, aby zákazník mohl sledovat stav objednávky.

8. Souhlas se zpracováním osobních údajů podle smluvních podmínek je poskytnut zcela dobrovolně.

9. Osobní údaje poskytnuté zákazníkem jsou shromažďovány a zpracovávány správcem údajů a zpracovatelem údajů výhradně pro účely poskytnutí služby Omnichannel.

10. Ohledně svých osobních údajů má zákazník kdykoli právo:

a. Stáhnout souhlas se zpracováním osobních údajů, což neovlivní správnost jakékoli činnosti již provedené na základě tohoto souhlasu – tedy zejména správnost provedených objednávek a poskytnutých služeb.

b. Vyžádat si vymazání svých osobních údajů, což neovlivní správnost jakékoli činnosti již provedené na základě tohoto souhlasu – tedy zejména správnost provedených objednávek a poskytnutých služeb.

c. Vyžádat si omezení zpracování svých osobních údajů.

d. Vyžádat si předání osobních údajů subjektu uvedenému zákazníkem.

e. Vyžádat si, aby mu správce údajů sdělil, jaký je rozsah zpracování jeho osobních údajů.

11. Správce údajů prohlašuje, že zákazníkovy osobní údaje budou správcem z aplikace Store Vision vymazány do jednoho měsíce ode dne, kdy je zákazník správci dat poskytl.

12. Po podání objednávky budou zákazníkovy osobní údaje správcem údajů a zpracovatelem údajů uchovávány po dobu nezbytnou k uplatnění veškerých případných nároků jakékoli ze stran (například uplatnění zákazníkových záručních nároků), jakožto i po dobu vyžadovanou platnými předpisy (například daňovými zákony). Nebudou zpracovávány pro účely neuvedené v tomto odstavci.

13. Pro potřeby náležitého uskutečnění služby Omnichannel předá správce údajů zákazníkovy osobní údaje těmto zpracovatelům:

a. Pobočka správce údajů LPP Czech Republic, s.r.o., zapsaná o obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 88159, sídlem Praha 9 – Prosek, Prosecká 852/66, PSČ 19000, identifikační číslo 26698714 v souvislosti s přijetím objednávky a získáním zákazníkových osobních údajů.

b. Doručovací společnost – General Logistics Systems Czech Republic s.r.o., Průmyslová 5619/1, 586 01 Jihlava Czech Republic, zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 66184.

14. Veškeré požadavky týkající se zpracování, úniku nebo podezření z úniku osobních údajů je třeba sdělit Oddělení služeb zákazníkům správce údajů, a to některým z těchto způsobů:

a. E-mailem na adresu: [email protected]

b. Klasickou poštou na adresu: LPP Czech Republic, s.r.o., Praha 9 – Prosek, Prosecká 852/66, PSČ 19000

c. Telefonicky na číslo 800 600 109

Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí

Vážený zákazníku,

abychom ochránili Vaše osobní údaje, které jste nám svěřili a vzhledem k nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. dubna 2016 vcházející v platnost dne 25. května 2018, bychom Vás s ohledem na Vaši bezpečnost rádi informovali, že jsme provedli určité změny v našem internetovém obchodě, které jsou spojeny s ochranou těchto údajů.

Vytvořili jsme nové obchodní podmínky a zásady ochrany osobních údajů, oba dokumenty platné od 25. května 2018. Budete si je moci přečíst na naší stránce https://www.cropp.com, záložky https://www.cropp.com/cz/cz/terms a https://www.cropp.com/cz/cz/privacy-policy. Odkazy na tyto dokumenty budou také dostupné kdykoliv budete dávat souhlas se zpracováním osobních údajů nebo s obchodními podmínkami při návštěvě našich stránek.

Podle daného nařízení budete mít kromě práv na přístup, úpravu a vymazání Vašich údajů další práva vyplývající z tohoto nařízení, jako například: právo požádat o vymazání Vašich údajů, právo odvolat souhlas ke zpracování údajů a právo zamítnout zpracování údajů. Přizpůsobili jsme náš obchod novým požadavkům. Vaše údaje zůstanou v bezpečí.

V případě dotazů či pochybností nás neváhejte kontaktovat.