Regulamin promocji -20% na zakupy powyżej 120PLN | TRESHOLD

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ ODBYWAJĄCEJ SIĘ POD HASŁEM „-20% na zakupy od 120 PLN” 

§ 1

 1. Niniejszy Regulamin określa wiążące każdego Uczestnika Akcji Promocyjnej, zasady nabywania produktów z rabatem w wysokości 20%, liczonym od ceny sprzedaży (dalej „Rabat”). Organizatorem Akcji Promocyjnej jest LPP S.A. z siedzibą w Gdańsku ul. Łąkowa 39-44 (dalej „Organizator”).
 2. Promocja trwać będzie w okresie 17.03.2023 - 22.03.2023, z zastrzeżeniem §7.
 3. Miejscem Promocji jest sklep internetowy Cropp znajdujący się pod adresem https://www.cropp.com/pl/pl/.

 

§ 2

Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają:

 1. Akcja Promocyjna - przygotowana przez Organizatora oferta sprzedaży kolekcji Cropp, na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie. Akcja Promocyjna przeprowadzana jest pod hasłem „-20% na zakupy od 120 PLN”. Akcja promocyjna nie łączy się z innymi promocjami, upustami, rabatami itp.
 2. Sklep Internetowy Cropp -  miejsce sprzedaży produktów objętych akcją promocyjną, znajdujące się pod adresem: https://www.cropp.com/pl/pl/.
 3. Uczestnik Promocji - pełnoletnia osoba fizyczna (lub osoba fizyczna, która ukończyła lat 13 (trzynaście) legitymująca się zgodą rodziców lub opiekunów chyba, że zgoda taka w świetle obowiązujących przepisów nie jest konieczna), która akceptuje niniejszy Regulamin.

 

§3

Sprzedaż objęta Akcją Promocyjną odbywać się będzie w Sklepie Internetowym, znajdującym się pod adresem: https://www.cropp.com/pl/pl/. Promocja nie dotyczy salonów stacjonarnych.

 

§4

Promocja opiera się o następujące zasady:

 1. Uczestnik Promocji ma prawo, a nie obowiązek skorzystania z Promocji.
 2. Podstawowym warunkiem skorzystania przez Uczestnika Promocji z Akcji Promocyjnej jest zakup produktów za minimum 120 PLN (w jednej transakcji).
 3. Aby skorzystać z promocji przy zakupach za min. 120 PLN należy wpisać kod promocyjny "OFF20PL” w koszyku w polu „Wpisz kod” i zatwierdzić przez kliknięcie „Dodaj”. 
 4. Brak wpisania kodu promocyjnego w koszyku oznacza, iż nabywca zaniechał prawa do skorzystania z Promocji w stosunku do danej transakcji. W takiej sytuacji, z chwilą dokonania zapłaty traci on ostatecznie prawo do skorzystania z Promocji w odniesieniu do dokonanej transakcji.
 5. Produkty zakupione na zasadach niniejszej Promocji podlegają standardowym zasadom zwrotów obowiązujących w Sklepie Internetowym Cropp.
 6. Rabat 20% zostanie naliczony tylko na towary pełnowartościowe.

 

§ 5

 1. Promocja nie łączy się z innymi promocjami, upustami, rabatami itp.
 2. Promocja nie dotyczy salonów stacjonarnych.

 

§ 6

Informacja o Promocji zawarta na plakatach i materiałach reklamowych nie stanowi oferty ani przyrzeczenia publicznego. Za wadliwe lub niepełne odczytanie hasła Promocji Organizator nie odpowiada.

 

§ 7

Organizator ma prawo odwołać lub skrócić okres trwania Akcji Promocyjnej bez podawania przyczyn, poprzez umieszczenie informacji w Internecie na stronie www.cropp.com/pl/pl/.

 

§ 8

Wszelkie ewentualne skargi, związane ze sposobem przebiegu Akcji Promocyjnej, Uczestnik Akcji Promocyjnej obowiązany jest, w terminie 3 dni od dnia nabycia Odzieży lub usiłowania jej nabycia, skierować na piśmie
do LPP S.A. z siedzibą w Gdańsku ul. Łąkowa 39/44 celem rozpatrzenia zasadności skargi lub żądania.

 

§ 9

Organizator w czasie trwania Akcji Promocyjnej zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana zaczyna obowiązywać od dnia umieszczenia odpowiedniej, pisemnej informacji w Internecie na stronie www.cropp.com/pl/pl/.

 

§ 10

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kwestie sporne powstałe z przyczyn leżących po stronie osób trzecich.
 2. Organizator udostępni do wglądu Regulamin Akcji Promocyjnej na stronie Internetowej www.cropp.com/pl/pl.
 3. Wszelkie wnioski dotyczące przetwarzania, naruszenia lub podejrzenia naruszenia Danych Osobowych należy kierować do Działu Obsługi Klienta Administratora Danych w jeden z następujących sposobów:

a) wysyłając e-mail na adres: support.pl@cropp.com,

b) listownie na adres: LPP S.A., ul. Łąkowa 39/44, 80-769 Gdańsk,

c) dzwoniąc pod numer 58 353 60 80.